Matnyttig

Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nylig startet opp et treårig mobiliseringsprosjekt 'Matnyttig'. Prosjektet skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder.

Det overordnete målet er å øke lokalmatproduksjonen ved at flere råvareprodusenter skal satse på lokal foredling, direktesalg og andelsbruk. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Bonde- og Småbrukarlaget, med en kostnadsramme på 3.4 millioner.

Norske forbrukere er i økende grad kvalitetsorienterte, og markedet for lokalprodusert mat av ulike slag er i kraftig vekst. Vi ser at mange gårder som profilerer egne varer lykkes ved at de skiller seg ut, tilbyr varer som oppleves som unike i form av lokal tilknytning, unike smaker og kvaliteter. Vi ser at et tettere forbindelse mellom produsent og forbruker fører med seg en rekke positive ringvirkninger i distriktet og lokalmiljøet.
Gjennom 'Matnyttig' ønsker NBS å være en pådriver til nyskaping i landbruket og stimulere til et nasjonalt engasjement rundt emnet. Vi ønsker å fange interessen fra bønder over hele landet, og vi vil prioritere spredning av arrangement og kurs tilknyttet prosjektet.
I første fase vil vi jobbe med å finne 'Matinspiratorer' og 'Andelsinspiratorer'. Prosjektet vil vise frem de gode eksemplene på vellykkede bedrifter slik at flere ser mulighetene innenfor lokalmatverdenen. Inspiratorene skal være erfaringsformidlere, markedsveiledere, mentorer og nettverksbyggere.
En viktig målsetning er at det dannes et inkluderende nettverk som sikrer gode kontakter for bønder som vil satse. Nettverket skal gi veiledning, støtte og bygge kompetanse til produsenter i en etableringsfase. Håpet er at det dannes varige samarbeid som kan bære frukter i lang tid.
NBS skal samarbeide med representanter fra OIKOS «Andelslandbruksprosjektet i Oikos – Økologisk Norge», Norsk Gardsost, Bondens marked og HANEN. Samarbeidet skal hente ut synergieffektene av eksisterende arbeid med lokalmat, intensivere innsatsen gjennom en felles referansegruppe med et felles mål om økt lokalmatproduksjon, samt øke antall andelsbruk.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as