Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Kontakt oss

 

Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkessekretær:   Margrethe Figved    
E-post:                  nordland@smabrukarlaget.no
Telefon:                932 44599

Org.nummer:      971.391.863

  

Styret:        
Fylkesleder Astrid Tove Olsen Kjerringøy 952 79 775 e-post
Nestleder Per-Anton Nesjan Vega 907 38 869 e-post
Styremedlem Ingjerd Hagen Hattfjelldal 902 63 803 e-post
Styremedlem            Gerbrand Vink Bøstad 954 29 895 e-post
Styremedlem Birte Lykkegaard Valnesfjord 482 72 827 e-post
         
1. vara Thor Holand Engeløya 996 35 300 e-post
2. vara Per Arne Knædal Rognan 976 93 499 e-post
3. vara Marita Olsen Leinesfjord    906 73 833 e-post
4. vara Arnt Ellingsen Drag 971 45 606 e-post

         

Kontaktpersoner:        
Valgkomité Astrid Hagen Harangsfjord 483 07 006 e-post
Inn på tunet Eirin Ingeborg Bjune Misvær 900 90 373 e-post
Rovvilt Terje Nystabakk Engan 481 50 078 e-post
Prosjekt Utmark* Ann-Christine Theodorsen Andøy 971 80 969 e-post

*) Les om Prosjekt Utmark her

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as