Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte er avholdt

Ekstraordinært årsmøte i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag ble avholdt 27. mars 2019. 

Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent, før nytt styre ble valgt.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as