Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Ordfører i Saltdal, Rune Berg, mottok prisen under landsmøtemiddagen til NBS.
Her flankert av Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag; Ståle Støen, rovviltutvalget i NBS; og Astrid Olsen, leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Saltdal er årets beitekommune

For tredje gang har Norsk Bonde- og Småbrukarlag kåret Årets beitekommune.  Prisen ble delt ut på landsmøtet til NBS 9. november.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil sette fokus på de kommunene som tar en aktiv rolle i arbeidet rundt verdien og bruk av utmarksbeite og de utfordringer det har, spesielt i forbindelse med rovviltplager.  Derfor deler vi ut denne beitebruksprisen, sa Kjersti Hoff under utdelinga. 

- Vår erfaring er at når både politisk ledelse og administrasjon i en kommune er på når det gjelder beitebruk, da blir det resultater.  Slik er det i Nord-Fron som fikk prisen i 2017, slik er det i Meråker som fikk prisen i 2018 og slik er det i Saltdal! 

- Saltdal kommune har gjennom mange år vært pådriver for å sikre tett og god dialog mellom beitebrukere, skadefellingslag, forvaltning og kommunen. Det er spesielt ordfører Rune Berg og jordbrukssjef Marianne Hoff som har tatt initiativ til arbeidet.  Saltdal kommune erkjenner den psykiske belastningen som beitebrukerne utsettes for ved tap av beitedyr til rovvilt.  Gjennom prosjekter og kurs har kommunen skapt viktige møteplasser.  Det inviteres til fagdager, kadaverhundsøk og drøftingsmøter.  Der det er naturlig, blir også nabokommuner invitert.

- Kontordørene står åpne.  Det er lav terskel for å ta kontakt, begge veier.  Beitebrukerne blir sett og hørt.  Det gis oppmuntrende ord og gode råd, og de har noen å reflektere med.  Beitebrukerne er ikke alene i Saltdal!

- Det er ingen tvil om at Saltdal kommune med Rune Berg og Marianne Hoff i spissen fortjener denne prisen!  Vi heier på dere og det viktige utrettelige arbeidet dere gjør for de som står midt oppi situasjonen og for å bedre forståelse og bygge allianser!


Saltdal Bonde- og Småbrukarlag nominerte selv kommunen sin til prisen.

Fylkeslaget gratulerer også!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as