Siv-Elin Krutvik er prosjektleder for REKO på landsbasis. Tlf 22 00 59 11

E-post:

siv-elin@smabrukarlaget.no

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as