REKO

 

Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling. 

REKO info

Kontakt

Prosjektleder Siv-Elin Krutvik

e-post: 
siv-elin@smabrukarlaget.no

tlf: 22005911

 

 

Norsk Bonde og Småbrukarlag er pådriver for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Gjennom Matnyttig prosjketet vil vi blant annet holde  mobiliseringsmøter som skal bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerene gode matopplevelser. Gjennom moboliseringsmøtene skal vi motivere og orientere produsenter blandt annet om virkemiddelapparatet  for bedriftsutvikling i landbruket skape rom for nye nettverk. Prosjketet er delfinansiert gjennom Utviklingsprogrammet som forvaltes av Innovasjon Norge. 

 

 

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as