Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Vil Norges matsikkerhet overleve klimaendringene?

Er du i Bodø mandag 21. oktober, kan du få med deg spennende foredrag, dokumentarfilm og panelsamtale med bønder og forskere!

Klimaendringene kan true matsikkerheten i Norge, ifølge forskere.
Fjorårets tørre sommer rammet norske bønder hardt og dypt. I framtida viser prognosene at det vil bli varmere og våtere hele året igjennom, og det finnes ikke noe statlig program for klimatilpasning for norske bønder.

Klimaendringer og matproduksjonsvansker i andre land kan også få alvorlige ringvirkninger for Norge. Med høy import av mat- og fôrråvarer fra andre land er vi sårbare for hva som skjer utenfor landets grenser, både klimamessig og politisk.
Likevel har vi i dag ikke noe beredskapslager for korn.

Hvordan ser framtida ut for norsk matsikkerhet? Risikerer vi at Norge blir et land som ikke er i stand til å brødfø sin egen befolkning? Hvor sårbare er vi for klimaendringer og politisk uro i andre land som vi driver handel med?

Lær mer på denne temakvelden i Stormen bibliotek i Bodø,
mandag 21. oktober kl 18.00-20.30


Program:
  •  Velkommen 
  • Matvaresikkerhet i et globalt perspektiv  -  foredrag ved Jan Ivar Botnan
  • Visning av dokumentarfilmen Uår 
  • Panelsamtale med Arne Bardalen, Jan Ivar Botnan og Astrid Tove Olsen

Kort om deltakerne i panelsamtalen
Arne Bardalen, spesialrådgiver ved Forskningsstaben ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Bardalen leverte i 2018 rapporten «Klimarisiko og norsk matproduksjon» på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke.
Jan Ivar Botnan, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Botnan står blant annet bak rapporten «Matsikkerhet i et klimaperspektiv», publisert av FFI i 2016.
Astrid Tove Olsen, leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, tidligere økologisk gårdbruker på Kjerringøy Gård, varamedlem i Bodø bystyre for SV.


Dokumentarfilmen Uår
Uår forteller en varm og personlig historie om matproduksjon i klimakrisens tid. Vi blir kjent med den tørkerammede melkebonden Einar, som etter sitt livs vanskeligste sesong legger ut på en reise til Malawi i Øst-Afrika. Her møter han bønder som har levd med konsekvensene av klimaendringer i mer enn et tiår. Hva gjør de for å kunne fortsette å produsere mat? Hvordan holder de motet oppe i krisetid? Og hva kan egentlig en norsk bonde lære av malawiske småbønder?
Produsert av Differ Media.


Arrangementet er en del av dokumentarfilmfestivalen Human NORD, og gjennomføres i samarbeid med Utviklingsfondet og Bodø/Beiarn Bonde- og Småbrukarlag. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as