Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 7.000 medlemmer.

Om du vil vite mer om Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin politikk, se vårt prinsipprogram

Lovene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag finner du her

Kontakt oss:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre vollgate 9

0158 Oslo

- Telefon sentralbord: 24 14 89 50

- E-post: post@smabrukarlaget.no

Kontonummeret til vår bankforbindelse 8101.05.36928

Ansatte

Generalsekretær
Olaf Godli

Internnummer 24 14 89 53

Mobil: 97 54 61 42

olaf@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
John Petter Løvstad

Internnummer 24 14 89 54

Mobil: 45 02 52 12

john.petter@smabrukarlaget.no

Rådgiver
Johan Warlo

Internnummer 24 14 89 59

Mobil: 90 08 94 33

johan@smabrukarlaget.no

Økonomikonsulent
Romelia Brataker

Internnummer 24 14 89 56

romelia@smabrukarlaget.no

Medlems- og Organisasjonskonsulent
Cathrine Petersson

Internnummer 24 14 89 55

medlem@smabrukarlaget.no

Kontormedarbeider
Kristin Lia

Internnummer 24 14 89 50

post@smabrukarlaget.no

Rådgiver, bank og forsikring (20 %)

Svein Løken

Mobil: 90 04 28 83

sv.l@online.no

Avisa Bonde- og Småbruker

Redaktør
Leonid Rødsten

Mobil: 48 25 37 00

leonid@smabrukarlaget.no

Annonsesalg
Mette Lindberg

HS Media AS

Postboks 80

2260 Kirkenær

Tlf: 62 94 10 31

Fax: 62 94 10 35

ml@hsmedia.no

Prosjekter

Slipp oss til - undom inn i landbruket/Gardsbruk.no
Gaute Eiterjord

Direkte telefon: 24 14 89 63

post@gardsbruk.no / gaute@smabrukarlaget.no

Grønt Spatak
Henriette Stoltenberg

Telefon:91 61 97 81

henriettes@nu.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as