Møteplan for 2021

Dato Aktivitet Sted  
06.01 Utsending av studiehefte om jordbruksforhandlingene 2021    
14.01 Oppstart studiearbeid i lokallag - møte strømmes fra Akersgata    
25.-26.01 Styremøte    
11.02 Styremøte Teams  
01.03 Frist for innsending av besvarelser på studiespørsmål    
03.03 Styremøte Teams  
05.-06.03 Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag BS og Nord-Trøndelag BS Hell  
06.03 Fylkesårsmøte Telemark BS Svartdal  
06.03 Fylkesårsmøte Troms BS Tromsø  
06.03 Fylkesårsmøte Møre og Romsdal BS Molde  
06.-07.03 Fylkesårsmøte Hordaland BS og Sogn og Fjordane BS Gloppen  
09.03 Fylkesårsmøte Oslo/Akershus BS    
11.03 Fylkesårsmøte Vestfold BS    
12.-14.03 Fylkesårsmøte Nordland BS Bodø  
13.03 Fylkesårsmøte Østfold BS Råde  
13.-14.03 Fylkesårsmøte Aust-Agder BS og Vest-Agder BS    
20.-21.03 Fylkesårsmøte Oppland BS, Hedmark BS og Buskerud BS    
22.-23.03 Opplæringsdag for fylkesledere og -sekretærer    
23.03 Representantskapsmøte    
24.03 Fylkesledermøte    
24.-25.03 Styremøte    
24.04 Styremøte Teams  
28.04 Styremøte (med fylkesledere) Teams  
05.05 Styremøte (med fylkesledere) Teams  
16.05 Styremøte (med fylkesledere) Teams  
22.-23.05 Fylkesårsmøte Rogaland BS    
09.06 Styremøte     
10.06  Fylkesledermøte  Teams   
01.-02.09 Styremøte     
23.09 Styremøte  Teams   
14.10 Styremøte  Teams  
28.10 Styremøte  Teams   
29.10 Styremøte     
29.10 Forsikringssamling for fylkesledere og -sekretærer     
30.-31.10  Landsmøte     
31.10 Styremøte     
18.11 Styremøte  Teams   
14.-15.12 Styremøte     
       
Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as