Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Glad for felles brudd

Forhandlingsutvalgene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har valgt å bryte forhandlingene med staten.

Jordbruket inviterte staten til forhandling på tre hovedpunkter:

 • Retningsendring i jordbrukspolitikken tilpasset de små og mellomstore bruka.

 • Bedre lønnsomhet som et første steg for å tette inntektsgapet mot sammenlignbare grupper i samfunnet.

 • Investeringsmidler for lovpålagte krav fra staten om lausdriftsfjøs for storfe.

Denne utstrakte hånda takket regjeringa nei til. Jordbruket valgte derfor i fellesskap å bryte forhandlingene.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag er glad for at det ble et felles brudd på vegne av norsk jordbruk. Vi kan ikke lenger akseptere småpenger i forhandlinger og to nedlagte gårdsbruk per dag. Kursendring for det norske, og spesielt nordlandske, jordbruket må skje nå. Vi kan ikke risikere flere nedlagte bruk.

- Det er en hån at regjeringa ikke anser bønder og andre i jordbruket som ei samfunnskritisk gruppe nå i disse krisetider. At regjeringa velger et mulig samarbeid med FrP i neste stortingsperiode over norsk matproduksjon og matsikkerhet er forkastelig, sier fungerende fylkesleder Gerbrand Vink.
- Vi trenger jord i hevd og folk i arbeid. Nå og i framtiden.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as