Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte i Nord- og Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag 2021

Vi minner om årsmøte lørdag 6. mars 2021.

Møtet blir på Teams og starter klokken 11.00. Felles del varer frem til ca 13.50. Etter dette har Nord-Trøndelag ordinære årsmøtesaker alene.

Alle lokallag har rett til å sende to utsendinger til fylkesårsmøtet. Videre har alle lokallag rett til å sende en utsending per påbegynte 25 medlemmer. Alle medelmmer i fylket har rett til å møte som observatører.

Påmelding til fylkessekretær innen fredag 5. mars klokka 12.00, på e-post nordtrondelag@smabrukarlaget.no eller telefon 95090592.

Program:

11.00 - Møtestart

 • Velkommen
 • Valg av ordstyrer, sekretær, personer til å skrive under protokoll
 • Leders tale Nord-Trøndelag, Arnt Inge Engum
 • Leders tale Sør-Trøndelag, Steinar Vatne

11.45 - Anders Nordstad, generalsekretær i NBS:

Soyaproduksjon, maktstruktur, EMV og andre temaer relatert til omsetning av mat i Norge.

12.15 - Spørsmål og debatt

12.50 - Pause

13.00 - HMS ved Ola Fiskvik

13.20 - Gjensidige forsikring 

13.50 - Pause. Felles årsmøte avsluttes, Nord-Trøndelag fortsetter alene.

14.15 Årsmøte for Nord-Trøndelag Bonde – og småbrukarlag

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Valg

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as