Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Astrid Tove Olsen

Kan vi spise penger?

Avisa Nordland kommenterer på lederplass at «fisk står mot ost» i Norges forhandlinger om en frihandelsavtale med Storbritannia. Avisa konkluderer med at om regjeringen må ofre en ost eller to, så behøver det ikke være noen krise for norsk landbruk. Utsagnet kan ikke stå uimotsagt:
Større kunnskapsmangel skal man lete lenger etter!Norges areal består av ca. 2,9 prosent matjord. Det meste er gras og beite. Det bruker vi til å produsere melk og kjøtt. I tillegg påtar vi i landbruket oss samfunnsoppgaver som å ivareta kulturlandskapet, beitemarker og blomsterenger. Et aktivt jordbruk med små og mellomstore bruk skaper levende bygder over hele landet. Én arbeidsplass i jordbruket skaper to lokalt. Innenfor næringsmiddelindustri tilknyttet landbruket anslås det å være 373 sysselsatte bare i Nordland (NIBIO 6/108/2020).

Melkeproduksjon er ryggraden i det norske landbruket. Økte importkvoter fra EU er en av faktorene som har utfordret muligheten til å drive melkeproduksjon, spesielt i Nord-Norge og på Vestlandet hvor driftsulemper er store på grunn av avstander, teigstørrelser og økt kostnadsnivå som ikke kan betales av melkeprisen.
Melkeproduksjon på ku og geit utgjør 58 prosent av verdiskapinga for jordbruket i Nordland. I 2015 var det 627 melkeproduksjonsbruk i fylket.

I mars 2020 var det 481 melkebruk igjen. I samme periode har importen av melkeprodukter vært økende år for år. Fra 2015 til 2019 økte importen av ost med 12–13000 tonn. Bak hver kilo ost ligger 10 liter melk. I tillegg kommer smaksatte melkedrikker og yoghurt som har lav toll (uten at prisene på importert vare er vesentlig lavere i butikken).

I Nordland har vi store utfordringer med å fornye kufjøs i tråd med nye, høyere krav til dyrevelferd. Konkurransen fra billigere importerte melkeprodukter fra EU, produsert under andre betingelser i forhold til dyrevelferd og antibiotikaforbruk, i tillegg til kostnadsnivå, gjør at vi ikke kan fornye driftsbygninger og rekrutteringen til landbruket er vanskeligere. I flere Nordlandskommuner er melkebrukene snart utradert. Fagmiljøet blir borte og service som veterinærtjeneste og ferieavløser blir vanskelig å opprettholde. Matjord blir liggende ubrukt. Næringsmiddelindustrien har store utfordringer.

Mer enn halvparten (56 prosent) av maten vi nyter i løpet av en dag kommer fra andre land, hovedsakelig EU. Hvis vi trekker fra fisk (1 prosent) og innkjøpt kraftfôr til dyrene, så er 36 prosent av maten vi spiser og drikker basert på norske ressurser. Etter AN sin oppfatning er det tydeligvis ingen krise, heller ikke om vi reduserer norsk matproduksjon ytterligere i bytte mot «en gyllen sjanse for sjømatbransjen».

Regjeringen har i en rapport fått beskrevet hvordan vi i en krisesituasjon vil kunne kjøpe matvarer på verdensmarkedet og gjennom handelsavtaler. Det er ikke utenkelig at samme type rapport lå til grunn da Norge i krisesituasjonen ved covid-19, erfarte å ikke få kjøpt medisinsk verneutstyr eller tilgang til medisiner. Det kan vise seg å være en dyrekjøpt lærdom. Eller skal vi spise penger?

 

Astrid T. Olsen,
leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as