INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag henvendt seg til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet . I brevet heter det:
Det vises til flere oppslag i Nationen, VG og NRK, desember 2019 om død ulvetispe funnet i Åsnes-Finnskogen, Hedmark mai 2019. I oppslag med Klima – og miljøminister Ola Elvestuen hevdes det at den døde ulven var forgiftet og at dette er dødsårsaken.

INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT - les hele saken

Søknader om erstatning avlingssvikt 2018

Pr. 06.08.2019 er det utbetalt kr 1.973.835.076
Av 14 686 saker som er ferdigbehandlet er 1169 søknader avslått/avvist og 13.517 er tilkjent erstatning.
98 % av innkommende søknader er nå ferdigbehandlet.
I gjennomsnitt ble det utbetalt kr 134.402 pr. ferdigbehandlet søknad.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Søknader om erstatning avlingssvikt 2018 - les hele saken

SOMMERTUR TIL GRØNA SKYSSTASJON OG NORDÅS GARDSSLAKTERI PÅ ØSTRE TOTEN SØNDAG 4. AUGUST 2019

Avreise med buss fra busstasjonen på torget i Åmot, Modum i Buskerud kl 10.00 og retur fra Grøna kl 16.00.

Muligheter for andre interesserte fra andre distrikter til å komme direkte til Grøna skysstasjon kl 12. Programmet vil foregå fra kl 12-16.

For de som blir med på bussturen inkluderer turen bussreise og ett måltid på Grøna og omvisning på Grøna og gårdsslakteriet.
Turen er gratis for medlemmer av Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag. For andre koster deltagelsen kr 300,- med mat. Pga buss og mat må vi ha påmelding innen fredag 02. august kl 21 til: Oddveig Moen, tlf 32 75 98 53 eller sms til 93 01 26 97. 

Arr. Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag.

SOMMERTUR TIL GRØNA SKYSSTASJON OG NORDÅS GARDSSLAKTERI PÅ ØSTRE TOTEN SØNDAG 4. AUGUST 2019 - les hele saken

Kvinnedagen

Av leder i kvinneutvalget i NBS - Romy Rohmann

Gratulerer med 8.mars, gratulerer alle kvinnebønder, kvinnelige matprodusenter, kvinner som er opptatt av å holde mat-, jord og husdyrtradisjoner i hevd og alle solidariske likestillingsopptatte menn rundt oss.

Kvinnedagen - les hele saken

Møte med Olaug Bollestad og ny politisk ledelse i LMD

Leder Kjersti Hoff, nestleder Elin Bergerud og de politisk ansatte i sekretæriatet var i dag i møte med ny landbruksminister Olaug Bollestad og den øvrige politiske ledelsen i Landbruksdepartementet for å få synliggjort vår politikk.

Møte med Olaug Bollestad og ny politisk ledelse i LMD - les hele saken

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket og ble overlevert regjeringa i et møte mellom partene.

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket - les hele saken

Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver

Landbruksrådene spisser arbeidsmåten. Nå er det likebehandling av begge faglag og samvirkeorganisasjoner. Oppgavene er kompetanse- og nettverksbygging til beste for norske bønder og norsk matproduksjon i hele landet. Her vil det også være mulig å synliggjøre registrerte satsingsområder og felles uttalelser til omverdenen.

Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver - les hele saken

Studietur til Nice og næralpene

Små bruk, store muligheter! For tilkomne, nye og etablerte bønder, samt forvaltning.

28.mars til 2. april 2019. Påmelding 15. jan. 2019 til oppland@smabrukarlaget.no. 

Studietur til Nice og næralpene - les hele saken

JORDKLODEN BRENN! KORLEIS SKAFFA NOK MAT TIL ALLE FOLK I ALLE LAND?

Uttalelse fra landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 11. november

Klimaendringane utfordrar og trugar vår evne til stabil matproduksjon. Tek samfunnet vårt dette verkeleg på alvor?

JORDKLODEN BRENN! KORLEIS SKAFFA NOK MAT TIL ALLE FOLK I ALLE LAND? - les hele saken

Korn og kraftfôrpris

Uttalelsen som gjengis her er hentet fra diskusjonen om korn- og kraftfôrpris i forbindelse med behandlingen av korn og kraftfôr på landsmøtet.

En må bygge norsk jordbruk på norske ressurser. Over mange år har utviklingen gått i feil retning. Importen av korn til kraftfôr har økt. Dette reduserer selvforsyningsgraden.

Korn og kraftfôrpris - les hele saken

Kjersti Hoff valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff fra Løten i Hedmark er valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun etterfølger Merete Furuberg som hadde frasagt seg gjenvalg etter 8 år som leder. Med seg får hun Elin Bergerud som politisk nestleder fra Buskerud og Kathrine Kinn som organisatorisk nestleder fra Oslo Akershus. Gjenvalgt i styret ble Marielle de Roos fra Nordland. Nytt styremedlem er Randi Karlstrøm fra Finnmark.

Kjersti Hoff valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

Smaken av hele Norge

Landsmøte i NBS.

Herlige smaker under årets arrangement av Smaken av hele Norge. 

Fylkene presenterte matskatter og serverte lokalmat produsert av småbrukere fra Norges skoger, åkre, fjorder, og fjell. 

Smaken av hele Norge - les hele saken

Pressemelding vedr Merete Furuberg sin landsmøtetale

Merete Furuberg åpnet sin landsmøtetale med at årets landsmøte skal være et grasrotlandsmøte der det vies mest tid til innlegg fra utsendingene og at man skal vedta en ny politisk plattform for organisasjonens arbeid med jordbrukspolitikk.

Pressemelding vedr Merete Furuberg sin landsmøtetale - les hele saken

Merete Furuberg sin landsmøtetale 10.11.18

Statsråd, landsmøtedelegater, presse, gjester!

Ta jorda i bruk!

Det jordbrukspolitiske systemet vårt styrer i stor grad de valgene hver enkelt gardbruker tar for drifta si. Dessverre er virkemidlene innrettet slik at valgene nesten systematisk trekker næringa i en annen retning enn mot måla for politikken. Det som svarer seg best på kort sikt for den enkelte bonde, er ikke i samsvar med det jordbruket framtida trenger.

Merete Furuberg sin landsmøtetale 10.11.18 - les hele saken

Oste-VM 2-3 November

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ER STOLTE AV Å PRESENTERE OSTEPRODUSENTER I VERDENSKLASSE.

Hele 13 medlemmer i NBS deltar på oste-VM i Bergen 2-3 november 2018.

Lokalmatprodusenter og mathåndverkere  skaper lokale arbeidsplasser, vekst, levende bygder, levende matkultur og ikke minst stolthet.

Oste-VM 2-3 November - les hele saken

Bli med på mentorordningen bonde hjelper bonde!

Mentorordningen "Bonde hjelper bonde" er en gylden mulighet til å få noen andres øyne på drifta, sier Agnete Fauskrud. Hun anbefaler alle ferske bønder om å søke om sin egen mentor i 2019.

Bli med på mentorordningen bonde hjelper bonde! - les hele saken

Agroøkologi prosjektet som NBS er en del av

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC). Prosjektet er finansiert av Erasmus pluss. Medlemsorganisasjoner fra Baskerland, Frankrike, Norge, Italia, Belgia og Romania har utarbeidet prosjektplanen og søkt om midler til prosjektet. NBS, med Marielle de Roos, er i styringsgruppe til prosjektet.

Agroøkologi prosjektet som NBS er en del av - les hele saken

HØRING I STORTINGETS ENERGI- OG MILJØKOMITÉ 23.10.18

Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok bl.a. opp hvordan man skal unngå rovviltkatastrofer i fremtidige beitesesonger.

I beitesesongene 2016, 2017 og 2018 var det innenfor beiteprioriterte områder i Rendalen, Hadeland, Toten, Hurdal og Nord-Østerdalen

svært store skader av ulv. Hvordan unngå lignende katastrofer kommende år? F.eks. gi fellingstillatelse på ulv i beiteprioriterte områder på sporsnø om våren. F.eks. å etablere en skadefellingsforskrift! Og i det store å følge stortingsvedtak!

HØRING I STORTINGETS ENERGI- OG MILJØKOMITÉ 23.10.18 - les hele saken

INFORMASJON FRA MATTILSYNET Afrikansk svinepest

Mattilsynet ønsker å informere om smittefare fra matvarer, matavfall, planterester og jord.

Norge er i disse dager vertsland for den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Personell og utstyr fra mange land som har utbrudd av alvorlige dyresykdommer kommer til oss.  Import og økende reiseaktivitet til områder med smitte utgjør tilsvarende risiko.  Vi ønsker derfor å minne om hvor viktig smittevern er til enhver tid. 

Se informasjonsskriv nederst i saken

INFORMASJON FRA MATTILSYNET Afrikansk svinepest - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Informasjon om smittefare fra matvarer, matavfall, planterester og jord.
(informasjon-fra-mattilsynet-trident-juncture-villsvin.pdf, 239kB)

Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner at egen matproduksjon er sjølsagt i et totalforsvar.
Årets tørkesituasjon har vist hvor sårbar matforsyningen er når dyrkingsforholdene slår feil.
Vi ber om at det blir etablert lagre av matkorn, fôrkorn og økte såkornlagre.

Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet - les hele saken

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

Dato: Mandag 5. nov kl 10-18 og tirsdag 6. nov kl 8.30-13

Sted: Oslo, Thon Hotel Opera

Foreløpig program: - Beitesesongen 2018 - Nødverge skadefelling ulv og bjørn - Beredskap og krisehåndtering - Overprøving av rovviltnemdenes forvaltningsplaner - Ordføreropprop - Paneldebatt

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Tørkesommeren og Merete Furuberg

Av Dag Fossen

Når historien skal skrives om tørkesommeren 2018 vil to datoer stå fast. Disse viser hvem som forsto situasjonen og hvem som kom haltende etter.

