Innspill til tiltakspakkene fra Stortinget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til alle partiene på Stortinget samt næringskomiteen og i tillegg flere av departementene vedr. jordbrukets behov for å komme inn under de ulike tiltakene som Stortinget har vedtatt for å avdempe effektene av koronakrisen. NBS har også tatt opp behovet for å gjøre endringer i gjeldene regelverk for avkorting av dagpenger/arbeidsledighetstrygd for dem som driver jord- og skogbruk ved siden av å ha lønnet arbeid.

Innspill til tiltakspakkene fra Stortinget - les hele saken

Statens tiltak for å dempe koronaeffekten

Spørsmål fra NBS til LMD om alle ordninger/tiltak vedrørende korona som vil omfatte jordbruket. Bønder som driver med lokalmatproduksjon, Inn på Tunet, gardsbasert reiseliv osv. er bekymret for å falle mellom to stoler. Hvilke ordninger gjelder for disse? Les svaret fra LMD:

Statens tiltak for å dempe koronaeffekten - les hele saken

Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet?

Norsk Bonde og Småbrukarlag mener at forslaget fra Norges Bondelag om frikvote for å få permitterte til å arbeide midlertidig i jordbruket er en kortsiktig løsning. På den annen side vil forslaget gi motivasjon for annet arbeid noe som er positivt for samfunnet som helhet. Et alternativ og kanskje enklere for NAV å håndtere er lønnstilskudd som kan gjelde alle samfunnskritiske oppgaver.

Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet? - les hele saken

Bønder i isolasjon kan stelle egne dyr

Da har en etterlengtet avklaring kommet vedrørende stell av egne dyr. Klikk dere inn på Mattilsynets side:

https://www.mattilsynet.no/

Utbrudd_av_koronavirus

/bonder_i_isolasjon_eller_

karantene_kan_stelle_

sine_egne_dyr.38139

Arbeidskraft i jordbruket

Det er vår og starten på en hektisk og  arbeidsintensiv sesong i jord– og hagebruket.  Det er stort behov for arbeidskraft, mange har gjennom mange år benyttet seg av utenlandske sesongarbeidere. Men som følge av økt grensekontroll, stengte flyplasser og karanteneregler under koronakrisen, må norske gardbrukere i større grad basere seg på norsk arbeidskraft i tiden fremover.

Sjekk: Arbeidsplassen.no og Norske Landbrukstenester

Arbeidskraft i jordbruket - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as