Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Nysgjerrige kviger på beite

Foto: Ingjerd Hagen

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord

Hvilken praktisk betydning får klimaendringene for deg og ditt gårdsbruk?  Bli med på seminar i Bodø 22. januar!

FNs bærekraftsmål har 17 delmål. Hovedmålet sier at klimaendringene skal stoppes innen 2030. Alle må delta for å nå dette målet, også landbruket i Nordland. Dette seminaret fokuserer på utfordringer og muligheter dette gir for landbruket i nord.

Eivind Sommerseth, tidligere landbruksdirektør i Nordland og spesialrådgiver i Norges Forskningsråd, er møteleder for seminaret.

Seminaret arrangeres av Nordland landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag.

Målgruppe
Seminaret er åpent og retter seg mot gårdbrukere, landbruksorganisasjoner, landbruksrådgivning, -forvaltning, og andre interesserte.

Fra programmet

  • FNs bærekraftsmål - perspektiver for nordlig landbruk (Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning)
  • Klimaavtalen mellom landbruket og Staten (Widar Skogan, statssekretær)
  • Beiteressursen - viktig for klima og norsk matsikkerhet (Camilla Risvoll, Nordlandsforskning)
  • Digitale løsninger for et bærekraftig landbruk (Harald Volden, Mimiro)
  • Tilpasning av fôring for lavere klimagassutslipp i melkeproduksjon (Eirin S. Sleteng, TINE)
  • Ny teknologi for presisjonslandbruk gir gevinst (Stian S. Gunnarsen, NLR)

Praktisk informasjon
Sted: Valhall, Nordland kultursenter (den gamle landbruksskolen i Bodø)
Tid: onsdag 22. januar kl 11 - 16
Det blir servert lunsj og kaffe
Seminaret er gratis

Påmelding
Påmeldingsfristen er 10. januar.
Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du her.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as