Tørkesommeren og Merete Furuberg - les hele saken

Presisering om korn høstet som grovfor

LMD bestemte i sommer at korn høstet som grovfor omregnes til kornavling etter en omregningstabell.

Presisering om korn høstet som grovfor - les hele saken

Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført

Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med handteringen av årets tørkesituasjon, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krisepakken er finansiert med omdisponering av 225 mill. kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt et tilleggsbevilgning på 300 mill. kroner som friske midler.

Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført - les hele saken

Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag overlevert sine krav til tilleggsforhandlingene.

Den eksisterende avlingsskadeordningen er et godt fungerende virkemiddel for å håndtere avlingsskade, men er ikke tilstrekkelig i den ekstreme tørkesituasjonen vi nå har opplevd. En lignende tørkeperiode er ikke registrert på mer enn 100 år.

Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen - les hele saken

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer.

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. Foretak må registrere søknad om tilskudd direkte i Altinn og vil også få svar med vedtak om tilskudd der.

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer. - les hele saken

NBS ber LMD gi dispensasjon!

AVLINGSSVIKT –FORESLÅR TILTAK !

I brev til Landbruks- og matminister  Jon Georg Dale foreslår Norsk Bonde-og Småbrukarlag, at de bønder som har sådd korn og som kan dokumentere total eller tilnærmet total avlingssvikt, må få en generell dispensasjon slik at de kan så raigras.  Dispensasjonen må sikre  disse bøndene det de skulle hatt i  produksjonstilskudd som kornprodusenter.

NBS ber LMD gi dispensasjon! - les hele saken

NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK!

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt kvoter for vinterens lisensjakt på ulv.
Nemndene går inn for en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen og å felle alle ulvene i tre revirer innenfor sonen: Slettåsreviret i Hedmark og Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold.

NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK! - les hele saken

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller

Budsjettnemnda for jordbruket har lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ.

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller - les hele saken

Frokostbesøk fra Kristelig Folkeparti

Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde i dag, onsdag, frokostbesøk fra KrF. Leder Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Steinar Reiten kom sammen med sekretæriatleder Dag Ivar Belck-Olsen og rådgiverne Emil Andre Erstad og Kristoffer Rolland.

Frokostbesøk fra Kristelig Folkeparti - les hele saken

Frokostmøte med Aps medlemmer i Næringskomiteen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortsetter møtene med de politiske partiene med plass på Stortinget for å drøfte situasjonen i norsk jordbruk, prioriteringer og mulige løsninger for kommende jordbruksoppgjør, operasjonalisering og konkretisering av Stortingsmerknader, samt samspill om politikkutvikling. Torsdag kom Aps medlemmer i Næringskomiteen til frokost hos NBS

Møte med Bjørnar Moxnes, stort.repr. Rødt

NBS møtte mandag også Rødt. Bildet viser leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Møte med Per Espen Stoknes, stort.repr. MDG

Norsk Bonde- og Småbrukarlag møter for tiden alle de politiske partiene med plass på Stortinget for å drøfte situasjonen i norsk jordbruk, prioriteringer og mulige løsninger for kommende jordbruksoppgjør, operasjonalisering og konkretisering av Stortingsmerknader, samt samspill om politikkutvikling.

Møte med Per Espen Stoknes, stort.repr. MDG - les hele saken

Foran jordbruksforhandlingene 2018

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar imot innspill til Jordbruksforhandlingene 2018 gjennom ulike representanter for alle produksjoner. Flere dager må til for å få med alt og alle. 5. mars var bl.a. Norsk Landbruksrådgivning på besøk for å fremme sine forslag.

ECVC General Assembly 2017, Brussel

General Assembly (GA) av European Coordination la Via Campesina (ECVC) ble gjennomført 15 og 16 januar. Søndag 14 januar ble det organisert kvinne -og ungdoms seminar. Dagen etter GA ble brukt for å demonstrere imot GMO og såkalte 'New GMO', med genredigering, framfor EU kommisjonen.

ECVC General Assembly 2017, Brussel - les hele saken

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa!

Styremedlem Marielle Vink de Roos i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa. Globalt har La Via Campesina rundt 300 millioner medlemmer. I Europa utgjør medlemsmassen over 100 000 bønder, småbrukere og landarbeidere organisert i 27 organisasjoner i 17 land.

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa! - les hele saken

Ny regjeringsplattform

Regjeringspartiene og Venstre er enige om plattformen for en ny regjering som inkluderer Venstre. Den generelle ordbruken rundt landbruk og matproduksjon er lett gjenkjennbar fra plattformen fra 2013, men det er likevel noen viktige endringer.

Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Elin Bergerud uttaler at: - Den nye plattformen er mer generell og mindre detaljert enn plattformen fra 2013. Plattformen er også mindre ideologisk fundert enn det som var tilfellet i 2013.

Ny regjeringsplattform - les hele saken

Gaute Eiterjord ny leder i Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord har vært prosjektleder for "Slipp oss til - ungdom inn i landbruket" i 3 år siden 2015. Han trer nå tilbake fra rollen i NBS for å konsentrere seg om ledervervet i Natur og Ungdom. NBS takker Gaute for vel utført jobb i NBS og ønsker han lykke til i hans nye rolle i Natur og Ungdom.

Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag krever ny jordbrukspolitikk, og vil bidra aktivt inn i arbeidet.

Uttalelse fra Landsmøtet i NBS etter forslag fra redaksjonskomiteen.

Norsk jordbruk sitter fast i volumfella. Overproduksjonspress, gjeldsvekst og fallende sjølforsyning løsriver matproduksjonen fra arealgrunnlag og driftsøkonomi.
Utviklingen er ikke tilfeldig. Jordbrukspolitikkens virkemidler styrer matproduksjonen i en retning som hverken er økologisk, økonomisk eller sosialt bærekraftig. Dette kan ikke fortsette.

Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag krever ny jordbrukspolitikk, og vil bidra aktivt inn i arbeidet. - les hele saken

Geitehaldet må framleis vera ei bygdenæring og ikkje utviklast til industri!

Forslag fra Vest-Telemark BS vedtatt som uttalelse på landsmøtet i NBS

I 2016 var det 294 føretak med mjølkekvote som dreiv geitemjølkproduksjon i landet vårt. Desse gardane disponerte ein kvote på om lag 22,7 mill. liter. Går me ti år tilbake i tid var talet på geitemjølkprodusentar 508, og for tjuge år sidan var talet 888. Samstundes heiter det på www.tine.no -Trenden over hele verden tilsier at geita er i siget.

Geitehaldet må framleis vera ei bygdenæring og ikkje utviklast til industri! - les hele saken

Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i "Forskrift om rovvilterstatning for husdyr".

Uttalelse vedtatt etter forslag fra Folldal BS

Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i forskrift om rovvilterstatning for husdyr drept og skada av rovvilt. Målet med forskriften må være å redusere den økonomiske og psykiske belastninga som beitenæringa påføres av miljøforvaltninga ved dagens rovviltforvaltning. Det er for oss ufattelig og uakseptabelt at den søkkrike staten velter regninga for en rovviltpolitkk staten vedtar, over på stadig flere beitebrukere i stadig større områder.

Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i "Forskrift om rovvilterstatning for husdyr". - les hele saken

Ny matjordpolitikk som integrert del av jordbrukspolitikken

Forslag fra Høyanger BS vedtatt som uttalelse fra Landsmøtet i NBS.

Matjord er grunnlaget for mykje av landlivet og for oss menneske for energiforsyning til livet.

Rett drift av jord og beite kan byggje opp humuslaget og dermed binde meir karbon i jorda. Det er ei av landbruket sine løysingar på drivhusoppvarming av jorda og aukande klimaproblem rundt i verda.

Ny matjordpolitikk som integrert del av jordbrukspolitikken - les hele saken

Kjell Ivar Bergehagen er mentor for Agnete Fauskerud. Han har 35 års erfaring med sau, og deler gjerne sin kunnskap. Begge er veldig fornøyd med opplegget for mentorordningen. Nå kan du søke om å få bli med i 2018. (Foto: Morten Berntsen)

Snart går fristen for å søke mentorordning

13. desember går fristen får å søke om å være med på mentorordningen Bonde hjelper bonde 2018. Prosjektet foregår så langt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Agder, Oppland og Hedmark.

Snart går fristen for å søke mentorordning - les hele saken

Gjennomføring av skadefelling vinterstid

Forslag fra Nord Fron Bonde- og Småbrukarlag vedtatt på landsmøtet 5. nov:

På grunn av svært låg utteljing (eks.: jerv i Oppland siste 4 år: 0%) på skadefelling, ynskjer vi prøve å flytte skadefelling til vintertid saman med vanleg uttak av skadegjerar. Då kan lokalt fellingslag få begrensa SNO-myndighet og få bruke scooter og andre effektive virkemiddel i uttaket.

Gjennomføring av skadefelling vinterstid - les hele saken

Ta vare på den levende matjorda !

Forslag fra Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag vedtatt på Landsmøtet i NBS.

Matjordlaget er grunnlaget for det levende livet på planeten vår og dermed også nøkkelen til ei bærekraftig framtid.

Ta vare på den levende matjorda ! - les hele saken

Nord Fron kåret til "Årets beitekommune"

Nord-Fron kommune ble under middagen på Landsmøtet tildelt tittelen "Årets Beitekommune" kåret av styret i NBS.

Prisen «Årets beitekommune» deles ut til en kommune som over lang tid systematisk og planmessig har hatt åpne kanaler til beitebrukere og beitenæringa.

Nord Fron kåret til "Årets beitekommune" - les hele saken

Overproduksjonen av sau og lam - Vi krever endret politikk - Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger og kapasitetsutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon.

