Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Bodø økologiske besøkshage Foto: Birte Lykkegaard

Båldialog om bynært landbruk og lokal matproduksjon

Jordvern Nordland inviterte faglagene i landbruket, fylkesmannen, næringsforeninga, kokker og politikere til en av høstens viktigste samtaler i Bodø økologiske besøkshage, tirsdag 25. august. Birte Lykkegaard representerte Nordland Bonde- og Småbrukarlag:

Det var et fint og godt opplegg, lagt til rette av Jordvern Nordland ved Kaja Langvik-Hansen og Lilly Antonsen. Vi møttes til båldialog i Bodø økologiske besøkshage rett bak fjøsen ved Bodin gård. Været var nydelig, og hagen var på det fineste. Det bugnet av grønnsaker og frukt!

Målet for møtet var å debattere jordvern med bakgrunn i bygging av et nytt handelssenter på dyrket mark ved Mørkved. Arealplanen fra 2012 tillater bygging, men Jordvern Nordland stiller spørsmålet om det er mulig å la være likevel. Denne utbygging er vel ikke i tråd med dagens syn på byutvikling og nasjonalt jordvern, mente Langvik-Hansen, da hun innledet møtet ved å fortelle om bakgrunnen og inviterte til dialog rundt bålet.

Først hadde Lilly Antonsen en innledning om besøkshagen, som har
30års-jubileum i år: Jorden leies av fylkeskommunen. Det er avtalte pliktdager for brukerne, og samarbeidet fungerer godt, noe hagens grøde var et bevis på. De tar også i mot barnehager på besøk og gjør dermed en flott innsats også i oppdragelse av de kommende slekter. Det var godt å oppleve denne vakre hagen midt i byen.

Så fikk Bondelaget v/ Frank Storteig fortelle om det løpende arbeid de har gjort med uttalelser om arealplaner i Bodø kommune. Han fortalte også utfra egen erfaring om manglende kunnskap om deponering av avskrapet dyrka jord, og ferdigstillelse av vegskuldre m.m. etter bygging.
Det mangler rett og slett gode nok kravspesifikasjoner. Langvik-Hansen kunne som ingeniør bekrefte dette.

Jeg fikk på vegne av Bonde- og Småbrukarlaget fortelle om vårt syn.
Jeg hevdet at for oss er jordvern i byen det samme som menneskevern. Menneskene trenger kontakt med dyrka mark og grønne arealer som de sjøl kan bruke til både nytte og hygge. Arealene må gjerne være i det daglige område, slik at både barnehager, skoler og barn og ungdom kan oppleve det naturlig. Landbruket som næring trenger at befolkningen har kjennskap til hvordan maten produseres. Jeg hevdet at praktisk kunnskap hos befolkningen også vil gi grunnlag for en mer fornuftig landbrukspolitikk. At det forhåpentligvis vil gi mindre ensidige rop om billigere mat og større bruk. Jeg ga da eksempler på den nåværende sløsing med tonnevis med saueslakt som destrueres, brukes som sement og pelsdyrfôr. En sløsing som folk flest misliker, og som dermed undergraver landbrukets gode navn og rykte. Jeg nevnte også flere andre eksempler på ikke bærekraftige måter å behandle gode landbruks-produkter på, og viste til NRK-artikkelen Det skjulte matsvinnet. Nordland Bonde- og Småbrukarlag mener altså jordvernet vil være viktig både for matproduksjon OG livskvalitet i Bodø.

Camilla Helgesen presenterte Bodø kommunes nye prosjekt på urbant landbruk, som hun er leder for.

I samtalen ble det også nevnt fra andre at det er ventelister for å få delta i andelslandbruket på Vågønes. Behovet for skolehager, evt for SFO o.l. ble nevnt av flere.

Representanter for Venstre, Senterpartiet, SV, KrF, MDG og Rødt deltok på arrangementet. Faktisk var alle oppmøtte partier enige om jordvernets betydning for byen. At det var viktig med bynære grønne områder til både jordbruk og befolkningens behov for dyrking i parseller og gjerne skolehager osv. Dersom det var mulig å finne en løsning på denne tidligere vedtatte omdisponering på Mørkved, så ville bla Venstre støtte dette i bystyret. Flere nevnte også, bla KrF, sjølforsyningens betydning etter denne pandemien. Leder for plan- og miljøutvalget, Håkon Møller, var villig til å arbeide videre med endring selv om han mente at det ikke ville være lett, da det sannsynlig vil avstedkomme et stort krav fra utbyggerne.

 

Birte Lykkegaard,
Styremedlem i Nordland Bonde- og Småbrukarlag


Her kan du lese mer om Jordvern Nordland

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as