Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 7.000 medlemmer.

Om du vil vite mer om Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin politikk, se vårt prinsipprogram

Lovene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag finner du her

Kontakt oss:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre vollgate 9

0158 Oslo

- Telefon sentralbord: 24 14 89 50

- E-post: post@smabrukarlaget.no

Kontonummeret til vår bankforbindelse 8101.05.36928


Ansatte:

 

Generalsekretær Olaf Godli

Internnummer 22 00 53 13

Mobil: 97 54 61 42

olaf@smabrukarlaget.no

 

Assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker

Internnummer 

Mobil: 47 66 89 

vilde@smabrukarlaget.no


"Øyrekviskar" John Petter Løvstad

Internnummer 22 00 59 14 

Mobil: 45 02 52 12

john.petter@smabrukarlaget.no

 

Rådgiver Johan Warlo

Internnummer 22 00 59 19

Mobil: 90 08 94 33

johan@smabrukarlaget.no

 

Økonomikonsulent

Romelia Brataker

Internnummer 22 00 59 16 

romelia@smabrukarlaget.no

 

Medlems- og Organisasjonskonsulent  Cathrine Petterson
Internnummer 22 00 59 15 

medlem@smabrukarlaget.no

 

Kontormedarbeider  Kristin Lia
Internnummer 22 00 59 10

post@smabrukarlaget.no

 

Rådgiver, bank og forsikring (20 %)     Svein Løken

Mobil: 90 04 28 83

sv.l@online.no

 

Prosjektleder - Reko    Siv Elin Krutvik

Tlf kontor: 22 00 59 11
siv-elin@smabrukarlaget.no
 

 

Medlemsverver Terje Holen

Mobil: 909 72 675
terje.holen@smabrukarlaget.no

 

Avisa Bonde- og Småbruker

Redaktør
Leonid Rødsten

Mobil: 48 25 37 00

leonid@smabrukarlaget.no

Annonsesalg
Mette Lindberg

HS Media AS

Postboks 80

2260 Kirkenær

Tlf: 62 94 10 31

Fax: 62 94 10 35

ml@hsmedia.no

 

Prosjekter

Slipp oss til - undom inn i landbruket/Gardsbruk.no  Jørgen Næss Karlsen

Direkte telefon: 22 00 59 17
Mobil: 97 13 90 86
jorgen@smabrukarlaget.no

 

Koordinator Grønt Spatak

Astrid Braut-Solheim
Mobil: 95 30 11 20
astridb@nu.no 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as