Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Glad for felles brudd

Forhandlingsutvalgene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har valgt å bryte forhandlingene med staten.

Jordbruket inviterte staten til forhandling på tre hovedpunkter:

  • Retningsendring i jordbrukspolitikken tilpasset de små og mellomstore bruka.

  • Bedre lønnsomhet som et første steg for å tette inntektsgapet mot sammenlignbare grupper i samfunnet.

  • Investeringsmidler for lovpålagte krav fra staten om lausdriftsfjøs for storfe.

Denne utstrakte hånda takket regjeringa nei til. Jordbruket valgte derfor i fellesskap å bryte forhandlingene.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag er glad for at det ble et felles brudd på vegne av norsk jordbruk. Vi kan ikke lenger akseptere småpenger i forhandlinger og to nedlagte gårdsbruk per dag. Kursendring for det norske, og spesielt nordlandske, jordbruket må skje nå. Vi kan ikke risikere flere nedlagte bruk.

- Det er en hån at regjeringa ikke anser bønder og andre i jordbruket som ei samfunnskritisk gruppe nå i disse krisetider. At regjeringa velger et mulig samarbeid med FrP i neste stortingsperiode over norsk matproduksjon og matsikkerhet er forkastelig, sier fungerende fylkesleder Gerbrand Vink.
- Vi trenger jord i hevd og folk i arbeid. Nå og i framtiden.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as