LOKALPRODUSERT MAT, UTEN MELLOMLEDD Utlevering i Førde Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

REKO-RINGER I NORGE

Lokalprodusert matuten mellomledd 

Den siste tida har det blitt lansert en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsenter å selge varer lokalt, direkte til kunden. 

En REKO-ring er en enkel distributionsmodell for matvarer, og fungerer som en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet. 
Med REKO blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Hittil er det etablert ca 40 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge, og flere ringer som planlegger oppstart i løpet av høsten. Tilsammen er det nå over 100 000 kunder tilknyttet de ulike REKO-ringene i Norge og ca. 450 produsenter som selger varer.

REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen som ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet har ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen. 

Etablering av nye REKO-ringer i Norge er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling. 

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. 
Kundene forhåndsbestiller varer via Facebook-gruppen. Bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted.

FINN REKO RINGER HER:

REKO KART

(noen ringer er ikke aktive eller tidlig i oppstart, ønsker du å bidra med å få ringen i sving, meld gjerne ifra til admin).

Fylke Ring
Møre og Romsdal   Ålesund
Møre og Romsdal   Kristiansund
Møre og Romsdal   Molde 
Akershus  Lillestrøm
Akershus  Eidsvoll
Akershus  Sandvika 
Akershus  Follo
Akershus  Årnes 
Oppland  Hadeland 
Oppland  Gjøvik 
Oppland  Lillehammer 
Hordaland  Bergen Åsane 
Hordaland  Kvinnherad
Hordaland  Voss 
Hordaland  Sunnhordland
Hordaland  Bergen Fyllingsdalen 
Hedmark  Kongsvinger 
Hedmark  Finnskogen 
Hedmark  Hamar 
Agder  Kristiansand
Agder  Mandal
Agder  Lyngdal 
Agder  Arendal 
Vestfold  Sandefjord  
Vestfold  Tønsberg 
Vestfold  Larvik 
Vestfold  Horten 
Sogn og Fjordane  Florø 
Sogn og Fjordane  Gloppen
Sogn og Fjordane  Førde 
Sogn og Fjordane  Sogndal
Sogn og Fjordane  Flekke
Trøndelag  Trondheim 
Trøndelag  Hitra
Trøndelag  Steinkjer
Rogaland  Haugalandet
Rogaland  Sandnes/Stavanger 
Troms  Tromsø  
Østfold Askim 
Østfold  Fredrikstad 
Buskerud  Kongsberg 
Buskerud  Ringerike 
Buskerud  Drammen 
Nordland  Lofoten
Nordland  Bodø 
Telemark  Kragerø 
Telemark  Grenland 

 

Selge varer?

Thomas Snellman berättar om REKO

/share/mime/48/pdf.png Få sving på ringen!
(fa-sving-pa-ringen-november-2018-3-.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as