Rovdyrpolitisk fakkeltog 8. januar kl 18

Foreløpig program:
 
1730-18.00  Oppmøte på Youngstorget.
Velkommen, innledende orientering
Utdeling av fakler

18.20  Felles avmarsj til Stortinget

19.00   Appeller, musikalske innslag

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP

Regjeringen har i dag bestemt at de ikke følger vedtaket i roviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold om å ta ut de tre ulverevirene i Slettås, Mangel og Hobøl. Ved bare å ta ut Slettåsreviret bryter regjeringen Stortinget sitt vedtak om antall ulveynglinger. Med dette vedtaket vil antall ulverevir ligge langt over bestandsmålet og det vil føre til ytterligere konflikt. Dette er svært beklagelig sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP - les hele saken

Felles brev om ulveforvaltningen til Erna Solberg fra lederne i tolv organisasjoner

Lederne i de tolv organisasjonene i Naturbruksalliansen har i dag sendt et felles brev til Erna Solberg om forvaltningen av ulv i Norge. Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes.

Felles brev om ulveforvaltningen til Erna Solberg fra lederne i tolv organisasjoner - les hele saken

Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag opprettholder kravet om full erstatning for tapene knyttet ulveangrepene under årets beitesesong, på samme vilkår som for sauebøndene i Oppland og Akershus i 2017.

Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal - les hele saken

Tilbakeblikk på året i Bonde- og Småbrukarlaget

Vi nærmer oss slutten av året. Selv om vi snart legger 2018 bak oss, tar Norsk Bonde- og Småbrukarlag med seg en politikk for framtida inn i det nye året. Vi ønsker å foreta et tilbakeblikk på noen av tingene vi har gjort i 2018.

 

Tilbakeblikk på året i Bonde- og Småbrukarlaget - les hele saken

Bård Hoksrud på frokost

Bård Hoksrud på frokost i går, mandag! Hyggelig og nyttig førjulsbesøk!

Bård Hoksrud på frokost - les hele saken

Støtte til pelsdyrbøndene

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter pelsdyrbøndene som nå har gått til sak mot Staten.

Støtte til pelsdyrbøndene - les hele saken

Studietur til Nice og næralpene

Små bruk, store muligheter! For tilkomne, nye og etablerte bønder, samt forvaltning.

28.mars til 2. april 2019. Påmelding 15. jan. 2019 til oppland@smabrukarlaget.no. 

Studietur til Nice og næralpene - les hele saken

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima

I oktober nedsatte regjeringa og jordbrukets organisasjoner en teknisk arbeidsgruppe for å utarbeide et faglig grunnlag for forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima - les hele saken

Kvotedrøftinger for 2019

Tines forslag til forholdstall for kumelk for 2019 ble etter dagens kvotemøte fastsatt til 0,98 med støtte fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Forholdstallet for geitemelk ble fastsatt til 0,94 i 2019, som foreslått av Tine og støttet av Bondelaget. Bonde- og Småbrukarlaget ba om et forholdstall på 0,96.

Kvotedrøftinger for 2019 - les hele saken

JORDKLODEN BRENN! KORLEIS SKAFFA NOK MAT TIL ALLE FOLK I ALLE LAND?

Uttalelse fra landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 11. november

Klimaendringane utfordrar og trugar vår evne til stabil matproduksjon. Tek samfunnet vårt dette verkeleg på alvor?

JORDKLODEN BRENN! KORLEIS SKAFFA NOK MAT TIL ALLE FOLK I ALLE LAND? - les hele saken

Løftebrudd fra regjeringa

Uttalelse fra landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 11. november

Daværende Landbruksminister Jon Georg Dale lovte på NBS sitt landsmøte 2017 at prinsippa for Hadelandsoppgjøret skulle inn i forskrift og gjøres varig.

Etter sommeren 2018, der beitebrukere i Nord-Østerdalen opplevde alvorlige og vedvarende ulveangrep på husdyra sine, blei det satt fram krav om likebehandling ved rovdyrerstatning. Man viste til løsningene fra Hadeland året før. Imidlertid avviser Klima- og Miljødepartementet kravet

Løftebrudd fra regjeringa - les hele saken

Korn og kraftfôrpris

Uttalelsen som gjengis her er hentet fra diskusjonen om korn- og kraftfôrpris i forbindelse med behandlingen av korn og kraftfôr på landsmøtet.