Overproduksjonen av sau og lam - Vi krever endret politikk - Uttalelse fra landsmøtet i NBS - les hele saken

Inntektsutjevning i jordbruket styrker norsk matproduksjon! Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer på de store interne inntektsforskjellene i jordbruket. Det er gjennomgående store forskjeller mellom mindre og større bruk, regnet pr. årsverk. Det er i tillegg inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner, hvor melk, svin og store kornbruk ligger vesentlig høyere enn sau og ammekyr, regnet pr. årsverk.

 

Inntektsutjevning i jordbruket styrker norsk matproduksjon! Uttalelse fra landsmøtet i NBS - les hele saken

Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10

John Petter Løvstad oppsummerte sitt innlegg i komiteen med:

Mange beitebrukere er fratatt sin beiterett uten noen kompensasjon.

Mange beitebrukere er påført økonomiske tap uten at staten gjør opp, bl.a. Rendalen 2016, og ikke minst knyttet til erstatningsordningen. På individnivå opplever beitebrukere statlige overgrep. Myndighetene neglisjerer både beitebrukere og kommuner sine henvendelser.

Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10 - les hele saken

FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober

Verdens Bygdekvinnedag markeres 15. oktober - dagen før FN's Verdens Matvaredag 16. oktober - for å gjøre oppmerksom på kvinnenes viktige bidrag til matproduksjonen i verden. Mange gode løsninger til verdens sult-, fattigdoms – og klimaproblemer i verden ligger i hendene til småbrukerkvinner. «World Rural Women Day» ble innført av FN i 2008. Men idéen går tilbake til 4. Verdens Kvinnekongress i 1995.

FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober - les hele saken

Merete i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!

I det fremlagte statsbudsjettet er det noe som er bra, mens noe er helt uakseptabelt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Også positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

NBS savner kompensasjon for fjerningen av eksportstøtte og signal om innføring av investeringsfond som ledd i investeringer for å redusere utslippet av klimagasser.

NBS kan ikke akseptere forslaget om å fjerne støtten til organisasjoner.

Uakseptabelt at midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak har blitt nominelt redusert og ikke inflasjonsjustert siden 2009.

43% reduksjon i bevilgningen til NVE er uforståelig og urimelig i en situasjon der en stadig opplever store ødeleggelser pga flom.

Bra med vektlegging av økt matproduksjon, spesielt korn, frukt og grønt, men ikke bra med stimulans til utbygging i produksjoner der det er overproduksjon.

Matproduksjon må ses på som en del av totalforsvaret ved at mat- og forkornlager må reetableres. Positivt med regjeringens satsing på mattrygghet.

Merete i Regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Statsbudsjettet 2018

Noe bra – noe helt uakseptabelt!

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner.

I forhold til behovet for FKT-midler innebærer forslaget en klar underfinansiering og denne posten må øke, sier Merete Furuberg.

Statsbudsjettet 2018 - les hele saken

Solidaritet med småbrukere i Colombia

Vi i NBS viser solidaritet med småbrukere i Colombia. Flere er drept i fredelige demonstrasjoner den siste uken. Vi oppfordrer internasjonale organisasjoner, som arbeider for å gjennomføre fredsavtalen, å fordømme disse handlingene.

Solidaritet med småbrukere i Colombia - les hele saken

Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike

En markering av Verdens Bygdekvinnedag

Tid:      Søndag 15. oktober kl. 13 – 18

Sted:   Herredsvang (like ved Romedal kirke) 10 min fra Stange stasjon – transport ordnes

Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike - les hele saken

Hjelp, jeg vil inn i landbruket!

På Kulturhuset 28. september arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Oikos en rekrutteringskveld om veier inn i landbruket. Her kan du se opptak fra arrangementet.

Hjelp, jeg vil inn i landbruket! - les hele saken

Besøk fra Colombia og Guatemala

NBS var vertskap for fire ungdommer fra Colombia og Guatemala som er på studietur til Norge for å lære om norsk jordbruk og jordbrukspolitikk.

Besøk fra Colombia og Guatemala - les hele saken

Agrisjå 2017 åpner i dag fredag 25. august

Agrisjå 2017 blir tidenes største. 320 utstillere er påmeldt. Arealet er doblet, men likevel er det fylt helt opp med utstillere klare til å ta imot de mange tusen besøkende med gode messetilbud i dagene 25. til 27. august. Jonas Gahr Støre åpner årets Agrisjå, som er spekket med fagprogram og samtidig full av show, oppvisninger og underholdning.

Agrisjå 2017 åpner i dag fredag 25. august - les hele saken

Møte med Merete Furuberg i Korgen 8/6 kl 19

Fellesmøte Hemnes Bondelag og Hemnes Bonde- og Småbrukarlag 8. juni kl 19 på Menighetshuset i Korgen.

Tema:Presentasjon av landbruket i Hemnes

         Jordbruksforhandlingene v/Merete Furuberg, leder i NBS

Møte med Merete Furuberg i Korgen 8/6 kl 19 - les hele saken

Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai

Du kan no søkje om produksjonstilskot i jordbruket. Teljedato er 1. mai. Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mai. Om du berre har bikubar, eller berre driv med planteproduksjon, skal du ikkje søkje før i oktober. Følg lenkja under for å kome til søknaden.

Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai - les hele saken

Samlet ungdom fra hele landet til seminar på Løten

Ungdomsutvalget samler hvert år til nasjonalt ungdomsseminar. Og årets seminar ble avholdt helga 24.-26. mars ved taigaens bredd i Ånestadkrysset på Myklegard i Løten. Det ble ei helg stappfull av faglig, politisk og sosialt innhold.

Samlet ungdom fra hele landet til seminar på Løten - les hele saken

Bioteknologi som del av det grønne skiftet - muligheter og trusler

Leder Merete Furuberg snakket om Bioteknologi på fellesårsmøtet til Geno, Tyr og Norsvin på Hamar tirsdag 21/3. Hun vektla konsekvenser ved ulik bruk.

Bioteknologi som del av det grønne skiftet - muligheter og trusler - les hele saken

Besøk fra Nei til EU

Generalsekr Olaf Godli og leder Merete Furuberg tok i dag fredag 17/3 i mot besøk av generalsekr Hilde Loftesnes Nylen og leder Katrine Kleveland fra Nei til EU for en samtale om saker av felles interesse.

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning

Store deler av dagens produksjon, transport, handel og forbruk av mat i den vestlige verden er ikke bærekraftig og utgjør en stor andel av de totale miljøskader og klimaproblemer. Sammenhengene er kompliserte og må i tillegg ses i lys av verdens store utfordringer som sult, fattigdom og migrasjon. FAO (FN´s matvareorganisasjon) peker på agroøkologi som en retning innen matpolitikken som kan være et virkemiddel for å redusere sult og fattigdom.

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning - les hele saken

70-årsjubilanten Norsk Sau og Geit har landsmøte

Leder Merete Furuberg holder innlegg og deltar i paneldebatt under landsmøtet til Norsk Sau og Geit i Oslo den 15. mars 2017. NBS gratulerer organisasjonen med 70-årsjubileet. Les Meretes foredrag ved å trykke deg videre:

70-årsjubilanten Norsk Sau og Geit har landsmøte - les hele saken

Foran Jordbruksforhandlingene 2017

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar imot innspill til Jordbruksforhandlingene 2017 gjennom ulike representanter for alle produksjoner. Flere dager må til for å få med alt og alle. I dag 14. mars var bl.a. Norsk Gartnerforbund på besøk for å fremme sine forslag.

Foran Jordbruksforhandlingene 2017 - les hele saken

Møte med Arbeiderpartiets Knut Storberget

Leder i NBS, Merete Furuberg, møtte Ap´s landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget til samtale på Stortinget torsdag 9. mars

Møte med Arbeiderpartiets Knut Storberget - les hele saken

Kvinner for trygg mat 8 mars kl 18.00

Sted: Finnskogtoppen Velværehotell

Maten og helsa vår - vårt felles ansvar v/ Merete Furuberg, leder NBS

Har kosthold effekt på vår fysiske og mentale helse v/Tony Holm - styreleder Fritt helsevalg

Kvinner for trygg mat 8 mars kl 18.00 - les hele saken

Møte med V og Pål Farstad på Stortinget 23. feb

Merete Furuberg innledet med konflikten det er mellom jordbruksmeldingens overordnede mål om kostnadseffektiv matproduksjon og de 4 hovedmål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Møte med V og Pål Farstad på Stortinget 23. feb - les hele saken

Fjell-landbrukskonferansen i Valdres 18. feb

«Beiteressursen er en uslipt diamant», sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg under landbrukskonferansen i Valdres 18. februar 2017. I følge NIBIO blir bare halvparten av beiteressursen i skog og fjell i Norge brukt.

Fjell-landbrukskonferansen i Valdres 18. feb - les hele saken

Møte med KrF og Line Henriette Hjemdal

Merete Furuberg innledet møtet med å gi Hjemdal honnør for hennes rolle i å jobbe fram jordvernstrategien og fulgte opp med hvilken betydning driftsvansketilskudd kan ha for å holde marginale arealer i drift. Dette vil både gjelde arealer i sentrale jordbruksområder og høyt til fjells og langt mot nord.

Møte med KrF og Line Henriette Hjemdal - les hele saken

Møte med Sp på Stortinget

Leder Merete Furuberg, styremedlem Elin Bergerud, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo la fram synspunkter på inntektsfordeling, de regionale partnerskapenes medbestemmelse i investeringssammenheng, driftsvansketilskudd og heltid/deltid-satsing i jordbruket.   

