Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Travle dager på landsmøtet 2017

Leder Merete Furuberg satte dagsorden for landsmøtet med sin tale hvor blant annet situasjonen i sauenæringa med overproduksjon, rovdyrpolitikk, jordvern og ikke minst strategier for en ny landbrukspolitikk ble tatt opp.

Statsråd Jon Georg Dale holdt innlegg på vegne av regjeringen, hvor han bl.a. utfordret NBS til å stå for sine primærvalg også i innspurten av forhandlingene. Merete Furuberg avklarte raskt at statsråden omskrev historien, og feiltolket utsagn.

I paneldebatten deltok Dale på vegne av regjeringen, samt partiene KrF, SV, Sp og Rødt. Det kom fram at det var bare SV og Rødt som ville omgjøre endringene fra 2014-oppgjøret med tak på tilskudd og produksjon. Forøvrig var de 4 partiene som ikke er i regjering bl.a. opptatt av matproduksjon på norske ressurser, matberedskap, konsesjonsloven, grensevern og samfunnskontrakten med Samvirke. Det ble også uttrykt en vilje til å satse mere på små- og mellomstore bruk, både med tilskudd og investeringsmidler.

Den politiske debatten i landsmøte fulgte opp over samme tema, med mange gode innlegg. Kort sagt var det en engasjert og offensiv forsamling som deltok på Landsmøtet!

På landsmøtets andre dag ble det lagt fram en god Arbeids- og organisasjonsplan, i tillegg til at det nye studieheftet for organisasjonsbygging ble presentert. Det vil bli invitert til studiearbeid både på organisasjonsarbeid og på tema ny landbrukspolitikk i løpet av 1. halvår. Ta gjerne kontakt dersom dere vil raskt i gang, eller ønsker innleder!

Nordland Bonde- & Småbrukarlag var representert med 5 stemmeberettigede på årets Landsmøte: Helene Lindrupsen fra Vega B&S, Brynjar Dalen fra Hattfjelldal B&S, Lars Morten Rødaas fra Fauske/ Sørfold B&S, Anne-Grethe Kvikstad, Skjerstad/Bodø & Beiarn B&S og Lena Mariell Storbakk fra Vesterålen B&S som ungdomsrepresentant.

I tillegg deltok Marielle Vink de Roos som styrerepresentant, Per-Anton Nesjan som ordfører på Landsmøtet, Eirin Bjune som vararepresentant til Representantskapet (og senere observatør) og fylkesleder Astrid T. Olsen som fylkesrepresentant i Landsmøtet.

Lars Morten Rødås deltok i redaksjonskomiteen, Per Anton Nesjan utførte oppdraget som ordfører i god stil, og ble gjenvalgt med stort flertall. Marielle Vink de Roos hadde ansvaret for Smaken av Nordland, i tillegg til andre oppgaver på vegne av styret. Her var ost fra Lofoten Ysteri og Aaland Gård presentert sammen med varmrøkt røye fra Hongset Røye. Takk for gode bidrag og flott representasjon på Landsmøtet.

-Leder i Nordland B&S, Astrid Tove Olsen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as