Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til Ungdomsutvalgets seminar 2020

Mye gjøres annerledes i 2020, inkludert Landsmøte i NBS. I anledning Landsmøtet arrangerer vi i UU fire seminarer i uka som leder frem til Landsmøtet. Seminarene foregår via teams, og du kan melde deg på så mange du bare vil. Deltagelse er gratis.

Påmelding her! 


De ulike seminarene er:

 

Tirsdag 27. oktober: Fôring av Drøvtyggere

-          Fôring av storfe, ved Guro Sterud Stutlien fra NBS

-          Fôring av sau, ved Finn Avdem fra Nortura

 

Onsdag 28. oktober: Helse, Miljø og Sikkerhet, og Forsikring

-          HMS, ved Ola Fiskvik fra NBS

-          Gjensidige Forsikring

 

Torsdag 29. oktober: Skog

-          Plukkhogst kontra flatehogst, og skogens verdi for gårdbrukeren, ved Merete Furuberg fra NBS

-          Hvordan komme i gang med skogbruk, og skogens verdi for samfunnet, ved Torgrim Garberg fra Nidaros Skogforum

 

Fredag 30. oktober: Småskala Grønnsaksproduksjon

-          Økonomi i småskala grønnsaksproduksjon, ved Marte Olsen fra Markedshagen på Dokka

-          Småskala grønnsaksproduksjon, ved Maren Wiger fra Viker Gårdsutsalg

 

Alle seminarene begynner klokka 19.00, og varer til ca 20.30 (HMS og forsikring varer til ca 21.00). Det blir en liten pause for å fylle på kaffe ca midt på, og det er satt av tid til spørsmål mot slutten.

 

Alle under 35 år som deltar på HMS og forsikring-seminaret og to andre seminar får tilsendt ungdomsutvalgets splitter nye t-skjorte i etterkant.

 

Inviter gjerne med venner som er interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer!

 

 

Over 35 år og synes det ser interessant ut? Det er fortsatt lov å melde seg på! Men t-skjorte får dere ikke.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as