Møteplan for 2021

Dato Aktivitet Sted  
06.01 Utsending av studiehefte om jordbruksforhandlingene 2021    
14.01 Oppstart studiearbeid i lokallag - møte strømmes fra Akersgata    
25.-26.01 Styremøte    
11.02 Styremøte Teams  
18.02 NBS-webinar: Melkekvoter Teams  
01.03 Frist for innsending av besvarelser på studiespørsmål    
03.03 Styremøte Teams  
04.-05.03 Møter med organisasjoner i jordbruket: innspill til jordbruksforhandlingene    
06.03 Fylkesårsmøte Nord-Trøndelag BS Teams  
06.03 Fylkesårsmøte Troms BS Teams  
07.03 Fylkesårsmøte Sogn og Fjordane BS Teams  
08.03 Webinar med kvinneutvalget    
09.03 Fylkesårsmøte Hordaland BS Teams  
09.03 Fylkesårsmøte Oslo/Akershus BS    
09.03 Kontaktmøte mellom styreleder, generalsekretær og fylkene Teams  
13.03 Fylkesårsmøte Nordland BS Teams  
13.03 Fylkesårsmøte Østfold BS Råde  
16.03 Fylkesårsmøte Møre og Romsdal BS Teams  
18.03 NBS-webinar: Økonomien i saueholdet Teams  
20.03 Fylkesårsmøte Telemark BS Teams  
20.03 Fylkesårsmøte Oppland BS    
20.03 Fylkesårsmøte Hedmark BS    
22.03 Fylkessekretærsamling  Teams  
23.03 Representantskapsmøte    
24.03 Fylkesledermøte    
25.03 Styremøte    
25.03 Fylkesårsmøte Buskerud BS    
12.04 Kontaktmøte mellom styreleder, generalsekretær og fylkene    
15.04 NBS-webinar: Korn og kraftfôr Teams  
20.04 Styremøte Teams  
27.04 Styremøte Teams  
27.04 Infomøte fylkesledere/-sekretærer    
28.04 Fylkesårsmøte Finnmark BS    
04.05 Styremøte  Teams  
04.05 Infomøte fylkesledere/-sekretærer    
15.05 Styremøte Teams  
15.05 Infomøte fylkesledere/-sekretærer    
18.05 NBS-webinar: Jordbruksforhandlingene Teams  
22.-23.05 Fylkesårsmøte Rogaland BS    
01.06 Fylkesårsmøte Vestfold BS Undrumsdal  
09.06 Styremøte     
10.06  Fylkesledermøte  Teams   
29.06 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag BS    
21.-22.08 Fylkesårsmøte Aust-Agder BS og Vest-Agder BS    
01.-02.09 Styremøte     
23.09 Styremøte  Teams   
14.10 Styremøte  Teams  
28.10 Styremøte  Fysisk   
29.10 Styremøte  Fysisk   
29.10 Forsikringssamling for fylkesledere og -sekretærer (kl.10.00)    
29.10 Representantskapsmøte (kl.14.00)    
30.-31.10  Landsmøte     
31.10 Styremøte     
18.11 Styremøte  Teams   
14.-15.12 Styremøte     
       

 

Se også Norsk Landbrukssamvirke sin møtekalender for norsk landbruk.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as