Rapporteringsskjema for lokal- og fylkeslag

Rapporteringsskjema for Gjensidige-midler

For fylkeslag og lokallag, tilskudd til møter mm, pr kalenderår

1. Gjensidige forsikring og HMS
Møter i lokallagene med tema forsikring og HMS. Hvert enkelt lokallag kan ha 1 møte hvert 3 år med en representant fra fylket til stede, fylket får 5000kr og lokallaget 2000kr pr møte.

2. Markavandring
Hvert fylke kan 2 ganger i året ha markavandring med HMS som fokus, det gir en støtte på 10 000kr pr tur.

3. Årsmøter i fylke
Årsmøte i fylkene med forsikring og HMS som tema.
Dokumenterte utgifter vil bli dekke opptil 35%, maks 8000kr. Dokumentasjon sendes til cathrine@smabrukarlaget.no.
Eks: utgifter 23 000kr så får man tilbake 8000kr.

4. Annonse i årsmelding
Annonse med Gjensidige i årsmelding utbetales med 2500kr, årsmelding sendes til NBS sentralt.

Etter at møtet er avholdt, fyll inn skjemaet og send inn, husk å legge ved eventuelt dokumentasjon.

Spørsmål: Cathrine Engelstad, tlf: 904 13 376 eller epost: cathrine@smabrukarlaget.no.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as