Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Leder: Stein A Brubæk

E-post:stein359@gmail.com
Tlf.:91563259

Fylkessekretær: Eli Kristin Aalbu Sæther

E-post: elikristin59@gmail.com
Tlf.: 98498838

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as