Møte med Sp på Stortinget - les hele saken

Møte med Miljøpartiet De Grønne

Leder Merete Furuberg, styremedlem Elin Bergerud, Olaf Godli og Johan Warlo møtte Rasmus Hansson på Stortinget 15/2.
Vi diskuterte den nylig fremlagte Stortingsmeldingens hovedmålsetting om en kostnadseffektiv matproduksjon og NBS påpekte at dette ikke harmonerer med målene om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. 

Møte med Miljøpartiet De Grønne - les hele saken

Møte med Høyre-repr i Næringskomiteen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag møtte representanter for Høyres stortingsgruppe i dag tirsdag 14.02 for bl.a. å drøfte den fremlagte jordbruksmeldinga og rovvilt.

Leder Merete Furuberg takket Gunnar Gundersen for innsatsen i rovviltkampen generelt og for arbeidet med å få frem sannheten om teksten i Bern-konvensjonen spesielt. Fordi det er minst 2 andre viktige konvensjoner med hensyn til rovvilt, overrakte Merete Furuberg NBS sitt arbeid med Landskapskonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold.

NBS uttrykte uro over at hovedmålsettingen med jordbrukspolitikken skal være kostnadseffektiv matproduksjon og at dette vil overstyre uttalte mål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Les om NBS sitt arbeid med Landskapskonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold ved å klikke videre under:

 

Møte med Høyre-repr i Næringskomiteen - les hele saken

NBS i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!
Den nylig fremlagte jordbruksmeldingen har stor betydning for kommende jordbruksoppgjør. Jeg vil derfor benytte anledningen til å kommentere noen av forslagene i meldinga.

NBS i Regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Arktisk landbruk skal ha ei lys framtid

- «Norsk Bonde- og Småbrukarlag satser på arktisk landbruk! Jeg vil i mitt innlegg under Arktisk Landbruksting tirsdag 7. februar i Bodø utfordre spesielt landbruks- og matminister Jon Georg Dale til å satse med konkrete virkemidler som kan løfte arktisk landbruk», opplyser Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Arktisk landbruk skal ha ei lys framtid - les hele saken

Norge trenger kombigeita!

NRKs program «FBI redder høna» presenterte i går, onsdag 25. januar, situasjonen for bukkekillinger i de fleste geitmelkproduksjoner i Norge.
– Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag synes det er flott at NRK har satt fokus på det skjulte matsvinnet i samfunnet. Å destruere bukkekillinger rett etter fødsel har flere uetiske aspekt ved seg, og er et resultat av at kostnadseffektivitet trumfer ressurseffektivitet innen matproduksjon. Dette er vår organisasjon svært opptatt av, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norge trenger kombigeita! - les hele saken

NBS i møte om utmålingsregler for tilskudd til dyr på utmarksbeite i det nye produksjonstilskuddssystemet

I forbindelse med innføring av nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd (eStil PT) nå i 2017 ble partene ved jordbruksoppgjøret i 2016 enige om at Landbruksdirektoratet skulle vurdere muligheten for å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite.

På møte i Landbruks- og matdepartementet 24.januar ble det enighet om at utmåling av utmarksbeitetilskudd til sau/lam gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum 5 uker, der dyr sluppet teller 0,7 og dyr sanket teller 0,3. For de øvrige dyreslagene oppgis antall dyr som har oppfylt beitetidskravet.

Departementet orienterte også i møtet om at arbeidet med å utvikle kartbaserte produksjonstilskuddssøknader utsettes.

NBS i møte om utmålingsregler for tilskudd til dyr på utmarksbeite i det nye produksjonstilskuddssystemet - les hele saken

Daglid leder i Oikos

Oikos søker etter ny daglid leder. Regine Andersen slutter til sommeren etter 4 år i stillingen. Daglig leder vil ha som oppgave å styrke økologisk produksjon og forbruk.

Daglid leder i Oikos - les hele saken

Prosjektleder til vårt prosjekt "Matnyttig"

Prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet 2017-2019. Stillingen vil være en 100% stilling. Arbeidssted er vårt hovedkontor i Akersgata 41 i Oslo.

Prosjektleder til vårt prosjekt "Matnyttig" - les hele saken

Grune Woche i Berlin

Av Marielle de Roos, NBS, Næringsdelegasjon Grüne Woche

Næringsdelegasjonen landbruks- og matminister Dale har med seg til Berlin, er invitert til å diskutere fremtiden for lokalmatnæringa og det landbruksbaserte reiselivet. Det er mange stikkord for en slik diskusjon: Hva kreves for å nå det samlede målet om 10 milliarder omsetning av lokal mat og drikke i ALLE kanaler innen 2025?

Grune Woche i Berlin - les hele saken

Merete Furuberg tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg er fra 1. januar 2017 tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) etter 6 måneders sjukefravær grunnet kreft.

Merete Furuberg tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag mottok i forrige uke en invitasjon for å diskutere mulige utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor som jordbruket er en del av. På møtet onsdag deltok statsminister Erna Solberg, klimaminister Vidar Helgesen og landbruks- og matmininister Jon Georg Dale sammen med sekretærer.
Bakgrunnen er at Norge deltar i samtaler med EU om 40% utslippsreduksjon innen 2030. Statsministeren spurte jordbruket om det var grunnlag for å starte samtaler om en etablere avtalebasert styring av utslippsreduksjoner i jordbrukssektoren. Samtidig ble det bebudet at klimagassreduksjoner blir en viktig del av jordbruksforhandlingene til våren.
Arne Lofthus sitt svar var at NBS ikke er negative til samtaler, men klimagassreduksjoner vil medføre at sentrale elementer og utviklingstrekk i jordbrukspolitikken må bli diskutert.

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor - les hele saken

Største europeiske matsuverenitetssamling noensinne starter i Romania

Cluj-Napoca, 25. oktober

Den største europeiske samling noensinne om matsuverenitet starter i dag. Over 500 mennesker fra over 40 land samles for å diskutere hvordan vi kan gjenvinne vårt mat- og jordbrukssystem som blir stadig mer industrialisert og kapitalstyrt

Største europeiske matsuverenitetssamling noensinne starter i Romania - les hele saken

Engrospris for storfe, lam og egg i 1. halvår 2017

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017 innenfor volummodellen.

Engrospris for storfe, lam og egg i 1. halvår 2017 - les hele saken

Bransjeenighet om markedsordningen for korn

Det har den siste tiden gått en debatt omkring markedsordningen på korn. På et møte i dag ble sentrale aktører enig om behovet for markedsordningen og at Norske Felleskjøp fortsetter som markedsregulator. Hele uttalelsen kan du lese her:

Bransjeenighet om markedsordningen for korn - les hele saken

Høring i Stortingets næringskomite

Norsk Bonde- og Småbrukarlag takkar for høvet til å leggja fram vårt syn på viktige saker knytt til landbruksnæringa i statsbudsjettet for 2017.

Generelt saknar me meir konkret kva regjeringa meiner med bioøkonomien og omleggjinga til ein grøn økonomi. Mediabiletet den seinare tida viser at andre også etterspør det same. Det er prisverdig med auka midlar til forsking på desse områda, men me etterspør ein overordna plan for regjeringa sine mål med omlegginga, og eit meir konkret innhald i omlegginga. Det bør, ut frå internasjonale forpliktingar på klimautfordringane/klimatrugsmålet, vera mogeleg å kunna lesa at me ser ei begynnande omlegging bort frå oljeøkonomien.

Høring i Stortingets næringskomite - les hele saken

Høring i Stortingets finanskomite

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil innledningsvis takke for muligheten til å legge fram vårt syn på viktige saker som berører landbruksnæringen i statsbudsjettet for 2017.

Generelt savner vi mer konkret om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi. Det er prisverdig med økte bevilgninger til forskning på dette området, men vi savner en overordnet plan for hva som er regjeringens målsettinger med omleggingen og hva som er det konkrete innholdet i omleggingen.

Høring i Stortingets finanskomite - les hele saken

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Valget finner sted på landsmøtet 5. og 6. november på Clarion hotel, Gardermoen.

Hele innstillingen fra valgkomiteen følger:

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE - les hele saken

NBS i kontaktutvalet til regjeringa

Gode statsminister og regjeringsmedlemmer !

Norsk Bonde- og Småbrukarlag nyttar høvet til å takka for at me er inviterte til denne hendinga.

Klimautfordringane er universelle, og Noreg har underskrive forpliktande avtalar om reduksjonar i klimagassutslepp. Sidan 1999 har norsk landbruk, jord og skog, allerede redusert sine klimagassutslepp med 13 prosent. Prosentdelen som landbruket representerer av dei totale norske utsleppa er no på 8 prosent. Diverre har dei totale norske utsleppa gått opp i den same perioden.

NBS i kontaktutvalet til regjeringa - les hele saken

Statsbudsjettet – Hva er innholdet i det grønne skiftet?

Heller ikke i statsbudsjettet for 2017, som ble lagt fram i dag, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi. Dette er svært underlig sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus. Det er prisverdig med økte bevilgninger til forskning, men det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke stiller opp med risikovillig kapital. Prinsippet om nøytral næringspolitikk vil ikke bidra til å gi den omstillingen som vil bringe Norge ut av oljealderen.

Statsbudsjettet – Hva er innholdet i det grønne skiftet? - les hele saken

Møte med medlemmer i Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Representantene Ingrid Heggø fra Sogn og Fjordane, Odd Omland fra Vest Agder, Knut Storberget fra Hedmark samt rådgiver Elin Kobro deltok da Norsk Bonde- og Småbrukarlag representert med Arne Lofthus, Olaf Godli og Johan Warlo fikk 1 times møte på Stortinget 5 oktober.

Diskusjonene kom inn på investeringer, virkemidlene og utslagene disse har hatt. Markedsordningene for melk, kjøtt og korn ble dekket opp. Likedan bioøkonomi, det «grønne skiftet» og innholdet i dette. Vi var bl.a. innom NBS sitt høringssvar i forbindelse med høringsutkastet til lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten.

