Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte i Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukarlag

Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukarlag pleier å ha årsmøte i første halvdel av mars. I år er årsmøtet blitt utsatt i håp om at det skulle bli mulig å avholde fysisk møte. Dessverre er dette fremdeles ikke mulig, og årsmøtet vil nå bli arrangert på teams.

Det innkalles herved til årsmøte i Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukarlag. Årsmøtet avholdes på teams mandag 23. november 2020 klokka 20.00. Alle medlemmer av laget har rett til å møte, men for å få sendt ut link til alle deltagere er vi nødt til å ha påmelding. Påmelding til leder Åse Helene Monsø på telefon 95090592, eller e-post tinka1972@live.no senest 21. november klokka 12.00. 

Sakliste:

  1. Konstituering; valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Årsmelding fra 2019.
  4. Regnskap fra 2019.
  5. Orientering om at valget utgår.

Medlemmer som ønsker saker fremmet på årsmøtet må gi beskjed til styret om dette senest 17. november 2020.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as