Støtte til fylkeslag og lokallag som arrangerer Matnyttigmøter

Vi etterlyser flere produsenter som vil starte lokalmatsbedrifter. Foto: Eiker gårdsysteri

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder. Et viktig virkemiddel vil være å støtte aktive nettverk som utveksler erfaringer og kompetanse.

 

Vi har fått tildelt midler gjennom Innovasjons Norge sitt Utviklingsprogram og vil bruke en stor del av det for å holde nettverksmøter og rekrutteringsmøter i hele landet.

NBS dekker 50% av kostnadene, oppad begrenset til kr. 15000,- pr fylkeslag når et fylkeslag arrangerer møte og inntil kr. 20 000,- pr. fylkeslag når to fylker arrangerer sammen. Samme prinsipp gjelder lokallagsmøter der vi gir inntil kr. 5000,- pr lokallag og øker støtten med kr 2000,- pr lokallag dersom flere lokallag samarbeider.

Det er opp til lagene og disponere pengene men vi krever at kostnadene dokumenteres. Kostnader som fylkeslag og lokallag har til reise, opphold, servering og forberedende arbeid gir grunnlaget for refusjon. Det dekkes inntil 20 timer a kr. 200 for fylkesmøter, samt 10 timer for lokallagsmøter til forberedende arbeid tilknyttet møte.
Det er satt av midler til 30 lokallagsmøter og 19 fylkesmøter frem til 2019.
For mer informasjon om prosjektet og støtteordningen ta kontakt med

Fylkeslag og lokallag må avklare med prosjektleder Rebekka Bond og melde inn møter i forkant av oppsatte arrangement. Midlene utbetales når møtene har funnet sted. Rebekka kontaktes pr telefon: 22005917 / 45059671 eller e-post: rebekka@smabrukarlaget.no. Dere vil da få en bekreftelse på at dere har fått bevilget tilskudd. Når møtet er gjennomført skal det innrapporteres på eget skjema som gir grunnlaget for støtte.  Tilskuddet gis til lagene i den rekkefølgen de melder inn møter.
Håper på mange inspirerende møter fremover. Hilsen prosjektleder Rebekka Bond

e-post: rebekka@smabrukarlaget.no

tlf: 22005917 / 45059671

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as