Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Kontakt oss

 

Org.nummer 971.391.863
Fylkessekretær Margrethe Figved
E-post nordland@smabrukarlaget.no
Telefon 932 44 599

 

Styret:        
Fylkesleder Per-Anton Nesjan Vega 907 38 869 e-post
Nestleder            Gerbrand Vink Bøstad 954 29 895 e-post
Styremedlem Kleo Delaveris Saura 958 95 061 e-post
Styremedlem Angelica Svarto Hattfjelldal 408 97 167 e-post
Styremedlem Fred Terje Hansen Bogøy 970 01 428 e-post
         
1. vara Henry Ellingsen Sortland 905 89 617 e-post
2. vara Marita Olsen Leinesfjord    906 73 833 e-post
3. vara Arnt Ellingsen Sortland 971 45 606 e-post

 

Kontaktpersoner:        
Valgkomité Eirin Ingeborg Bjune Misvær 900 90 373 e-post
Inn på tunet Eirin Ingeborg Bjune Misvær 900 90 373 e-post
Rovvilt Terje Nystabakk Engan 481 50 078 e-post
Prosjekt Utmark* Ann-Christine Theodorsen Andøy 971 80 969 e-post

*) Les om Prosjekt Utmark her

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as