Møte med medlemmer i Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe - les hele saken

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk

Mandag 4 juli var landbruksminister Jon Georg Dale på gårdsbesøk hos Hugo Vink og styremedlem i NBS Marielle de Roos i Nordland. Diskusjonene gikk på lokal mat, samvirke - mottaksplikt og viktigheten av dette for lokal mat næringen. I tillegg økologisk landbruk, småskala landbruk og effektiv bruk av beiteområder.

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk - les hele saken

Stortinget godkjente jordbruksavtalen

Stortinget gjorde ingen endringer i jordbruksavtalen tirsdag, men et flertall av partiene understreket viktigheten av en variert bruksstruktur. SV og MdG fikk kun med seg Lundteigen på forslag om å sende avtalen tilbake.

Stortinget godkjente jordbruksavtalen - les hele saken

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret

Merete Furuberg:

Takk for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag får komme og legge frem synet vårt.

Stortinget har uttrykt et klart mål om å øke matproduksjonen. Vi vil spesielt peke på behandling av fjorårets jordbruksoppgjør der en samlet Næringskomité la klare føringer for framtidas landbruk:

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret - les hele saken

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

LOKALMAT AV LOKALE SUNNE RÅVARER

Innlegg av Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16 - les hele saken

Krav om bedre fordeling

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets mål om økt matproduksjon og landbruk over hele landet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

-  Vi har basert kravet vårt på følgende forutsetninger: Kompensasjon for økte kostnader, lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper, og en reduksjon i inntektsforskjellen til andre grupper. Kravet er moderat og utgjør 860 millioner kroner, eller 20.800 kroner per årsverk, sier Furuberg.

Krav om bedre fordeling - les hele saken

Ost fra Lofoten selges i Paris

Vi gratulerer vårt styremedlem Marielle de Roos med ostesensasjon! Sammen med ektemann Hugo Vink driver de Lofoten Gårdsysteri, og osten Steinfjording er nå til salgs i Paris

Norsk seterkultur og Norsk Gardsost

Norsk seterkultur og Norsk Gardsost arrangerer i år ei felles fagseminar på Dombås fredag 8. april i samband med årsmøta 9. april. Dei to organisasjonane vil i år sette søkelyset på «det kvite gull» og konkurransekraft. På fagseminaret kjem mellom anna forfattar og kjendiskokk Andreas Viestad som har engasjert seg spesielt i norsk matkultur i det nye nordiske kjøkken. I denne samanheng spelar mjølk og mjølkestell ei sentral rolle.

Se omtale seminar med Andreas Viestad:

Se omtale av årsmøte og seminar:

Se omtale av utstilling:

Norsk seterkultur og Norsk Gardsost - les hele saken

Meretes betraktninger om klimaspørsmålet

Tar initiativ til en handlingsplan for sunn produksjonsmåte

Regjeringen har i dag startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene. Norsk Bonde- og Småbrukarlag roser Regjeringen for et meget bra og riktig initiativ.

Tar initiativ til en handlingsplan for sunn produksjonsmåte - les hele saken

Mat for framtida med kvinnebønder

Foredrag av Merete Furuberg på 8. mars arrangement i regi av NORAD.

I afrikanske land spiller kvinner en avgjørende rolle i landbruket. Kvinnelige småbrukere produserer 60-80 prosent av maten fortært lokalt. Men kvinner har fortsatt dårlig tilgang til og kontroll over midlene til landbruksproduksjon, forbedret teknologi, kreditt og arealer.

FAO hevder at hvis kvinner hadde samme tilgang til produktive ressurser som menn kunne de øke avlingene med 20-30 prosent. Hva er utfordringene og hva er løsningene? Hvordan styrke kvinnelige småbønder?

Mat for framtida med kvinnebønder - les hele saken

KVINNEDAGEN 8 .mars: TTIP OG TISA - Hva kan disse avtalene bety for deg og meg?

Hundorp
Dale-Gudbrands Gard
19.00–22.00
Foredrag ved Kathrine Kleveland (nei til EU) og Rigmor Tollan

Salg av mat og kaffe, utlodning og inspirerende prat.
ARR. NORGES BONDELAG OG NORSK BONDE- OG
SMÅBRUKARLAGS KVINNEUTVALG

KVINNEDAGEN 8 .mars: TTIP OG TISA - Hva kan disse avtalene bety for deg og meg? - les hele saken

Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har oversendt sitt innspill til ny melding om jordbrukspolitikken til Landbruks- og Matdepartementet.

Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken - les hele saken

Felleskonferansen Oppland, Hedmark og Buskerud BS, 5.mars 2016. På Klækken Hotell, Ringerike.

I forbindelse med årsmøtene i Oppland, Hedmark og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangeres det lørdag 5. mars en felleskonferanse på Klækken hotell, Ringerike. Temaet er kombinasjonsjordbruk.

Felleskonferansen Oppland, Hedmark og Buskerud BS, 5.mars 2016. På Klækken Hotell, Ringerike. - les hele saken

Bonden må ta tilbake makten over førsteutbudet av mat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Bondesolidaritet samarbeider for bl.a. at bonden må ta tilbake makten over førsteutbudet på mat. Vi arbeider for felles mål. Bildet er tatt på møte i Røros 26.02.16. Even Erlien og leder i NBS Merete Furuberg

Pressemelding - Ny kurs i klimapolitikken er nødvendig

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner at småskala norsk jordbruk er et viktig norsk bidrag til løysing av klimautfordringane.

I dag, 19. februar, overleveres rapporten omkring norsk landbruk sine klimaavtrykk, og korleis det same landbruket kan bidra til reduksjon i utsleppa av skadelege klimagassar til oppdragsgjevar landbruks- og matminister Dale.

Pressemelding - Ny kurs i klimapolitikken er nødvendig - les hele saken

Ungdomsseminar 26-28 feb

Seminaret er lagt til verdensarvområdet Vega i Nordland og er et samarbeid mellom Ungdomsutvalget i NBS, Nordland BS og Vega BS.

Ungdomsseminar 26-28 feb - les hele saken

Landbrukspolitikk tema på Stud samf i Trondheim

Vegard Vigdenes snakket for ca 250 interesserte ungdommer på Studentersamfunnet i Trondheim om ny landbrukspolitikk søndag 14. feb. Da det ble åpnet for spørsmål var det mange reflekterte innlegg.

Landbrukspolitikk tema på Stud samf i Trondheim - les hele saken

Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016

Mat-Bønder-Klima. En ny landbrukspolitikk i støpeskjea?
Norsk senter for bygdeforskning inviterer til landbrukspolitisk seminar.
17. mars 2016 i Landbruksdirektoratets lokaler, Stortingsgt. 28, Oslo

Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016 - les hele saken

NBS i Regjeringens Kontaktutvalg – 8. februar

STATSMINISTER!

Bonden, fiskeren og andre utøvere i primærnæringene står klare til å videreutvikle fornybarhetssamfunnet. Bonden og skogeieren har en langsiktig tidshorisont for investering og kan være av de viktigste i etableringen av en sterk bioøkonomi. De bondeeide bedriftene i mat- og skogindustrien har industrielle og teknologiske forutsetninger for å være sterke bidragsytere for norsk økonomi i omstilling.

NBS i Regjeringens Kontaktutvalg – 8. februar - les hele saken

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen angående erstatningsoppgjøret for husdyr drept eller skadet av rovvilt, forvaltning av kongeørn og uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen 2016. Når det gjelder erstatningsoppgjøret, er det spesielt praktiseringen av regelverket m.h.t. avkortninger, normaltap og vilkår for å kunne få erstatning som vi ønsker å drøfte.

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Prop. 124 L (2013-2014)

Departementet foreslår i denne proposisjonen å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av landbrukseiendommer. Bestemmelsen omtales til vanlig som «priskontrollen». Forslaget vil kreve endringer i tvangsfullbyrdelsesloven. Proposisjonen inneholder derfor forslag om endringer i denne loven.

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) - les hele saken

Milepæl innen HMS i landbruket

Landbruket har for første gang gjennomført deltidsstudiet Helse, miljø og sikkerhet i landbruket ved Nord Universitet, Bodø. Det deltok 18 studenter fra hele landet med bakgrunn fra landbruket, Inn på Tunet, rådgivere og andre med tilknytning til næringen.

Milepæl innen HMS i landbruket - les hele saken

Fortsatt medlemsøkning i 2016

Den positive trenden i medlemstilstrømning fortsetter. Hittil i 2016 har det blitt 2,5 nye medlemmer i gjennomsnitt pr dag. Ansettelse av verveansvarlig forklarer omtrent halvparten av økningen, mens den andre halvparten av de nye medlemmene tar kontakt med organisasjonen på eget initiativ.

Stormøte - Ny landbrukspolitikk

Per Olaf Lundteigen og Svenn Arne Lie er blant innlederne når landbruket i Troms samles til debatt i Tromsø fredag 4. mars. Velkommen til stormøte med tema ny landbrukspolitikk!

Stormøte - Ny landbrukspolitikk - les hele saken

Uenig med landbruksministeren!

Både små og store bruk er viktig for rekruttering til jordbruket. Dette sier dagens framlagte rapport. - Det er ikke slik som landbruksministeren framholder i Nationen seinest i dag at det bare er de store volumproduserende bruka med store maskiner – og stor gjeld – som trekker til seg ungdom, sier Therese Rudi.

Uenig med landbruksministeren! - les hele saken

Matsikkerhet, kortreist, bærekraftig og sunn matproduksjon

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Cafèteatret, Oslo,  23.1.2016

Grow UP city, Majobo, Nabolagshager, Losæter og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å bidra på Klimafestivalen § 112, som går av stabelen 16. – 24. januar 2016, med å sette fokus på bærekraftig kortreist mat /selvforsyning / matsikkerhet.

