Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Beredskap på egen gård

Travle tider nærmer seg og det går en epidemi gjennom landet. Det bør minne oss på å tenke beredskap på egen gård.

Hva skjer om bonden eller arbeidshjelpa blir satt ut av spill i en periode? Har vi tenkt gjennom hvem som kan ta i et tak og om gårdens rutiner er tilgjengelig for dem? Er planene for våren klare og driftsmidlene på plass? Det vil bli en annerledes vår og det er viktig at vi tar vare på hverandre og følger myndighetenes råd om smittevern. Mat er esensielt for alle og vi må gjøre det vi kan for å holde hjula i gang.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as