Hvorfor REKO?

Fordeler for kunder og produsenter

Varene i hver enkelt REKO-ring er helt unike. REKO-ringen gjør det mulig for lokale bønder og mathåndverkere å selge varer uten mellomledd. Etterspørselen vil påvirke tilbudet i de ulike ringene, og kunder oppforders til å etterspørre varer de ønsker. Sammen skaper lokale produsenter og kunder fremtidens matkultur. 

Hvorfor kunder velger reko
 • Ingen mellomledd
 • Støtte lokale småskala produsenter
 • Kvaliteter som ikke finnes i dagligvarehandelen
 • Dyrevelferd
 • Åpenhet og gjennomsiktig og kunden ser hvor maten blir produsert.  
 • Kortreist
 • Sosialt
 • Produkter fra økologiske og bærekraftig produksjoner  
 • Direkte kontakt med produsent

Fordeler for produsent

 • Bedre lønnsomhet 
 • Utvide kundegruppe 
 • Fleksibilitet 
 • Forhåndsbestillinger 
 • Ubyråkratisk
 • Lett å komme i gang
 • Man kan bygge opp en produksjon i sitt eget tempo, med kunder lett tilgjengelig.
 • Erfaringsutveksling og nettverk blant produsenter
 • Ingen mellomledd
 • Ingen binding
 • Synlighet 
 • Kundekontakt 
 • Felleskap 

Historie

 • 2012- Thomas Snellman på studietur til Frankrike for å se nærmere på direktesalg gjennom matnettverk AMAP (Asosiation pour le maintien d’une agriculture paysanne’ )
 • 2013- Inspirert av den franske Modellen AMAP ble REKO opprettet og første pilotprosjekt med to aktive reko-ringer med en omsetning på 80 000 euro 2013 i Österbotten i Finland.
 • 2014- i Utløpet av 2014 var det 17 aktive tinger der det ble initiert en nasjonal koordinering av rekoringene.
 • Mot slutten av 2015 er det opprettet 90 REKO ringer i Finnland
 • 2015 Thomas S. vant en pris for Årets Nærmahandling for initiativet med rekoringer.
 • 2016 – rask vekst med over 250 rekoringer og 3700 produsenter med i de ulike reko-ringene. Kunder i rekoringene har økt til over 250 000 med en omsetning på 30 000 000 €.
 • Høsten 2016 lanseres rekoringer til Sverige med noen få aktive ringer.  
 • 2017  etableres det over 50 rekoringer i Sverige med over 100 000 kunder i gruppene i utløpet av 2017.
 • 2017 – Thomas S. vant Emblaprisen for Nordiske Matentreprenør august 2017 . Flere ringer etableres og det er beregnet en totalomsetning i 2017 til å ligge på rundt 40 000 000€ i Finland.
 • 2017 – Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar REKO ringer inn lokalmatprosjektet ‘Matnyttig’ med mål om å  etablere rekoringer i hele Norge. REKO ringer ble lansert i Norge med hjelp fra Thomas S. og Oscar L. Oktober 2017.
 • Norgeslansering  lansering av en rekoring var i slutten av November 2017. Utløpet av 2017 er det 3 aktive  reko-ringer i Norge med til sammen ca. 4300 kunder tilknyttet gruppene.  

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as