Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Solidaritet i matfatet

Se opptak av seminaret (begrenset tidsrom)
og les mer om bærekraftsmålene 


NBS sitt internasjonale engasjement  -  hvorfor skal vi bry oss?
Innledning ved Marielle de Roos, Internasjonalt utvalg i NBS

Hva har FN og FNs arbeid å si for norsk matproduksjon?
Bærekraftsmålene i et jordbruksperspektiv.

Foredrag ved Knut Marius Uddu Skjerve, FN-sambandet

 
Klikk her for å se opptak av seminaret
(Tilgjengelig til 19. juni 2021)


Klikk her for å lese mer om bærekraftsmålene


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as