Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Vil Norges matsikkerhet overleve klimaendringene?

Er du i Bodø mandag 21. oktober, kan du få med deg spennende foredrag, dokumentarfilm og panelsamtale med bønder og forskere!

Klimaendringene kan true matsikkerheten i Norge, ifølge forskere.
Fjorårets tørre sommer rammet norske bønder hardt og dypt. I framtida viser prognosene at det vil bli varmere og våtere hele året igjennom, og det finnes ikke noe statlig program for klimatilpasning for norske bønder.

Klimaendringer og matproduksjonsvansker i andre land kan også få alvorlige ringvirkninger for Norge. Med høy import av mat- og fôrråvarer fra andre land er vi sårbare for hva som skjer utenfor landets grenser, både klimamessig og politisk.
Likevel har vi i dag ikke noe beredskapslager for korn.

Hvordan ser framtida ut for norsk matsikkerhet? Risikerer vi at Norge blir et land som ikke er i stand til å brødfø sin egen befolkning? Hvor sårbare er vi for klimaendringer og politisk uro i andre land som vi driver handel med?

Lær mer på denne temakvelden i Stormen bibliotek i Bodø,
mandag 21. oktober kl 18.00-20.30


Program:
 •  Velkommen 
 • Matvaresikkerhet i et globalt perspektiv  -  foredrag ved Jan Ivar Botnan
 • Visning av dokumentarfilmen Uår 
 • Panelsamtale med Arne Bardalen, Jan Ivar Botnan og Astrid Tove Olsen

Kort om deltakerne i panelsamtalen
Arne Bardalen, spesialrådgiver ved Forskningsstaben ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Bardalen leverte i 2018 rapporten «Klimarisiko og norsk matproduksjon» på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke.
Jan Ivar Botnan, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Botnan står blant annet bak rapporten «Matsikkerhet i et klimaperspektiv», publisert av FFI i 2016.
Astrid Tove Olsen, leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, tidligere økologisk gårdbruker på Kjerringøy Gård, varamedlem i Bodø bystyre for SV.


Dokumentarfilmen Uår
Uår forteller en varm og personlig historie om matproduksjon i klimakrisens tid. Vi blir kjent med den tørkerammede melkebonden Einar, som etter sitt livs vanskeligste sesong legger ut på en reise til Malawi i Øst-Afrika. Her møter han bønder som har levd med konsekvensene av klimaendringer i mer enn et tiår. Hva gjør de for å kunne fortsette å produsere mat? Hvordan holder de motet oppe i krisetid? Og hva kan egentlig en norsk bonde lære av malawiske småbønder?
Produsert av Differ Media.


Arrangementet er en del av dokumentarfilmfestivalen Human NORD, og gjennomføres i samarbeid med Utviklingsfondet og Bodø/Beiarn Bonde- og Småbrukarlag. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as