Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Som så mye annet i 2020, måtte landsmøtet gjennomføres digitalt. Det er med stor glede vi nå inviterer til Landsmøte 2021 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport ved Gardermoen utenfor Oslo, 30.-31. oktober. Tradisjonen tro vil det i tillegg gjennomføres en rekke seminarer fredag 29. oktober, samt ungdomsseminar 28. og 29. oktober. Se vedlagt program for mer informasjon. 

Landsmøtet er NBS sitt øverste organ. Her debatteres og vedtas ny politikk for det kommende året og det velges nye representanter til styret, kvinneutvalget og ungdomsutvalgetLandsmøtet er også en viktig faglig og sosial møteplass for medlemmer og andre

I år vil vi rette fokuset mot norsk landbruk i 2030. Hvor mange bruk er i drift? Hvor stort er det totale jordbruksarealet og kornarealet? Har vi greid å øke bruken av utmarka? Hva må til for at vi skal ha en bærekraftig matproduksjon og et norsk jordbruk som tar i bruk alle våre ressurser over hele landet? 

 

Bondetinget til landsmøtet!

Dokumentarforestillingen Bongetinget kommer til landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Fredag 29. oktober kl.21.15 blir det forestilling. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men dersom du ikke skal på landsmøtet må du bestille billett her.

Les mer om Bondetinget her. 


Hvem kan delta på landsmøtet? 

  • Alle lokallag i NBS kan sende én utsending per 50 påbegynte medlemmer. 

  • Alle fylkeslag kan sende én representant under 35 år. 

  • Alle medlemmer i NBS har mulighet til å delta på landsmøtet som observatør. Observatører har ikke stemmerett. 

 

Påmelding er bindende. Siste frist for påmelding er 18. oktober.  


Priser for overnatting og dagpakke:

Helpensjon pr. pers/dag i enkeltrom kr. 1561,-
Helpensjon pr. pers/dag i dobbeltrom kr. 1261,-
Dagpakke pr. person pr. dag kr. 615,-

Det er lokallagene som har ansvaret for å dekke utsendingenes kostnader med reise og opphold. For ungdomsrepresentantene er det fylkeslaget som skal dekke kostnadene. I de aller fleste tilfeller vil dette bli ordnet slik at den enkelte utsending legger ut for reise- og oppholdskostnader og deretter sender regning til lokallaget (eller fylkeslaget dersom du er ungdomsrepresentant) etter landsmøtet. Ta kontakt med ditt lokal- eller fylkeslag for spørsmål om dette.

NBS praktiserer også reiseutjamning. Det skal ikke være dyrere å delta på Landsmøtet om man bor i Finnmark enn i Oslo. Eget skjema for tilbakebetaling for reiseutjamning kommer. 


Spørsmål kan rettes til medlems- og organisasjonskonsulent Cathrine Engelstad: cathrine@smabrukarlaget.no eller 90 41 33 76 

 

Viktige frister 

1. oktober: Frist for å sende inn forslag til landsmøtet (frist for lovendringer og endringer i prinsipprogram var 31. august)

18. oktober: Påmeldingsfrist til landsmøtet 

30. oktober (klokkeslett kommer): Frist for å sende inn forslag til uttalelser fra landsmøtet 


Nettsaken oppdateres løpende med mer informasjon. 

 


Utviklet av Imaker as