Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Beitenæringer i Nordland – filmvisning og debatt

En nesten fullsatt kinosal så filmen «Grenseland» av Bodø-fotograf Arvid Larsen på Fram kino i forkant av innledninger og politisk debatt i Litteratursalen i Stormen. Filmen viser familien Pavalls hverdag i reindriftsnæringen og betydningen av klimaendringer og rovdyrpolitikk for deres næringsutøvelse. 

De balanserer på en knivsegg, kort sagt. Som utøver Mats Pavall sier det i filmen «det er vi som holder rovdyrene med mat vinterstid, for her er verken hare eller rype».

Etter filmvisningen var det innledninger og debatt med inviterte stortingskandidater og fylkespolitikere i Litteratursalen på Stormen Bibliotek. Et 30-talls oppmøtte fikk høre Nordlandsforsknings Camilla Risvoll orientere om utviklingstrekk og beitetilpasninger. For å redusere tap må man holde reinsdyrflokkene samlet ved å fore med gras og kraftfor. Dette gir et annet produkt og ressurser går tapt.

Terje Nystabakk, medlem av rovdyrutvalget i Nordland Bonde-& Småbrukarlag, fortsatte med fokus på bruk av lokale ressurser i en verden med økende befolkning og klimautfordringer som krever at vi tar et globalt ansvar. Verdiskaping på bygdene gjennom bruk av lokale ressurser er grunnlag for bosettinga. Når det gjelder beitebruk er det godt dokumentert at mange rødlistearter mister livsvilkår dersom beitedyrene blir borte.

Nordland Reindriftssamers fylkeslag, vår samarbeidspartner om arrangementet, orienterte om reindriftsnæringa i Nordland og hvordan den tradisjonelle drifta var basert på å følge reinflokkenes vandringer på søk etter beite i naturen. Reindriftsnæringas viktige rolle som kulturbærer ble også understreket.

To av deltakerne i politikerpanelet var medlem av fylkets rovviltutvalg (Sp's Siv Mossleth og Ap’s Bjørnar Skjæran) og var oppdatert på debatt og problemstillinger i utvalget. De gav likevel uttrykk for at de ikke visste hvor prekær situasjonen var for reindriftsnæringa. De øvrige politikerne Ida G. Johnsen, V, Synne H. Bjørbæk, R, og Marius M.Jøsevold, SV, tok med seg informasjon til videre debatt i partiet.

Skjæran og Jøsevold vektla også nasjonal landbrukspolitikk og betydningen den hadde for næringa generellt, ikke bare beitenæringer.

Nordland Bonde-& Småbrukarlag vil videreføre samarbeidet med reindriftsnæringa, og lovde politikerne at vi ville holde kontakten med alle partier, uavhengig av hvem som ville bli våre stortingsrepresentanter.

 

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as