NBS-seminarer på Teams høsten 2021

Seminarene tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk og organisasjonsarbeid.  Etter en innledning om kveldens tema, åpnes det for spørsmål og debatt. 

Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø

Seminarplan for høsten 2021:
Høstens seminarrekke er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

 
Dato Tema Innleder Møtelenke

26. august
kl 20-21.30

Tollvern: 
Hvordan fungerer tollvernet på matvarer, hvilke muligheter og utfordringer gir det for prisen på norsk mat?  

Torbjørn Tufte,
Agri Analyse

 

16. september
kl 20-21.30

Gul boks, blå boks, grønn ballong:
Hvilke begrensninger setter WTO-avtalen for ulike jordbruks-tilskudd, og hva kan vi lære av EUs tilpasninger til systemet?

Einar Frogner,
Nei til EU

 

21. oktober 
kl 20-21.30

Budsjettnemnda for jordbruket:  Hvordan kommer de fram til tallene, og hvorfor kjenner ikke bønder seg igjen i dem?

Steinar Helgen, LMD  

18. november
kl 20-21.30

Å måle kua på klima – hva skjer med bærekraften i norsk matproduksjon?

Kirsti Winnberg, 
NMBU

 

 Vi er tilbake med ny seminarrekke i januar!

 

 Presentasjoner fra avholdte seminarer:

/share/mime/48/pdf.png Ku og klima
(a-male-kua-pa-klima-nbs-seminar-18.-november-2021-.pdf, 12MB)

/share/mime/48/pdf.png Budsjettnemnda og grunnlagstallene for jordbruksforhandlingene
(budsjettnemnda-for-jordbruket-nbs-seminar-21.-oktober-2021-.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png WTO og jordbrukstilskudd
(wto-og-jordbrukstilskudd-nbs-seminar-16.-september-2021-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Tollvernet
(tollvernet-nbs-seminar-26.-august-2021-.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Korn og kraftfôr
(korn-og-kornpolitikk-nbs-seminar-15.-april-2021-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Økonomien i saueholdet
(smafeutvalgets-innspill-til-landsstyret-nbs-seminar-18.-mars-2021-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoter
(melkekvoter-nbs-seminar-18.-februar-2021-.pdf, 1001kB)

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as