Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Foto: Engin Akyurt/Pixabay (illustrasjonsbilde)

Respektløst tilbud fra staten

- Nordland Bonde- og Småbrukarlag har tidligere gitt uttrykk for at jordbrukets krav til staten var for lavt, og mer enn ferdig pruta. Et tilbud på under halvparten av dette igjen er direkte respektløst. Det er en hån mot norsk jordbruk og matproduksjon, sier fylkesleder Per-Anton Nesjan.

Staten la i dag fram et tilbud på 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret. Økningen finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 490 millioner kroner, og målprisøkninger på 400 millioner kroner.

Bondeopprøret har fått fram den reelle økonomiske og sosiale situasjonen i jordbruket i dag. Det er ingen grunn til å betvile at mange sliter. Men de utfordringene opprøret peker på tas på ingen måte alvorlig i tilbudet fra staten. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) mener at vi ikke har noen bønder å miste, og da mener vi ingen. Tiden er overmoden for et historisk inntektsløft for næringa.

Når staten vil nedsette en arbeidsgruppe for å se på beregningsmåtene til Budsjett-nemnda for jordbruket, er det en imøtekommelse av krav fra både opprøret og faglagene. Dette må gi et mer reelt tallgrunnlag for kommende forhandlinger. Men det vil ikke gi inntektsvirkning før i 2023. Det trengs kraftig økning av inntektene nå.

Isolert sett er vi fornøyd med at det meste av økningene i tilskudd er lagt på de første intervallene, areal og dyr. Men det er ikke foreslått å sette tak, hverken nytt kvotetak på melk eller på tilskudd. Dette har lenge vært en kampsak for NBS.

- Det er lett å peke på et umiddelbart brudd som reaksjonsmåte på dette tilbudet.
Likevel har vi forståelse for at man vurderer situasjonen nærmere. Men med en sedvanlig økning av tilbudet med 2 - 300 millioner for å få til avtale, så er ikke dette noe å forhandle på. Nå er situasjonen overmoden for at stortinget tar ansvar for at vi kan ha jordbruk og matproduksjon i Norge, avslutter Nesjan.


Både krav og tilbud kan lastes ned her.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as