Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Ordfører i Saltdal, Rune Berg, mottok prisen under landsmøtemiddagen til NBS.
Her flankert av Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag; Ståle Støen, rovviltutvalget i NBS; og Astrid Olsen, leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Saltdal er årets beitekommune

For tredje gang har Norsk Bonde- og Småbrukarlag kåret Årets beitekommune.  Prisen ble delt ut på landsmøtet til NBS 9. november.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil sette fokus på de kommunene som tar en aktiv rolle i arbeidet rundt verdien og bruk av utmarksbeite og de utfordringer det har, spesielt i forbindelse med rovviltplager.  Derfor deler vi ut denne beitebruksprisen, sa Kjersti Hoff under utdelinga. 

- Vår erfaring er at når både politisk ledelse og administrasjon i en kommune er på når det gjelder beitebruk, da blir det resultater.  Slik er det i Nord-Fron som fikk prisen i 2017, slik er det i Meråker som fikk prisen i 2018 og slik er det i Saltdal! 

- Saltdal kommune har gjennom mange år vært pådriver for å sikre tett og god dialog mellom beitebrukere, skadefellingslag, forvaltning og kommunen. Det er spesielt ordfører Rune Berg og jordbrukssjef Marianne Hoff som har tatt initiativ til arbeidet.  Saltdal kommune erkjenner den psykiske belastningen som beitebrukerne utsettes for ved tap av beitedyr til rovvilt.  Gjennom prosjekter og kurs har kommunen skapt viktige møteplasser.  Det inviteres til fagdager, kadaverhundsøk og drøftingsmøter.  Der det er naturlig, blir også nabokommuner invitert.

- Kontordørene står åpne.  Det er lav terskel for å ta kontakt, begge veier.  Beitebrukerne blir sett og hørt.  Det gis oppmuntrende ord og gode råd, og de har noen å reflektere med.  Beitebrukerne er ikke alene i Saltdal!

- Det er ingen tvil om at Saltdal kommune med Rune Berg og Marianne Hoff i spissen fortjener denne prisen!  Vi heier på dere og det viktige utrettelige arbeidet dere gjør for de som står midt oppi situasjonen og for å bedre forståelse og bygge allianser!


Saltdal Bonde- og Småbrukarlag nominerte selv kommunen sin til prisen.

Fylkeslaget gratulerer også!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as