Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte 2020 i Nord- og Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Nytt år, nye muligheter, og tid for årsmøte i fylkeslaget! Eller, fylkeslagene, for tradisjonen tro arrangerer vi fylkesårsmøte sammen her i Trøndelag. Årets årsmøte avholdes på Scandic Hell 28. og 29. februar 2020.

Alle lokallag har rett til å sende to utsandinger til årsmøtet. Videre har hvert lokallag rett til å sende en utsending per påbegynte 25 medlemmer. Alle lokallag kan sende et ubegrenset antall observatører, som har talerett, men ikke stemmerett. Alt ligger med andre ord til rette for at nettopp du kan delta! 

Saker som lokallag vil ha fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Alle lokallagsledere skal ha fått tilsendt invitasjon og mer informasjon.

Kortversjon av programmet:

Fredag begynner med lunsj klokka 11.30 vil bestå av noen faglige innlegg og noe diskusjon og debatt. Innledere med tema er, Organisatorisk nestleder i NBS Katrine Kinn med "Utviklinga i landbruket/landbrukspoitikken", Siv Elin Krutvik med "Orientering om REKO-ringen", Carl Erik Skjølberg med "Samarbeidsmodellen restaurant/gård" og Kristian Ormse med "Jordbyggende agronomi". Møtet er ferdig for dagen klokka 18.30, og det er middag klokka 19.30.

Lørdag begynner møtet klokka 09.00, og de viktigste punktene i programmet er behandling av innkomne saker og fylkeslagsvis godkjenning av årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan samt valg. Dagen avsluttes med lunsj klokka 13.00.

Det er mulig å delta på hele årsmøtet eller en av dagene. Påmeldingsfristen er 14.02.19.

Påmelding eller spørsmål rettes til fylkessekretær.

Nord-Trøndelag: Åse Helene Monsø, 950 90 592, tinka1972@live.no

Sør-Trøndelag: Wenche B. Husby, 950 35 866, wbringsli@yahoo.com


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as