Matsikkerhet, kortreist, bærekraftig og sunn matproduksjon - les hele saken

Sammen står vi bak Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk.

Appell av Merete Furuberg for NBS på Eidsvoll plass sammen med Naturvernforbundet, Fagforbundet, Korsvei-bevegelsen, Islamsk Råd Norge, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Union of Concerned Scientists Norway m.fl.

Sammen står vi bak Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk. - les hele saken

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TAR GLOBALE UTFORDRINGER PÅ ALVOR.

Uttalelsen ble vedtatt på Landsmøtet i NBS 8. november 2015

Globale utfordringer er også våre. Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med stor uro på klodens utfordringer som sult og fattigdom, klima og ufred og som resulterer i den flyktningsituasjonen vi ser i dag. Norge må ta sin del av ansvaret og hjelpe mennesker på flukt. Dette gjelder både ved å å ta imot vår andel av flyktninger og å arbeide for fattigdomsbekjempelse i u-land og en mer rettferdig fordelingspolitikk globalt.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TAR GLOBALE UTFORDRINGER PÅ ALVOR. - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

ORGANISASJONSKONSULENT

i 50 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Oslo fra 01.04.2016. Vi søker etter en person med gode organisasjonskunnskaper og med erfaring fra drift av organisasjoner med flere nivåer.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT - les hele saken

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016"

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016" blir nå sendt ut i 5 eksemplarer til hvert enkelt lokallag. Bli med på å diskutere og påvirke viktige saker og problemstillinger. Last ned dokumentet med et par tastetrykk!

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016" - les hele saken

Til minne om Berge Furre

Berge Furre er død, og alle som har stått i nærleiken av denne politiske og intellektuelle kjempa og stridsmannen frå Ryfylke er no gripne av sorg, vemod og takksemd.

Til minne om Berge Furre - les hele saken

Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Forenklingsgruppa la mandag frem sin rapport med forslag til en endring i virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler - les hele saken

Møte med landbruksminister Jon Georg Dale

Merete Furuberg, Therese Rudi, Torbjørn Norland, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo var torsdag med på samtale med den nye statsråden i Landbruksdepartementet, Jon Georg Dale. Vi fikk anledning til å presentere organisasjonen og ta opp sentrale landbrukspolitiske saker.

Møte med landbruksminister Jon Georg Dale - les hele saken

Beredskap koster!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter forslaget om en utredning av beredskapsevnen for produksjon av mat, slik Stortinget har vedtatt. Det betyr at det må føres en landbrukspolitikk som gjør det mulig å utnytte tilgjengelige arealressurser, sikre rekruttering til jordbruket gjennom bl.a. akseptable inntektsmuligheter og en tilstrekkelig lagring av viktige matvarer som Norge ikke produserer nok av.

Beredskap koster! - les hele saken

Norsk Ull er gull for Uldvarefabrikk

LILLEHAMMER (NRK): 60 prosent av ulla til bunadsstoff fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrik kommer nå fra norske sauer. For to år siden ble all ull importert fra utlandet.

Les hele saken:

Selvforsyningsgraden ytterligere redusert

– Matberedskap er kolossalt viktig

Merete Furuberg gir regjeringa skulda for svekka sjølvforsyning.

– Det er politikken som er årsaka. Begge dei siste jordbruksoppgjera såg vi at vi blei ført i feil retning. Desse tala viser dessverre at vi fekk rett. Listhaug mislukkast. Den nye statsråden har sjansen til å rette det opp. Vi må produsere meir mat på norsk jord, seier ho.

Ho tek til orde for å vri pengane mot meir bruk av norsk jord i staden for å byggje hus til dyr utan fôrgrunnlag og ho seier Forsvarsdepartementet må på banen.

– Matberedskap er kolossalt viktig. Vi har eit ustabilt klima og det er meir uro i verda med flyktningstraumar og ekstremvêr. Vi må ta tak i det, seier Furuberg.

Les Nationens reportasje:

Avtaleinstituttet i jordbruket v/John Petter Løvstad

Hovedavtalen for jordbruket ble vedtatt 1. September 1950. Formålet med avtalen var å slå fast at det skal føres forhandlinger om prisene på jordbruksproduksjonene og driftsmidler, samt tiltak ellers som påvirker økonomiske forhold i jordbruket. Partene er staten på den ene side og Norges Bondelag(NB) og Norsk Bonde- og småbrukarlag (NBS) Faglagene er likeverdige parter med 3 medlemmer hver i sine forhandlingsutvalg.

Avtaleinstituttet i jordbruket v/John Petter Løvstad - les hele saken

Meretes julehilsen

Se Meretes julehilsen her:

Kommer ikke til å savne Listhaug

Sylvi Listhaug (FrP) har gått av som statsråd i Landbruks- og Matdepartementet.
- Jeg kommer ikke til å savne Listhaug, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kommer ikke til å savne Listhaug - les hele saken

Ny kurs i landbrukspolitikken for å løse klimakrisen

Etter flere år med forhandlinger ble det lørdag 12.12.15 enighet om en ny global klimaavtale i Paris.

De store utfordringene med å produsere mat i flere områder pga klimaendringene må løses.
- Det vil kreve en politisk omstilling, og vi har løsningen for hvordan dette kan gjøres, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ny kurs i landbrukspolitikken for å løse klimakrisen - les hele saken

Løsdriftskravet

Vedtak i styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 10.12.15

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter kravet om løsdrift ved nybygg.
Det gis varig unntak for løsdriftskravet for alle eksisterende båsfjøs.
Krav om lufting for kyr i båsfjøs innføres innen 2024.
Verneverdige kuraser gis varig unntak fra løsdriftskravet der minst halvparten av besetningen består av slike dyr.
Ombygginger, ominnredning og restaurering av båsfjøs, uansett størrelse, skal være tillatt.
Det er en forutsetning at investeringsvirkemidler skal prioriteres til små og mellomstore bruk opp til 25 kyr. Dersom det ikke skjer vil mjølkeproduksjonen, som er bærebjelken i det norske jordbruket, få en utvikling som ikke gagner samfunnet mht. mattrygghet, videreføring av distriktsjordbruket, biomangfold og hensynet til et klimavennlig jordbruk.

Løsdriftskravet - les hele saken

Å feie for egen dør

Innlegg i Dagsavisen

Av Hallvard Surlien, medlem av ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Regjeringen bør heller fokusere på å kutte utslippene fra olje, gass og veitrafikk enn å gjøre norske drøvtyggere til et miljøproblem. For det er de virkelig ikke.

Å feie for egen dør - les hele saken

MATJORDA, AGRØOKOLOGI OG NORSK LANDBRUKSPOLITIKK.

Kronikk av Arne Lofthus gjengitt i Nationen

Enno ein gong treffer Kari Gåsvatn meg midt i hjarta med sine landbrukstilknytte kommentarar.
I nationen måndag 16. november skriv ho innlevande om matjorda. Til opplysing, i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) diskuterer me matjord, dyrevelferd, bondevelferd , landbruksøkonomi og framtidsretta matproduksjon mest heile tida. Matjorda er etterkvart heldigvis vorte eit av dei store,
grunnleggjande diskusjonstema, og erkjenninga av at kvaliteten på matjorda i framtida er avgjerande for å oppretthalda matproduksjon på kloden , sig sakte inn hjå mange.

MATJORDA, AGRØOKOLOGI OG NORSK LANDBRUKSPOLITIKK. - les hele saken

Norskprodusert storfekjøtt gir under halvparten så store klimautslipp som importert storfekjøtt

Ein rapport frå FN-organisasjonen FAO viser at klimautsleppa frå storfekjøtt produsert i Norge og andre europeiske land er på godt under halvdelen av utsleppa frå kjøtt frå andre delar av verda.

Norskprodusert storfekjøtt gir under halvparten så store klimautslipp som importert storfekjøtt - les hele saken

Boka "Kvinnebønder" som julegave?

I boka forteller 21 kvinnebønder fra Finnmark til Agder om sitt arbeid, sin levemåte og sine oppfatninger. Deres fortellinger viser at landbruk er et krevende, spennende og variert yrke og at det kan være et godt yrke for kvinner. Kvinnene opplever glede ved å jobbe på lag med naturen. De lever meningsfulle liv. De er kanskje mer enn mannlige kolleger, opptatt av omsorg, for dyr, matjord, planter og miljø.

Boka består også av fagartikler av Marit S Haugen, Ingeborg Tangeraas og Merete Furuberg.

BOKA SELGES FOR KUN 100 KR + 60 KR i PORTO.

Send bestilling til post@smabrukarlaget.no

Boka "Kvinnebønder" som julegave? - les hele saken

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde

Mats Hegg Jacobsen driver gården Jacobsen på Berg utafor Tromsø og er styremedlem i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Lørdag 28. november ble han kåret til Årets unge bonde. Vi gratulerer!

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde - les hele saken

Erna Solbergs politikk forurenser mer enn norske kyr

Statsministerens prompe-utspill begynner i helt feil ende, både på kua og i klimapolitikken. Det er en illeluktende avsporing.
I onsdagens VG kan vi lese statsministeren si at norske kyr promper for mye. Det er uklart hvordan regjeringen planlegger å ta tak i problemet, men det fremgår tydelig at norske bønder – og dyrene – må få unngjelde.

Erna Solbergs politikk forurenser mer enn norske kyr - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet

Sekretæriatet befinner seg nå i de ny lokalene.

Adressen er: Akersgata 41, 0158 OSLO

Nytt telefonnummer:     22 00 59 10


Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet - les hele saken

Forholdstallene for melkekvoter er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,00 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2016.

