Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Nysgjerrige kviger på beite

Foto: Ingjerd Hagen

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord

Hvilken praktisk betydning får klimaendringene for deg og ditt gårdsbruk?  Bli med på seminar i Bodø 22. januar!

FNs bærekraftsmål har 17 delmål. Hovedmålet sier at klimaendringene skal stoppes innen 2030. Alle må delta for å nå dette målet, også landbruket i Nordland. Dette seminaret fokuserer på utfordringer og muligheter dette gir for landbruket i nord.

Eivind Sommerseth, tidligere landbruksdirektør i Nordland og spesialrådgiver i Norges Forskningsråd, er møteleder for seminaret.

Seminaret arrangeres av Nordland landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag.

Målgruppe
Seminaret er åpent og retter seg mot gårdbrukere, landbruksorganisasjoner, landbruksrådgivning, -forvaltning, og andre interesserte.

Fra programmet

 • FNs bærekraftsmål - perspektiver for nordlig landbruk (Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning)
 • Klimaavtalen mellom landbruket og Staten (Widar Skogan, statssekretær)
 • Beiteressursen - viktig for klima og norsk matsikkerhet (Camilla Risvoll, Nordlandsforskning)
 • Digitale løsninger for et bærekraftig landbruk (Harald Volden, Mimiro)
 • Tilpasning av fôring for lavere klimagassutslipp i melkeproduksjon (Eirin S. Sleteng, TINE)
 • Ny teknologi for presisjonslandbruk gir gevinst (Stian S. Gunnarsen, NLR)

Praktisk informasjon
Sted: Valhall, Nordland kultursenter (den gamle landbruksskolen i Bodø)
Tid: onsdag 22. januar kl 11 - 16
Det blir servert lunsj og kaffe
Seminaret er gratis

Påmelding
Påmeldingsfristen er 10. januar.
Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du her.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as