Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Vil Norges matsikkerhet overleve klimaendringene?

Er du i Bodø mandag 21. oktober, kan du få med deg spennende foredrag, dokumentarfilm og panelsamtale med bønder og forskere!

Klimaendringene kan true matsikkerheten i Norge, ifølge forskere.
Fjorårets tørre sommer rammet norske bønder hardt og dypt. I framtida viser prognosene at det vil bli varmere og våtere hele året igjennom, og det finnes ikke noe statlig program for klimatilpasning for norske bønder.

Klimaendringer og matproduksjonsvansker i andre land kan også få alvorlige ringvirkninger for Norge. Med høy import av mat- og fôrråvarer fra andre land er vi sårbare for hva som skjer utenfor landets grenser, både klimamessig og politisk.
Likevel har vi i dag ikke noe beredskapslager for korn.

Hvordan ser framtida ut for norsk matsikkerhet? Risikerer vi at Norge blir et land som ikke er i stand til å brødfø sin egen befolkning? Hvor sårbare er vi for klimaendringer og politisk uro i andre land som vi driver handel med?

Lær mer på denne temakvelden i Stormen bibliotek i Bodø,
mandag 21. oktober kl 18.00-20.30


Program:
 •  Velkommen 
 • Matvaresikkerhet i et globalt perspektiv  -  foredrag ved Jan Ivar Botnan
 • Visning av dokumentarfilmen Uår 
 • Panelsamtale med Arne Bardalen, Jan Ivar Botnan og Astrid Tove Olsen

Kort om deltakerne i panelsamtalen
Arne Bardalen, spesialrådgiver ved Forskningsstaben ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Bardalen leverte i 2018 rapporten «Klimarisiko og norsk matproduksjon» på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke.
Jan Ivar Botnan, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Botnan står blant annet bak rapporten «Matsikkerhet i et klimaperspektiv», publisert av FFI i 2016.
Astrid Tove Olsen, leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, tidligere økologisk gårdbruker på Kjerringøy Gård, varamedlem i Bodø bystyre for SV.


Dokumentarfilmen Uår
Uår forteller en varm og personlig historie om matproduksjon i klimakrisens tid. Vi blir kjent med den tørkerammede melkebonden Einar, som etter sitt livs vanskeligste sesong legger ut på en reise til Malawi i Øst-Afrika. Her møter han bønder som har levd med konsekvensene av klimaendringer i mer enn et tiår. Hva gjør de for å kunne fortsette å produsere mat? Hvordan holder de motet oppe i krisetid? Og hva kan egentlig en norsk bonde lære av malawiske småbønder?
Produsert av Differ Media.


Arrangementet er en del av dokumentarfilmfestivalen Human NORD, og gjennomføres i samarbeid med Utviklingsfondet og Bodø/Beiarn Bonde- og Småbrukarlag. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as