 

Forholdstallene for melkekvoter er fastsatt - les hele saken

Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

SE HELE TALEN PÅ VIDEO HER:

Mulige konsekvenser av ulike framtidige handelsavtaler

Innlegg på Landsmøtet 7. November

v/ Helene Bank, rådgiver i Aksjon for velferdsstaten

Mulige konsekvenser av ulike framtidige handelsavtaler - les hele saken

Fagskoleutdanninger og tilbud innen landbruk

Landbruket i Norge står overfor store utfordringer i de kommende årene der økt etterspørsel etter lokalt produserte matvarer, usikker klimatisk utvikling og økte krav til effektivisering innen bærekraftige rammer, vil være sentrale områder i tiden framover. Det blir derfor avgjørende viktig å rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. Kunnskap i agronomi og driftsledelse er avgjørende både for rådgivere innen næringen og for bonden.

Fagskoleutdanninger og tilbud innen landbruk - les hele saken

Merete Furuberg gjenvalgt som leder

Merete Furuberg ble gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under valget på Landsmøtet.

Merete Furuberg gjenvalgt som leder - les hele saken

Kari Bay Haugen utnevnt til æresmedlem i NBS

Kari Bay Haugen mottok prisen for sin enestående måte å skildre den norske bonden og småbrukerens hverdag og virke i Landbrukshalvtimen og Naturens verden på NRK radio. I tillegg har hun stilt seg til disposisjon for organisasjonen med hjelp på ulike måter.

Norsk Mat- og kulturpris 2015

Årets prisvinnarar er Kjersti og Per Idar Vingebakken, Skreia Østre-Toten. Prisen er på kr. 100.000,-.

Med utgangspunkt i eit nedlagt bureisingsbruk har prisvinnarane bygd opp ei omfangsrik og mangfaldig drift der både maten- og kulturen har sin plass idag.
Steg for steg har dei utvikla garden med eit allsidig husdyrhald, i dag med mjølkekyr, ammekyr, sau og lama.

Norsk Mat- og kulturpris 2015 - les hele saken


Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

Merete Furubergs landsmøtetale - les hele saken

Oppheving av priskontrollen i Konsesjonsloven

Høring i Stortingets Næringskomite vedr prop.124 L (2013-14) om å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven.

Landbruks- og matdepartementet skriver at hovedformålet med lovendringen er at det ved konsesjonsvurderingen knyttet til erverv av landbrukseiendommer ikke lenger skal legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Regjeringens begrunnelse for lovendringsforslaget er at det i dag legges alt for få landbrukseiendommer ut for salg på det frie markedet og at dette hemmer utviklingen av et såkalt «livskraftig og dynamisk landbruk» og at en fjerning av kravet om å vurdere prisen ved behandling av konsesjonssøknader vil endre på dette.

NBS sin grunnholdning til forslaget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uenig i regjeringens tilnærming til dette forholdet og mener at forslaget fra regjeringen ikke bør gjennomføres.

Oppheving av priskontrollen i Konsesjonsloven - les hele saken


Garden som ressurs - marknaden som mål

Høring i Stortingets Næringskomite vedr Stortingsmelding 31 (2014-15)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fokuserer særlig på tre områder; Lokal mat og drikke, landbruk –og utmarkbasert reiseliv og Inn på Tunet. Småskala bioenergi er også interessant og må kombineres med solenergi.

Årsaken til at Norsk Bonde- og Småbrukarlag i februar 2000 foreslo et Verdiskapingsprogram for mat var følgende ekjennelse. "Utfordringene landbruket står ovenfor kan ikke løses gjennom ensidig fokus på større volum og høyere pris på produktene. Økte overføringer over statsbudsjettet alene kan heller ikke løse de utfordringer jordbruket står ovenfor. Verdiskaping og inntekt må komme gjennom nye måter å vitalisere gårdens ressurser."

Garden som ressurs - marknaden som mål - les hele saken

KLARE KRAV TIL FRAMTIDIG ROVDYRPOLITIKK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit møtte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet mandag 2. November. Tema for møtet var ulvemeldinga som trolig vil bli lagt fram for Stortinget før nyttår. I ulvemeldinga vil bestandsmål og utforming av ulvesona være sentrale elementer.

KLARE KRAV TIL FRAMTIDIG ROVDYRPOLITIKK - les hele saken


GÅR I MOT KUTT I BISTANDSBUDSJETTET

Førstkommende onsdag (4.11.) kl 12.00 planlegger mange organisasjoner å markere sin motstand mot måten regjeringen foreslår å dekke inn utgiftene for å håndtere den humanitære katastrofen vi er oppe i med flyktninger som kommer til Norge. Bistandskuttene vil ha dramatiske konsekvenser for arbeidet som drives langsiktig gjennom sivilt samfunns organisasjoner både fra Norge og internasjonalt. FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) vil organisere så mange medlemsorganisasjoner som mulig for å delta.

GÅR I MOT KUTT I BISTANDSBUDSJETTET - les hele saken


MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Valget finner sted på landsmøtet 7. og 8. november på Clarion hotel, Gardermoen.

Hele innstillingen fra valgkomiteen følger:

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE - les hele saken/share/mime/48/msword.png Program landsmøtet 6-8 Nov
(program-landsmote.docx, 25kB)

FK-kurs i korn og kraftfôrpolitikk den 25 november i Oslo.

Felleskjøpet inviterer tillitsvalgte og ansatte i NBS til kurs i korn og kraftforpolitikk den 25. november i Oslo.

Se program:


Markedsbalanseringsutvalget - høringsuttalelse fra NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) avgir med dette sitt høringssvar i forbindelse med rapporten «Evaluering av markedsbalansering i jordbruket» som ble lagt ut på høring 1.juli 2015.

Markedsbalanseringsutvalget - høringsuttalelse fra NBS - les hele saken


Forslag til endringer i beskatning av landbruk

v/Svein Løken

1) Det innføres kapitalbeskatning av gevinst ved realisasjon av alminnelig jord og skogbruk

2) Skattefritak ved salg innen familien oppheves

3) Utvidelse av muligheten til betinget skattefritak

4) Fjerning av særregel om tomtesalg fra jord og skogbruk under kr 150 000 pr år

5) Veldig mange skogbruk blir ikke næringsvirksomhet skattemessig.

 

Forslag til endringer i beskatning av landbruk - les hele saken


Statsbudsjettet - pressemelding

Statsbudsjettet – Hvor blir det av det grønne skiftet?

Heller ikke i statsbudsjettet for 2016, som ble lagt fram i dag, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi.

- Dette er svært skuffende, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ann Merete Furuberg. Det kan virke som disse ordene bare er til for å kunne brukes i festtaler. Så langt har regjeringen ikke omgjort utsagn om grønn økonomi til praktisk politikk.

Statsbudsjettet - pressemelding - les hele saken

Verdens Bygdekvinnedag - 15. oktober 2015

Urbant landbruk og kreative kvinner
Kvinneutvalget i Norsk Bonde og Småbrukarlag inviterer til konferanse på Bygdø Kongsgård. 

Verdens Bygdekvinnedag - 15. oktober 2015 - les hele saken


MatBeat 16 oktober kl 19

FIAN, Norsk bonde- og småbrukarlag, Spire og Utviklingsfondet ønsker deg velkommen til årets MatBeat, på Blå i Oslo, 16. oktober kl 19:00! Arrangementet er gratis.

MatBeat 16 oktober kl 19 - les hele saken

Program Ikke en bonde å miste

Konferanse 15. oktober 9.00-16.00, Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum)
Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket.

Se program:


Meistring som ballast

Korleis kan landbruket og kontakt med dyr og natur gje meistring og helsegevinst?
Clarion Hotel Energy, Stavanger 2. – 3. november 2015

Meistring som ballast - les hele saken

Kvinnekonferanse 15-16 okt 2015

Dette er en samling som kan gi kvinner kunnskap, motivasjon og inspirasjon til å bli tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner, samt bygge nettverk og gi ny glød. 

Kvinnekonferanse 15-16 okt 2015 - les hele saken


Forsvinnende fosfor? - Matproduksjon i en framtid uten kunstgjødsel?

Tid: 8 Sept 18:30-19:45
Sted: Miljøhuset, Mariboesgt 8, Oslo

Hva vil skje når verdens tilgjengelige fosfatreserver går tomme? 

Forsvinnende fosfor? - Matproduksjon i en framtid uten kunstgjødsel? - les hele saken

Prosjektmidler klima og miljø

Jordbrukets klima- og miljøprogram har om lag 12 millioner kroner til disposisjon for nye prosjekter i 2016.
Søknadsfrist: 15. oktober 2015

Prosjektmidler klima og miljø - les hele saken


HJELP - Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag arrangerte 27 august et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat.

HJELP - Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer - les hele saken

Kystskogbruks-repr på besøk hos NBS

Representanter for Skognæringen Kyst SA besøkte sekretæriatet til NBS 26. august for å diskutere og framlegge synspunkter for situasjonen i Kystskogbruket.

Kystskogbruks-repr på besøk hos NBS - les hele saken


HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat
Tid: 27. august kl 10 - 16 Sted: P-hotell, Grensen, Oslo

HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer - les hele saken

Støylsdag

Familiedag på Håvardsrud Seterliv i Tinn

Laurdag 15.august kl 13

Ein tradisjonsrik og mangfoldig støyl er ramme for dagen. På Håvardsrud er det dyr av alle slag, tradisjonell støylskost å få kjøpt og ein usedvanleg triveleg stad å vera for både store og små.

Lokale musikkinnslag                              

Leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Merete Furuberg, kjem

Sjå www.seterliv.no        

Støylen ligg i Skirvedalen, mellom Tinn Austbygd og Veggli

Alle vel møtt!

