SAMLING FOR UNGDOMMER/NYE BØNDER 24.-25.nov i Ørsta

24. nov. 2023 - 25. nov. 2023
Hotel Ivar Aasen, Ørsta
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Mer informasjon

Program

24. nov. 2023

  1. 17:00 - 19:00

    Åpent møte kl. 17-19

    Middag kl.20

25. nov. 2023

  1. 09:00 - 15:00

    Samling for ungdom/nye bønder

Kontaktperson

moreogromsdal@smabrukarlaget.no
98498838 Eli