Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Foto: Per-Anton Nesjan

Pressemelding.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. Kravet inneholder et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk.

Her kan du lese fylkesleder Astrid T. Olsen og nestleder Per-Anton Nesjan, i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, sine kommentarer til jordbrukets krav i jordbruksoppgjøret;

HISTORISK NYTT TILSKUDD TIL SMÅ OG MELLOMSTORE MELKEBRUK

Forfatter: Per-Anton Nesjan

Dato: 26.04.2018

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. Kravet inneholder et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk. Det gis en sats på 3000 kr pr ku opp til 20 kyr, som er den bruksstørrelsen som gir størst samlet tilskudd på kr. 60 000,-. Deretter trappes totaltilskuddet ned med tilsvarende sats, dvs 2500 kr/ku ned til 43 kyr. Foretak med mer enn 44 kyr vil ikke få dette tilskuddet. At vi har fått gjennomslag for å stille dette kravet er uttrykk for at et samlet jordbruk mener disse brukene skal være med framover, sier nestleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Per-Anton Nesjan. 

- Det er i stor grad brukene under 30 kyr som er blitt rammet, samtidig som brukene over 45 kyr har økt inntektene betydelig fra 2014 - oppgjøret og framover. Skal vi ha med oss de små og mellomstore brukene i framtida er staten nødt til å imøtekomme dette kravet, sier Nesjan. Avslås kravet er det et signal om det motsatte.

For å bidra til potetproduksjon i Nord-Norge, gis det et distriktstilskudd på kr. 1,30 pr kg matpotet. For å motta distriktstilskuddet må foretaket disponere arealet produksjonen har foregått på. Poteten må være produsert i Nord-Norge og omsatt gjennom godkjente omsetningsledd. Tilskuddet til poteter i Nord-Norge utvides til også å gjelde frilandsgrønnsaker med samme sats pr. kg.

- Det er potensiale for økt produksjon av grønnsaker i Nord-Norge. Forbrukerne liker grønnsaker fra vår landsdel. Derfor håper vi dette tilskuddet kan bidra til at produksjonen av grønnsaket i Nord-Norge kan øke, sier fylkesleder Astrid T. Olsen i Nordland Bonde- og Småbrukarlag.

Kravet inneholder også et forslag om å fatte et prinsippvedtak om at det skal innføres et driftsvansketilskudd, for å sikre at arealer med driftsulempe fortsatt blir holdt i hevd. I tillegg fremmes forslag om et nasjonalt setertilskudd på kr. 60 000,- pr seter. Ambisjonen med setertilskudd er at antall setre i drift skal øke. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i mange år arbeidet for et driftsvansketilskudd og et nasjonalt setertilskudd, så vi er svært glad for at disse tilskuddene nå er med i jordbrukets krav, sier fylkesleder Astrid T. Olsen i Nordland Bonde- og Småbrukarlag. 

Av en ramme på 1830 mill. kroner utgjør kostnadsveksten 1415 mill. kroner. Kravet gir grunnlag for en inntektsvekst på 25.300 kr/årsverk. Nivået på kravet tar hensyn til at markedssituasjonen for sau/lam og svinekjøtt vil kunne gi rom for noe bedret prisuttak i disse produksjonene forutsatt innføring av nye produksjonsregulerende virkemidler, anslått til 100 mill. kroner, tilsvarende 2.400 kr/årsverk. 

Jordbrukets krav har en tydelig fordelingsprofil. - Vi har prioritert midlene til små og mellomstore gårdsbruk, noe som går klart fram av referansebruksberegningene.

For mer info;

Fylkesleder, Astrid T. Olsen 95279775 astridtoveolsen@gmail.com

Nestleder, Per-Anton Nesjan 90738869 pnesjan@online.no 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as