Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Omslaget til boka

Boklansering

Historia om bygdekvinnene på landbruksskolen kommer som bok 28. oktober

I boka "Den praktiske Kvindeskolen. Opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen i Bodin i 33 år" fortelles det om et opplæringstilbud som eksisterte ved Nordland landbruksskole fra 1901 til 1934. Elevene på de ettårige kursene ble rekruttert fra landkommunene i samtlige fogderier i Nordlands Amt/Nordland fylke. Disse kvinnene fikk viktig kompetanse for utvikling av nordlandssamfunnet.

Boka vil bli lansert i Valhall ved Nordland kultursenter i Bodø
mandag 28. oktober kl. 18:00.

 

For mer informasjon, kontakt Forenkla Forlag på Facebook eller e-post. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as