Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte i Nord- og Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag 2021

Vi minner om årsmøte lørdag 6. mars 2021.

Møtet blir på Teams og starter klokken 11.00. Felles del varer frem til ca 13.50. Etter dette har Nord-Trøndelag ordinære årsmøtesaker alene.

Alle lokallag har rett til å sende to utsendinger til fylkesårsmøtet. Videre har alle lokallag rett til å sende en utsending per påbegynte 25 medlemmer. Alle medelmmer i fylket har rett til å møte som observatører.

Påmelding til fylkessekretær innen fredag 5. mars klokka 12.00, på e-post nordtrondelag@smabrukarlaget.no eller telefon 95090592.

Program:

11.00 - Møtestart

  • Velkommen
  • Valg av ordstyrer, sekretær, personer til å skrive under protokoll
  • Leders tale Nord-Trøndelag, Arnt Inge Engum
  • Leders tale Sør-Trøndelag, Steinar Vatne

11.45 - Anders Nordstad, generalsekretær i NBS:

Soyaproduksjon, maktstruktur, EMV og andre temaer relatert til omsetning av mat i Norge.

12.15 - Spørsmål og debatt

12.50 - Pause

13.00 - HMS ved Ola Fiskvik

13.20 - Gjensidige forsikring 

13.50 - Pause. Felles årsmøte avsluttes, Nord-Trøndelag fortsetter alene.

14.15 Årsmøte for Nord-Trøndelag Bonde – og småbrukarlag

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Arbeidsplan
  • Valg

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as