Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 7.000 medlemmer.

Om du vil vite mer om Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin politikk, se vårt prinsipprogram

Lovene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag finner du her

Kontakt oss:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre vollgate 9

0158 Oslo

- Telefon sentralbord: 24 14 89 50

- E-post: post@smabrukarlaget.no

Kontonummeret til vår bankforbindelse 8101.05.36928

Ansatte

Generalsekretær
Olaf Godli

Internnummer 24 14 89 53

Mobil: 97 54 61 42

olaf@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
John Petter Løvstad

Internnummer 24 14 89 54

Mobil: 45 02 52 12

john.petter@smabrukarlaget.no

Rådgiver
Johan Warlo

Internnummer 24 14 89 59

Mobil: 90 08 94 33

johan@smabrukarlaget.no

Økonomikonsulent
Romelia Brataker

Internnummer 24 14 89 56

romelia@smabrukarlaget.no

Medlems- og Organisasjonskonsulent
Cathrine Petersson

Internnummer 24 14 89 55

medlem@smabrukarlaget.no

Kontormedarbeider
Kristin Lia

Internnummer 24 14 89 50

post@smabrukarlaget.no

Rådgiver, bank og forsikring (20 %)

Svein Løken

Mobil: 90 04 28 83

sv.l@online.no

Avisa Bonde- og Småbruker

Redaktør
Leonid Rødsten

Mobil: 48 25 37 00

leonid@smabrukarlaget.no

Annonsesalg
Mette Lindberg

HS Media AS

Postboks 80

2260 Kirkenær

Tlf: 62 94 10 31

Fax: 62 94 10 35

ml@hsmedia.no

Prosjekter

Slipp oss til - undom inn i landbruket/Gardsbruk.no
Gaute Eiterjord

Direkte telefon: 24 14 89 63

post@gardsbruk.no / gaute@smabrukarlaget.no

Grønt Spatak
Henriette Stoltenberg

Telefon:91 61 97 81

henriettes@nu.no


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as