Arr.: Telemark Bonde- og Småbrukarlag    Rauland/Vinje Bonde- og Småbrukarlag

Støylsdag - les hele saken


SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER

AURSJØHYTTA, NESSET KOMMUNE,  MANDAG 17. og TIRSDAG 18. AUGUST 2015

Hva er bærekraftig matproduksjon i beiteland?

NBS deltar i et nordisk klimaprosjekt, finanisert av Nordisk Råd, med tittel: "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants".
Gjennom prosjektet har man i økende grad satt fokus på å se det nordiske landbruket i lys av ulike globale utfordringer. Klimautfordringene er globale og en av verdens øvrige store utfordringer er sult og fattigdom. Det nordiske landbruket og forbruket kan ikke løsrives fra disse globale utfordringer siden vi i stor grad importerer mat og innsatsfaktorer til matproduksjonen vår.
Siden det er knyttet betydelige klimautfordringer til forbruk og produksjon av kjøtt oppstår mange interessekonflikter spesielt i et land som Norge hvor de naturgitte ressurser i stor grad er knyttet til produksjon av gress og beiter.
Vi ønsker gjennom dette seminaret å fokusere på ulike interessekonflikter knyttet til matproduksjon i
et beiteland:

SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER - les hele saken

Info ang testing for MRSA

Etter siste møte ang MRSA mellom næringa, Mattilsynet og Folkehelsa er det blitt utarbeidet et skriv som produsenter/røktere på svinebesetninger kan ta med seg til legen for å lette prosedyren rundt testing.

Info ang testing for MRSA - les hele saken


Utsatt beiteslipp gir sterkt redusert tilgang på vinterfôr

Den kalde våren og forsommeren har gitt sein smelting av stedvis store snømengder i fjellet. Det gjelder spesielt indre strøk på Vestlandet. NBS har innhentet en situasjonsbeskrivelse fra rundt omkring i landet som utgangspunkt for å se på muligheter for tiltak for å avhjelpe situasjonen for beitebrukere som er rammet.

Utsatt beiteslipp gir sterkt redusert tilgang på vinterfôr - les hele saken

Beiteveileder

FKT-prosjektet er et fellesprosjekt mellom Norsk Sau, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet jobber med «forebyggende og konfliktdempende tiltak» mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Beiteveilederen går råd om tiltak for å forebygge rovviltskader på sau samt gir råd om organisering av beitebrukere og beredskap ved rovviltangrep. Hele veilederen finner du på denne adressen


Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling

Det såkalte Markedsbalanseringsutvalget har i dag overlevert sin rapport til landbruks- og matministeren. Utvalget konkluderer med at eksisterende markedsordninger fungerer etter hensikten ved at ordningene både sikrer avsetning for bondens produkter til riktige og forholdsvis stabile priser og samtidig sikrer norske forbrukere tilgang på et mangfold av gode norske matvarer. Markedsordningen bidrar til å dempe produksjonsrisikoen hos bonden slik at matindustrien og forbrukeren får de produktene de etterspør. Rapportens evaluering viser at markedsordningene, og spesielt mottaksplikten er viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, slik Stortinget har bestemt. Et stort flertall av utvalgets medlemmer slår fast at det også vil være behov for markedsordninger framover.

Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling - les hele saken

Avtale om redusert matsvinn

Myndighetene og matbransjen har undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet.

Avtale om redusert matsvinn - les hele saken


Utstilling på Bygdø Kongsgård

Visste du at planterøtter "snakker" med hverandre i jorda, og har du noen gang sett et meitemarkteater? 3. mai er det kuslipp på Bygdø Kongsgård og i den anledning slipper vi også løs kunnskapen om matjorda.

Utstilling på Bygdø Kongsgård - les hele saken

Vellykket 100- årsmarkering

På tross av surt vær var det mange folk i gågata i Lillehammer 11.april. 20 stands og boder med lokale og regionale matspesialiteter kunne tilbys byens befolkning denne dagen i forbindelse med Oppland Bonde- og Småbrukarlag sin 100- årsmarkering.

Vellykket 100- årsmarkering - les hele saken


Verdens småbrukerdag

17. april er Verdens Småbrukerdag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag markerer dagen med å dele ut frø i alle landets fylker, på Stortinget og i by og bygd.

Verdens småbrukerdag - les hele saken

Hva skal vi med landbruket?

Vil Regjeringas landbrukspolitikk skape optimisme og rekruttering til landbruket, eller gjør den det vanskeligere for unge som vil produsere mat? Dette og flere andre spørsmål vi forhåpentligvis bli besvart når Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, SABIMA, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Oikos og Alliansen Ny Landbrukspolitikk arrangerer seminar 21. april på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo.

Hva skal vi med landbruket? - les hele saken


Utreder landbrukets klimautfordringer

Politisk nestleder i NBS, Arne Lofthus er oppnevnt som representant i en arbeidsgruppe som skal se på landbrukets klimautfordringer.

Utreder landbrukets klimautfordringer - les hele saken

Starte andelslandbruk?

Oikos – Økologisk Norge har skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man bør unngå når man skal starte andelslandbruk.

Starte andelslandbruk? - les hele saken


Et kunnskapsløft for norsk natur

Organisasjonene bak dette oppropet mener det er et alvorlig miljøproblem at Norge i dag mangler et solid kunnskapsgrunnlag om norsk natur. Les hele oppropet her.

Et kunnskapsløft for norsk natur - les hele saken

Ny nettside om matjord

Fylkesmannen i Buskerud har nå lansert nettsida matjorda.no, som er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord.

Ny nettside om matjord - les hele saken


Broen til framtiden 2015

«Brems norsk klimautvinning, og la oss skape 100 000 nye klimajobber». Det er budskapet fra fagbevegelse, kirke og miljøbevegelse når disse i dag samles på Folkets hus i Oslo.

Broen til framtiden 2015 - les hele saken

Nye tiltak mot antibiotikaresistens

Representanter fra landbruket møtte i går ståtsråd Sylvi Listhaug for å drøfte nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svineholdet.

Nye tiltak mot antibiotikaresistens - les hele saken


15 besetninger testet positivt

Veterinærinstituttet fikk fredag bekreftet at ytterligere 6 besetninger har testet positivt for LA-MRSA. Totalt har 15 besetninger testet positivt.

15 besetninger testet positivt - les hele saken

Fylkesårsmøte og landbrukskonferanse 2015

Fylkesårsmøte og landbrukskonferanse i Møre og Romsdal 6- og 7. mars.

Fylkesårsmøte og landbrukskonferanse 2015 - les hele saken


Bonderøven til Nord-Norge

Frank Erichsen kommer til ARKTISK LOKALMAT 2015 i Tromsø 20.- 21. mars. Han har med seg ideologiske tanker om hvorfor ærlig og bærekraftig mat er viktig.

Bonderøven til Nord-Norge - les hele saken

Bekreftet LA- MRSA i Nord- Trøndelag.

Mattilsynet har i dag fått bekreftet LA-MRSA i en svinebesetning i Nord Trøndelag.

Bekreftet LA- MRSA i Nord- Trøndelag. - les hele saken


Møte i regjeringens kontaktutvalg

Nestleder Arne Lofthus og generalsekretær Olaf Godli møtte i dag i regjeringens kontaktutvalg.

Møte i regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Jakten på kvinnebonden

Nærmere 80 personer møtte opp da prosjektet «Kvinner, demokrati og deltakelse» arrangerte konferansen «Jakten på kvinnebonden» fredag 30.1. Presentasjonene fra konferansen er nå lagt ut.

Jakten på kvinnebonden - les hele saken


Alle skal med!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte diskutert norsk matproduksjon i lys av fleire mediaoppslag som går på dyrehelse, folkehelse og produksjonsmåtar.

Alle skal med! - les hele saken

Støtter den politiske streiken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den politiske streiken mot liberaliseringen i arbeidsmiljøloven.

Støtter den politiske streiken - les hele saken


Jakten på kvinnebonden

Fredag er det klart for konferansen "jakten på kvinnebonden" på Bondeheimen i Oslo.Her finner du programmet!

Jakten på kvinnebonden - les hele saken

Bekreftet atypisk BSE hos norsk ku

Påvisningen av BSE har ingen betydning for mattryggheten og det er like trygt å spise kjøtt og drikke melk som før. Den aktuelle kua er avlivet og destruert.

Bekreftet atypisk BSE hos norsk ku - les hele saken


NBS på Grüne Woche

Foruten Merete Furuberg og styremedlem Marielle Vink de Roos, er flere av utstillerne fra den norske delegasjonen i Berlin, medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

NBS på Grüne Woche - les hele saken

Er intensiveringen i melkeproduksjonen bærekraftig?

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, NILF, TINE, NFK og Nortura inviterer til fagmøte med politisk paneldebatt på Litteraturhuset.

Er intensiveringen i melkeproduksjonen bærekraftig? - les hele saken


Merete ble årets bygdeprofil

Merete Furuberg fikk 2800 stemmer, og har med det blitt kåret til årets bygdeprofil av Nationens lesere.

Merete ble årets bygdeprofil - les hele saken

FKT-prosjektet videreføres

FKT- prosjektet har fått tilskudd til drift for tre nye år og vil dermed fortsette. Per Fossheim er ansatt som prosjektleder etter Øivind Løken.

FKT-prosjektet videreføres - les hele saken


Pelsdyrutvalget vil beholde næringen

Et flertall på fem i utvalget går inn for en fortsatt produksjon av pels, mens tre medlemmer går inn for en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å ta stilling.

Pelsdyrutvalget vil beholde næringen - les hele saken

Vil fjerne narasin fra kyllingfôr

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at Nortura nå vil fase ut bruken av narasin i kyllingfôr.

Vil fjerne narasin fra kyllingfôr - les hele sakenVelg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as