Møteplan for 2022

Dato Aktivitet Sted  
TBC Utsending av studiehefte om jordbruksforhandlingene 2021    
TBC Oppstart studiearbeid i lokallag - møte strømmes fra Akersgata    
20.1 NBS-webinar Teams  
26.01 Fylkesledermøte Teams  
27.-28.01 Styremøte    
17.02 Styremøte Teams  
24.02 Innspillsmøte med interne utvalg    
01.03 Frist for innsending av besvarelser på studiespørsmål    
01.03 Kontaktmøte med fylkene, kl.20-21 Teams  
03.03 Styremøte Teams  
08.-09.03 Møter med organisasjoner i jordbruket: innspill til jordbruksforhandlingene Teams  
17.03 NBS-webinar Teams  
21.03 Fylkessekretærsamling    
21.03 Representantskapsmøte    
22.03 Fylkesledermøte    
23.03 Styremøte    
12.04 Kontaktmøte med fylkene, kl.20-21 Teams   
26.03-15.05 Arbeidsperiode jordbruksforhandlingene Akersgata  
15.05 Forhandlingene med staten skal være avsluttet    
18.-31.05 Infomøter    
19.05 NBS-webinar Teams  
13.06 Styremøte     
14.06  Fylkesledermøte     
16.06 NBS-webinar Teams  
19.08 Styremøte  Teams  
30.08 Kontaktmøte med fylkene, kl.20-21  Teams   
06.-07.09 Styremøte     
27.09 Fylkesledermøte for å innstille på valg av valgnemnd  Teams   
10.10 Styremøte  Teams   
27.-28.10 Styremøte    
28.10 Forsikringssamling for fylkesledere og -sekretærer    
28.10 Representantskapsmøte    
29.-30.10  Landsmøte     
18.11 Styremøte     
7.-8.12 Styremøte     
13.12 Kontaktmøte med fylkene, kl.20-21  Teams   

Se også Norsk Landbrukssamvirke sin møtekalender for norsk landbruk.

Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as