Medlemsfordeler

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store rabatter på forsikringer i Gjensidige, tilgang til å benytte deg av vår advokatavtale og hotellavtale. Som medlem får du også tilsendt medlemsavisa Bonde- og Småbruker gratis.

Du kan melde deg inn ved å trykke her.

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag!

Medlemsfordeler:

1. De som melder seg inn etter 1. Juli betaler halv kontingent.

2. 16% rabatt på forsikring i Gjensidige, ved en eller to forsikringsobjekter.

3. 20% rabatt på privatforsikring ved tre eller flere forsikringsobjekter.

4. 23% rabatt på den driftsrelaterte forsikringen og 14% ekstra ved score på over 7,5 på Gjensidiges risikorådgiver

5. 15% ekstra forsikringsrabatt på bilforsikring for ungdom mellom 18 og 30 år

6. Ulykkesforsikring for både barn og voksne i Gjensidige til en svært gunstig medlemspris

7. Rabatt på livsforsikring og Pensjon for næringsdrivende

8. Gjensidige har innført en ordning for personforsikring, død, kritisk sykdom m.m., kalt "Enklere liv" som alle med organisasjonsnummer kan tegne.

9. Kontingenten i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er jamt over billigere enn i Bondelaget.

Forsikringsavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med Gjensidige forsikring.
Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store fordeler på private og driftsrelaterte forsikringer. Du får også rabatt på pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende og svært gunstig ulykkesforsikring for voksne og barn.
Gjennom samarbeidsavtalen kan medlemmer spare opptil flere tusen kroner i året!

 

Advokatavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en avtale med advokatfirmaet Henriksen Grande & Co. ANS.
Kontaktpersonen i H&G er Karoline Henriksen, telefon 21 00 77 00. Her kan du lese mer om avtalen.

 

Utdrag av samarbeidsavtale mellom

Norsk Bonde- og Småbrukarlag  og 

Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co. ANS

1       Formål

Nærværende avtale regulerer forholdet og samarbeidet mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) og Advokatfirmaet  Henriksen Grande & Co. ANS (H&G).

Formålet med avtalen er at NBS sine medlemmer skal kunne benytte de juridiske tjenester H&G tilbyr. NBS skal henvise sine medlemmer til H&G ved henvendelser som gjelder juridiske problemstillinger som NBS ikke selv kan bistå med.

2       Partenes praktiske gjennomføring av avtalen

NBS sine medlemmer henvises til H&G av NBS ved henvendelser av juridisk karakter som NBS selv ikke kan bistå medlemmene med. H&G tilbyr NBS sine medlemmer en kostnadsfri innledende vurdering av saken begrenset til inntil ca. 30 minutters arbeid. For øvrig bistand vil medlemmene faktureres etter medgått tid og etter de til enhver tid gjeldende timesatser med et fradrag på 10 %.

H&G vil ved hvert oppdrag undersøke hvorvidt klient har rettshjelpsforsikring som kan dekke deler av HBN sitt salær.

Kontaktperson i H&G er Karoline Henriksen, telefon 21 00 77 00

3        Konflikttilfeller

Ved eventuelle saker hvor det oppstår interessekonflikt mellom medlemmer eller mellom eksisterende klienter og nye medlemmer, gjelder «førstemann-til-mølla»prinsippet. Ved slik konflikt skal H&G orientere NBS uten ugrunnet opphold.

4        Løpende evalueringer

Det skal avholdes årlige møter for å evaluere samarbeidsavtalen, samarbeidet mellom partene og sakstilstrømningen fra NBS til H&G. For øvrig forutsettes at partene holder hverandre løpende orientert om hendelser eller forhold av betydning for avtaleforholdet, og at disse blir meddelt parten uten ugrunnet opphold.

5       Ikrafttredelse

Avtalen gjelder fra partene undertegner avtalen.Hotellavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått avtale med P-HOTELS. Denne avtalen kan brukes av alle medlemmer.
PRISER:
KR. 600-700 for overnatting i enkeltrom (variasjon etter belegg og tidspunkt)
KR. 995,- for overnatting i dobbeltrom
Avtalen gjelder for P-Hotels som har destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen.
Prisen er pr natt, pr rom.

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as