Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Kontakt oss

 

Org.nummer 971.391.863
Fylkessekretær Margrethe Figved
E-post nordland@smabrukarlaget.no
Telefon 932 44 599

 

Styret:        
Fylkesleder Per-Anton Nesjan Vega 907 38 869 e-post
Nestleder            Gerbrand Vink Bøstad 954 29 895 e-post
Styremedlem Kleo Delaveris Saura 958 95 061 e-post
Styremedlem Angelica Svarto Hattfjelldal 408 97 167 e-post
Styremedlem Fred Terje Hansen Bogøy 970 01 428 e-post
         
1. vara Henry Ellingsen Sortland 905 89 617 e-post
2. vara Marita Olsen Leinesfjord    906 73 833 e-post
3. vara Arnt Ellingsen Sortland 971 45 606 e-post

 

Kontaktpersoner:        
Valgkomité Eirin Ingeborg Bjune Misvær 900 90 373 e-post
Inn på tunet Eirin Ingeborg Bjune Misvær 900 90 373 e-post
Rovvilt Terje Nystabakk Engan 481 50 078 e-post
Prosjekt Utmark* Ann-Christine Theodorsen Andøy 971 80 969 e-post

*) Les om Prosjekt Utmark her

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as