Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Staten følger ikke opp Stortinget!

Staten tilbyr bøndene 410 millioner kroner, noe som vil gi en forventet inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent i 2018 – mens prognosen for sammenligningsgruppen er 3,1 prosent. Jordbrukets krav hadde en ramme på 1.450 millioner kroner, hvor 1.150 mill. kroner kom fra økte budsjettmidler. Statens tilbud innebærer en økning på 177 mill. kroner eller 15 prosent av kravet.

Et samlet Storting uttalte 25. april:

«For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.»

Avstanden mellom krav og tilbud er svært stor.  – «Statens tilbud følger ikke opp Stortingets inntektsmål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper», fastslår fylkesleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Astrid T. Olsen. «Dette er svært beklagelig.»

Jordbrukets krav prioriterte ei sterkere inntektsøkning for små og mellomstore bruk enn de største brukene som er særlig sterkt prioritert de siste tre årene. De viktigste forslagene var tak på tilskudd, egen satsing på bruk med under 100 sau og satsing på melk på Vestlandet. Dette ville møte Stortingets ønske om nettopp å sikre fortsatt drift på små og mellomstore bruk. «- Det er svært skuffende å registrere at disse forbedringsforslagene ikke er fulgt opp i statens tilbud,» sier Olsen.    

Det er noen positive forslag i statens tilbud. Økte tilskudd til utmarksbeiting er bra, og også økning av innmarksfaktoren fra 0.6 til 0.8 %. Men når det generelle beitetilskuddet reduseres får dette mer preg av intern omfordeling enn ei reell satsing. Økt korn- og kraftforpris er også positivt for å stimulere til økt norsk kornproduksjon og for å gi gras en relativt høyere verdi i fht kraftfor. – «Men når man ikke er villig til å bruke nok penger, så gir ikke dette tilbudet håp om hverken å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser eller å redusere inntektsgapet. Vi bruker helga til lesing og diskusjon innad i Norsk Bonde-& Småbrukarlag for å vurdere om vi skal gå til forhandlingsbordet» avslutter lederen i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Astrid T. Olsen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as