Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Kontaktinformasjon

Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag kan nås på flere måter. Det er mulig å kontakte oss på facebook, eller benytte kontaktinformasjonen under.

Fylkesleder: Arnt Inge Engum
E-post: ainge-en@online.no
Telefon: 98076208
 
Fylkessekretær: Åse Helene Monsø
E-post: tinka1972@live.no
Telefon: 95090592

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as