Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Beitenæringer i Nordland – filmvisning og debatt

En nesten fullsatt kinosal så filmen «Grenseland» av Bodø-fotograf Arvid Larsen på Fram kino i forkant av innledninger og politisk debatt i Litteratursalen i Stormen. Filmen viser familien Pavalls hverdag i reindriftsnæringen og betydningen av klimaendringer og rovdyrpolitikk for deres næringsutøvelse. 

De balanserer på en knivsegg, kort sagt. Som utøver Mats Pavall sier det i filmen «det er vi som holder rovdyrene med mat vinterstid, for her er verken hare eller rype».

Etter filmvisningen var det innledninger og debatt med inviterte stortingskandidater og fylkespolitikere i Litteratursalen på Stormen Bibliotek. Et 30-talls oppmøtte fikk høre Nordlandsforsknings Camilla Risvoll orientere om utviklingstrekk og beitetilpasninger. For å redusere tap må man holde reinsdyrflokkene samlet ved å fore med gras og kraftfor. Dette gir et annet produkt og ressurser går tapt.

Terje Nystabakk, medlem av rovdyrutvalget i Nordland Bonde-& Småbrukarlag, fortsatte med fokus på bruk av lokale ressurser i en verden med økende befolkning og klimautfordringer som krever at vi tar et globalt ansvar. Verdiskaping på bygdene gjennom bruk av lokale ressurser er grunnlag for bosettinga. Når det gjelder beitebruk er det godt dokumentert at mange rødlistearter mister livsvilkår dersom beitedyrene blir borte.

Nordland Reindriftssamers fylkeslag, vår samarbeidspartner om arrangementet, orienterte om reindriftsnæringa i Nordland og hvordan den tradisjonelle drifta var basert på å følge reinflokkenes vandringer på søk etter beite i naturen. Reindriftsnæringas viktige rolle som kulturbærer ble også understreket.

To av deltakerne i politikerpanelet var medlem av fylkets rovviltutvalg (Sp's Siv Mossleth og Ap’s Bjørnar Skjæran) og var oppdatert på debatt og problemstillinger i utvalget. De gav likevel uttrykk for at de ikke visste hvor prekær situasjonen var for reindriftsnæringa. De øvrige politikerne Ida G. Johnsen, V, Synne H. Bjørbæk, R, og Marius M.Jøsevold, SV, tok med seg informasjon til videre debatt i partiet.

Skjæran og Jøsevold vektla også nasjonal landbrukspolitikk og betydningen den hadde for næringa generellt, ikke bare beitenæringer.

Nordland Bonde-& Småbrukarlag vil videreføre samarbeidet med reindriftsnæringa, og lovde politikerne at vi ville holde kontakten med alle partier, uavhengig av hvem som ville bli våre stortingsrepresentanter.

 

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as