Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Foto: Illustrasjonsbilde, Pixabay.com

Årsmøte 2021

Fylkesårsmøtet ble avviklet på Teams lørdag 13. mars.

Lokallagene i Andøy, Beiarn/Bodø, Fauske/Sørfold, Hamarøy/Tysfjord, Harangsfjord, Hattfjelldal, Lofoten, Saltdal, Steigen, Vega og Velfjord var representert med årsmøteutsendinger.  I tillegg deltok fylkesstyret og noen enkeltmedlemmer.  Årsmøtene er alltid åpne for alle medlemmer, slik at de kan følge med på framlegg og debatter selv om de ikke har stemmerett.

Fylkesleder Astrid Tove Olsen åpnet møtet.  Deretter fulgte en bolk om Nordlandsjordbruket. 

John Kosmo hos Statsforvalteren bidro med oversikt over utviklingstrekk i perioden 2007-2019Antall jordbruksforetak er synkende, det er også areal i drift. Det har vært ei økning i antall ammekyr, og reduksjon i melkekyr. Dyretall pr bruk øker.
Det er en tydelig nedgang i levert mengde kumelk fra nordfylket. Kjøttleveransehar vært  stabile på storfe og sau, mens vi har fått ei kraftig økning på svin.
Total kjøttleveranse har gått noe opp i sørfylket, men ned i nord. Leiejord utgjør nå over 50% av produksjonsarealet, og 80% av foretakene leier jord.

Representanter for Tine og Nortura fulgte opp med liknende beskrivelser.
I den påfølgende debatten ble det blant annet stilt spørsmål om Norturas satsing på geit, det var påpekt at prisløypa for lam slår negativt ut for produsenter i Nord-Norge, og det ble stilt spørsmål ved Tines avvikling av Balsfjordosten.  Det kom fram at fortsatt melkeproduksjon i Nordland er avhengig av investeringsmidler, og en annen vinkling på midlene enn nå. 

Kristoffer Fodnes, organisatorisk nestleder i NBS, orienterte om gangen i jordbruksforhandlingene.  Presentasjonen finnes nederst på sida.

Årsmøtet satte også fokus på bønders psykiske helse, både i koronaperspektiv og generelt. Det var ønske om mer aktivitet og kontakt, og lokallagene ble oppfordret til å se de mulighetene som finnes til å møtes. 

Årsmøtet vedtok flere uttalelser, deriblant en om viktige punkter til årets jordbruksforhandlinger:

 1. Kostnadsdekning + lik inntektsutvikling som andre + 100.000 i tetting av inntektsgap

 2. Øke sjølforsyningsgraden til 50 %

 3. Gjeninnføre eller senke tak på tilskudd (areal, husdyr og samlet pr bruk og foretak)

 4. Redusere kvotetakene til 450.000 liter (ku) og 200.000 liter (geit)

 5. Øke produktprisene

 6. Innføre førsteårs produksjonstilskudd for nye brukere

 7. Økt satsing på småskala bær- og grøntproduksjon

 8. Styrking av avløysertilskuddet

 9. Innføre driftstilskudd for sau etter mal fra melkeproduksjonen

 10. Utrede tilskudd på teignivå

 11. Øke investeringsmidlene (potten) for å oppfylle løsdriftskravet

 12. Øke tilskuddet til ombygging/renovering av melkefjøs under 30 kyr til 50 % av kostnadsoverslaget, med et tak pr bruk på 3 mill. kroner.

 
Valget var siste post på programmet. 
Astrid Olsen hadde varslet at hun ikke ønsket gjenvalg, og Per Anton Nesjan ble valgt til ny fylkesleder.  Gerbrand Vink ble valgt som ny nestleder, og Angelica Svarto og Fred Terje Hansen som nye styremedlemmer.  Full oversikt over styret finnes her.


/share/mime/48/pdf.png Utviklingstrekk i Nordland 2007-2019
(presentasjon-nbs-13.03.2021.pdf, 548kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene
(jordbruksforhandlingene.pdf, 4MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as