Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Foto: Ingjerd Hagen

Velkommen til årsmøte!

Fylkesårsmøtene våre har alltid faglig/politisk innhold, i tillegg til vanlige årsmøtesaker.  Har du lyst til å være med?
Velkommen til Skagen hotell i Bodø, helga 15.-17. februar!

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og andre interesserte.
Stemmerett er forbeholdt utsendinger fra lokallagene.
Pris for de ulike møtedelene finnes i vedlegget nederst på siden, møtedeltakere gjør opp direkte med hotellet.

Påmelding gjøres pr e-post innen 1. februar.
Oppgi kontaktinformasjon og hva du skal være med på. 

Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Margrethe Figved på e-post,
eller på telefon 93244599.

Program:

Fredag 15. februar
18.00 Rovviltsituasjonen i Nordland
19.00 Fylkeslagets næringsprosjekt
20.00 Middag

Lørdag 16. februar
09.00 Konstituering
           Organisasjonsarbeid: Om NBS, etablering og drift av lokallag
13.00 Lunsj
14.00 Politisk plattform: Klima og miljø
           Klimaforhandlinger, dyrking av myr, klimaregnskap på gårdsnivå
           Debatt
16.00 Kaffepause
17.00 HMS/Psykisk helse: Bondens møte med Mattilsynet, møteplasser
17.30 Presentasjon av innkomne saker
19.00 Møteslutt
20.00 Festmiddag

Søndag 17. februar
09.00 Årsmøtesaker
13.00 Lunsj
14.00 Vel hjem!

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte 2019, program og priser
(invitasjon-arsmote-2019.pdf, 57kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as