Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Årsmelding

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020
(arsmelding-nordland-bs-2020.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019
(arsmelding-nordland-bs-2019.pdf, 11MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2018
(arsmelding-nordland-bs-2018.pdf, 11MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2017
(arsmelding-2017.pdf, 10MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2016
(arsmelding2016.pdf, 12MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(arsmelding2015.pdf, 17MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(arsmelding2014.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2013
(arsmelding2013.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2012
(arsmelding2012.pdf, 3MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as