Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Styret 2020

F.v. Ingvild Hansen, Kristian, Bent, Stein, Endre Foto: Eli Sæther.

Leiar: Stein Asle Brubæk

Nestleiar: Ingvild Hansen Nystad

Styremedlemmar: Bent K.Moen, Endre Hånde og Kristian Ormset

1. og 2. vara: Vibeke Evensen, Marie Teigland

Rovviltkontakt; Tor-Steinar Lien


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as