Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte avholdt i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Det ble lørdag avholdt årsmøte i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag på Teams. Årsmøtet ble vellykket, og det ble valgt et nytt styre.

Ola Fiskvik fra Stjørdal og Meråker ble valgt til ny leder.

Saken oppdateres.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as