Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Foto: Laila Hoff

Statlig styrte dyretragedier må ta slutt!

God dyrevelferd er et samfunnsgode som er utviklet i en dialog mellom næringsliv, befolkningen og politikere. Som dyreeiere er vi glad for denne kontrakten med stor-samfunnet. Det blir derfor uforståelig at de ansvarlige ved dyretragedier ikke tar sitt ansvar.

De siste dagers dyremassakre utført av Bane NOR legger nye tall til statistikken over dyrepåkjørsler, eller «uønskede hendelser» som det framgår av Jernbanedirektoratets statistikk. Nordlandsbanen har over år toppet statistikken og bak tallene finnes reinsdyr, elg, sau og andre dyr. Bak hvert dyr ligger det sorg og fortvilelse fra dyreeier og lokomotivfører. Bak hver sau og rein er det masse menneskelig innsats, kunnskap og arbeidsglede som knuses sammen med dyrene i statistikken. Elg, hjort og andre banedrepte dyr har selvfølgelig også en egenverdi, og det er ubegripelig at ingen klarer å stoppe togets herjinger! Det er derfor godt at også storsamfunnet reagerer på de gjentagende hendelsene.

Dyrene er både vårt levebrød og en viktig del av vår livsstil. Vi blir følelsesmessig bundet til det levende livet. I Nordland Bonde-& Småbrukarlag har vi stor oppmerksomhet på bondens psykiske helse og å bruke støtteapparatet for å forebygge dyretragedier på gårdsnivå. En reineierfamilie har også rett til god psykisk helse. Nå krever vi at regjeringen ved samferdselsministeren tar sitt ansvar for å forebygge!

Regjeringen har kunnskapsgrunnlaget. Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har allerede lagd en rapport som beskriver tiltak.  Konklusjonen er entydig: dersom samfunnet fort og effektivt vil stanse dyrepåkjørslene er det kun viltgjerder, av tilstrekkelig lengde og høyde, som er effektive. Siden samferdselsministeren også har ansvar for veiene er det naturlig å planlegge felles tiltak for Nordlandsbanen og E6 der det kreves.

Vi har fått nyheten om at arbeidet med gjerding skal starte i 2018. Vi trenger en plan for rask gjennomføring langs hele Nordlandsbanen, en plan hvor tiltak synliggjøres gjennom bevilgning i kommende statsbudsjett. Først da tar regjeringen sitt ansvar med å forebygge dyretragedier! Vi ber om respekt for dyr og utøvere i alle primærnæringer, både lokalt og globalt. Mister vi reinnæringa, blir vi et fattigere samfunn.

Astrid T. Olsen, Nordland Bonde-& Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as