Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Bare måtelig begeistra

Jordbruket har levert sitt felleskrav til staten i årets jordbruksforhandlinger.  Kravet er på drøyt 2 mrd kroner, og innebærer dekning av økte kostnader, samme inntektsutvikling som lønnsmottakere, og et tillegg på 30.000 kr pr årsverk for å begynne å tette inntektsgapet til resten av samfunnet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har lenge vært klare på at det må lages en opptrappingsplan for å få inntektene i jordbruket opp på nivå med gjennomsnittsinntekt i Norge, at målet må oppnåes i løpet av 5 år, og at vi må begynne med 50.000 kr pr årsverk i år. Dessverre har det ikke vært mulig å få med Bondelaget på dette.

- Med en så tam start, og uten noen forpliktende plan, må vi regne med at enda flere bønder setter kroken på døra, sier leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Per-Anton Nesjan.

Han ser likevel flere positive sider ved kravet:

Vi har fått gjennomslag for vårt krav om å øke investeringsstøtta til ombygging av båsfjøs, slik at gårdsbruk med inntil 30 kyr kan få 50% investeringstilskudd. Nordland Bonde- og Småbrukarlag har allerede tatt initiativ til prosjektet "Velg melk i Nordland", og disse investeringsmidlene vil gjøre det mer attraktivt å videreføre drifta på de aktuelle melkebrukene.

NBS har også hatt et tydelig krav om å redusere taket på melkekvotene 450.000 liter for kumelk og 200.000 liter for geitmelk. Felleskravet er på hhv 600.000 og 200.000 liter, og det sier vi oss foreløpig fornøyde med.

Vi har fått med Bondelaget på å etablere et driftstilskudd for sau. Det har ikke helt fått den formen vi hadde ønska, men det er i det minste en start. For å få til det nødvendige løftet for saunæringa, trenger vi både et kraftig inntektsløft og en regulering av produksjonen.

Faglagene krever også en vurdering av tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene.
- Vi har forståelse for at det ikke lar seg gjøre å forandre beregningsmetodene undervegs i prosessen, men forventer at dette kommer på plass til neste år, sier Nesjan.

 

Hele kravdokumentet kan lastes ned her.

Staten skal etter planen legge fram sitt tilbud til jordbruket 4. mai.
Forhandlingene skal være avsluttet 15. mai.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as