Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Paul-Arne Gaupen, leder i Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag

Landbruket må kreve fritid og tilgang til egne penger!

Avløserrefusjonen kommer for sent, skriver leder i Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag, Paul-Arne Gaupen.  Pengene må utbetales kvartalsvis, så det blir like lett å ta seg fri et par dager i januar som i desember.

Å være gårdbruker er ulikt mange andre yrker, spesielt for husdyrbrukere. Vi er alltid på vakt, natt som dag. Ordna avløsning for utøvere i landbruksnæringen er grunnleggende, for at vi skal kunne stå i arbeidet over år og helst et helt yrkesliv. Familie, barn og venner har ferie og fridager spredt over hele året, gjerne i forbindelse med høytider. Gårdbrukere trenger, som andre foreldre, feriedager for å følge opp barn og unge i deres fritidsaktiviteter.

Det er avsatt avløserrefusjon til landbruksforetakene, men gårdbrukeren må i verste fall forskuttere denne i nesten 14 mnd. Mange gårdbrukere vil være nødt til å tenke seg om med hensyn til bruk av avløser tidlig på året, da man må forskuttere så lenge før refusjon kommer.

For de nye gårdbrukerne som skal inn i næringen er det spesielt krevende å ha likviditet til å forskuttere avløsning. Tanken på å ikke kunne ha råd til å avvikle ferie og fritid, er ingen god inngang til bondeyrket.

For en del år tilbake ble avløsertilskuddet utbetalt flere ganger i året. Det er et meget rimelig krav at samla refusjon burde vært fordelt i 4 terminer (eller 6 terminer som med skattetrekk og arbeidsgiveravgift?). Utbetaling må skje basert på tillit, og dokumentasjon kan følge dagens krav med siste registrering 10.januar. Eventuelle «feil»-utbetalinger kan motregnes mot øvrige tilskudd ved sluttutbetaling i februar. Med dagens digitale løsninger vil en slik forenklet ordning bidra både til likviditet på gårdene og mulighet til forutsigbar avløsning over hele året.

Avløsertilskuddet er penger som er satt av til landbruksforetaket, men som vi må vente urimelig lenge på å få refundert. Det er som om pengene ligger på bordet med en glassbolle over. Bare se, men ikke røre! Nå er det på overtid å få dette på plass, og det bør være stor interesse hos begge faglagene for å kreve dette i fellesskap.

Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag krever at tilgang på avløserrefusjon blir kvartalsvis, og at dette får fokus i arbeidet fremover. Å ha fridager i januar skal være like attraktivt som å ha fridager i desember.

 
Paul-Arne Gaupen                   
leder i Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as