Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Nysgjerrige kviger på beite

Foto: Ingjerd Hagen

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord

Hvilken praktisk betydning får klimaendringene for deg og ditt gårdsbruk?  Bli med på seminar i Bodø 22. januar!

FNs bærekraftsmål har 17 delmål. Hovedmålet sier at klimaendringene skal stoppes innen 2030. Alle må delta for å nå dette målet, også landbruket i Nordland. Dette seminaret fokuserer på utfordringer og muligheter dette gir for landbruket i nord.

Eivind Sommerseth, tidligere landbruksdirektør i Nordland og spesialrådgiver i Norges Forskningsråd, er møteleder for seminaret.

Seminaret arrangeres av Nordland landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag.

Målgruppe
Seminaret er åpent og retter seg mot gårdbrukere, landbruksorganisasjoner, landbruksrådgivning, -forvaltning, og andre interesserte.

Fra programmet

 • FNs bærekraftsmål - perspektiver for nordlig landbruk (Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning)
 • Klimaavtalen mellom landbruket og Staten (Widar Skogan, statssekretær)
 • Beiteressursen - viktig for klima og norsk matsikkerhet (Camilla Risvoll, Nordlandsforskning)
 • Digitale løsninger for et bærekraftig landbruk (Harald Volden, Mimiro)
 • Tilpasning av fôring for lavere klimagassutslipp i melkeproduksjon (Eirin S. Sleteng, TINE)
 • Ny teknologi for presisjonslandbruk gir gevinst (Stian S. Gunnarsen, NLR)

Praktisk informasjon
Sted: Valhall, Nordland kultursenter (den gamle landbruksskolen i Bodø)
Tid: onsdag 22. januar kl 11 - 16
Det blir servert lunsj og kaffe
Seminaret er gratis

Påmelding
Påmeldingsfristen er 10. januar.
Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du her.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as