Styret Mars 2022

Styret

Styret i Nord-Trøndelag Bonde-og Småbrukarlag består av:

Leder Åse Helene Monsø

Ola Fiskvik

Sten Åge Lindstrøm

Kay Arne Julnes

Jan Olav Agle