En må bygge norsk jordbruk på norske ressurser. Over mange år har utviklingen gått i feil retning. Importen av korn til kraftfôr har økt. Dette reduserer selvforsyningsgraden.

Korn og kraftfôrpris - les hele saken

Kjersti Hoff valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff fra Løten i Hedmark er valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun etterfølger Merete Furuberg som hadde frasagt seg gjenvalg etter 8 år som leder. Med seg får hun Elin Bergerud som politisk nestleder fra Buskerud og Kathrine Kinn som organisatorisk nestleder fra Oslo Akershus. Gjenvalgt i styret ble Marielle de Roos fra Nordland. Nytt styremedlem er Randi Karlstrøm fra Finnmark.

Kjersti Hoff valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

Pressemelding vedr Merete Furuberg sin landsmøtetale

Merete Furuberg åpnet sin landsmøtetale med at årets landsmøte skal være et grasrotlandsmøte der det vies mest tid til innlegg fra utsendingene og at man skal vedta en ny politisk plattform for organisasjonens arbeid med jordbrukspolitikk.

Pressemelding vedr Merete Furuberg sin landsmøtetale - les hele saken

Merete Furuberg sin landsmøtetale 10.11.18

Statsråd, landsmøtedelegater, presse, gjester!

Ta jorda i bruk!

Det jordbrukspolitiske systemet vårt styrer i stor grad de valgene hver enkelt gardbruker tar for drifta si. Dessverre er virkemidlene innrettet slik at valgene nesten systematisk trekker næringa i en annen retning enn mot måla for politikken. Det som svarer seg best på kort sikt for den enkelte bonde, er ikke i samsvar med det jordbruket framtida trenger.

Merete Furuberg sin landsmøtetale 10.11.18 - les hele saken

Oste-VM 2-3 November

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ER STOLTE AV Å PRESENTERE OSTEPRODUSENTER I VERDENSKLASSE.

Hele 13 medlemmer i NBS deltar på oste-VM i Bergen 2-3 november 2018.

Lokalmatprodusenter og mathåndverkere  skaper lokale arbeidsplasser, vekst, levende bygder, levende matkultur og ikke minst stolthet.

Oste-VM 2-3 November - les hele saken

Bli med på mentorordningen bonde hjelper bonde!

Mentorordningen "Bonde hjelper bonde" er en gylden mulighet til å få noen andres øyne på drifta, sier Agnete Fauskrud. Hun anbefaler alle ferske bønder om å søke om sin egen mentor i 2019.

Bli med på mentorordningen bonde hjelper bonde! - les hele saken

Agroøkologi prosjektet som NBS er en del av

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC). Prosjektet er finansiert av Erasmus pluss. Medlemsorganisasjoner fra Baskerland, Frankrike, Norge, Italia, Belgia og Romania har utarbeidet prosjektplanen og søkt om midler til prosjektet. NBS, med Marielle de Roos, er i styringsgruppe til prosjektet.

Agroøkologi prosjektet som NBS er en del av - les hele saken

Dette er altfor dårlig!

I møte med politisk ledelse i Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet for kort tid siden ble det sagt at det skulle komme en betydelig økning i bevilgningen til en aktiv rovviltforvaltning. Hvor ble denne økningen av, spør leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)?

Dette er altfor dårlig! - les hele saken

Presisering om korn høstet som grovfor

LMD bestemte i sommer at korn høstet som grovfor omregnes til kornavling etter en omregningstabell.

Presisering om korn høstet som grovfor - les hele saken

Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført

Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med handteringen av årets tørkesituasjon, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krisepakken er finansiert med omdisponering av 225 mill. kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt et tilleggsbevilgning på 300 mill. kroner som friske midler.

Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført - les hele saken

Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag overlevert sine krav til tilleggsforhandlingene.

Den eksisterende avlingsskadeordningen er et godt fungerende virkemiddel for å håndtere avlingsskade, men er ikke tilstrekkelig i den ekstreme tørkesituasjonen vi nå har opplevd. En lignende tørkeperiode er ikke registrert på mer enn 100 år.

Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen - les hele saken

Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner at egen matproduksjon er sjølsagt i et totalforsvar.
Årets tørkesituasjon har vist hvor sårbar matforsyningen er når dyrkingsforholdene slår feil.
Vi ber om at det blir etablert lagre av matkorn, fôrkorn og økte såkornlagre.

Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet - les hele saken

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

Dato: Mandag 5. nov kl 10-18 og tirsdag 6. nov kl 8.30-13

Sted: Oslo, Thon Hotel Opera

Foreløpig program: - Beitesesongen 2018 - Nødverge skadefelling ulv og bjørn - Beredskap og krisehåndtering - Overprøving av rovviltnemdenes forvaltningsplaner - Ordføreropprop - Paneldebatt

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Arbeidsgruppe skal utrede faglig grunnlag for klimaavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om å sette ned en arbeidsgruppe som skal lage et faglig grunnlag for forhandlinger om en frivillig klimaavtale for jordbruket.

Arbeidsgruppe skal utrede faglig grunnlag for klimaavtale - les hele saken

Ny KSL-standard klar 8. oktober

Nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den nye standarden inne på «Din side» i KSL. - Største endring i år er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Ny KSL-standard klar 8. oktober - les hele saken

HØRING I STORTINGETS ENERGI- OG MILJØKOMITÉ 23.10.18

Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok bl.a. opp hvordan man skal unngå rovviltkatastrofer i fremtidige beitesesonger.

I beitesesongene 2016, 2017 og 2018 var det innenfor beiteprioriterte områder i Rendalen, Hadeland, Toten, Hurdal og Nord-Østerdalen

svært store skader av ulv. Hvordan unngå lignende katastrofer kommende år? F.eks. gi fellingstillatelse på ulv i beiteprioriterte områder på sporsnø om våren. F.eks. å etablere en skadefellingsforskrift! Og i det store å følge stortingsvedtak!

HØRING I STORTINGETS ENERGI- OG MILJØKOMITÉ 23.10.18 - les hele saken

INFORMASJON FRA MATTILSYNET Afrikansk svinepest

Mattilsynet ønsker å informere om smittefare fra matvarer, matavfall, planterester og jord.

Norge er i disse dager vertsland for den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Personell og utstyr fra mange land som har utbrudd av alvorlige dyresykdommer kommer til oss.  Import og økende reiseaktivitet til områder med smitte utgjør tilsvarende risiko.  Vi ønsker derfor å minne om hvor viktig smittevern er til enhver tid. 

Se informasjonsskriv nederst i saken

INFORMASJON FRA MATTILSYNET Afrikansk svinepest - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Informasjon om smittefare fra matvarer, matavfall, planterester og jord.
(informasjon-fra-mattilsynet-trident-juncture-villsvin.pdf, 239kB)

Smaken av hele Norge

Landsmøte i NBS.

Herlige smaker under årets arrangement av Smaken av hele Norge. 

Fylkene presenterte matskatter og serverte lokalmat produsert av småbrukere fra Norges skoger, åkre, fjorder, og fjell. 

Smaken av hele Norge - les hele saken

Seier for småbrukere på verdensbasis!

Erklæringen om småbrukere sine rettigheter – Peasants rights declaration- ble vedtatt 28 september på menneskerettighetsrådet, FN Human Rights Council (FN HRC),i Geneve: en historisk seier med verdensomfattende støtte.

Seier for småbrukere på verdensbasis! - les hele saken

Uhørt av KLD om ulv

Klima- og miljødepartementet har avgjort klagene på vedtak om lisensfelling av ulv.

- «Det gjør vondt langt inn i sjela når KLD ikke tar begrunnede klager til følge. Vedtatt kvote er ikke i nærheten av en nødvendig bestandsregulering,» sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Uhørt av KLD om ulv - les hele saken

Ingen avklaring om erstatning for beitebrukerne i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Sau og Geit hadde onsdag 19. september møte med statssekretær Atle Hamar i KLD og Hanne Blåfjelldal i LMD om ulveangrepet i Nord-Østerdal i sommer.

Ingen avklaring om erstatning for beitebrukerne i Nord-Østerdal - les hele saken

MATPRODUKSJON I ET KLIMA UNDER ENDRING PÅ ØYA VGS, MELHUS TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 18.30

Kaffeservering fra svartkjel og noe å bite i.

En mat- og klimadebatt du ikke vil gå glipp av!

Påfølgende foredrag og debatt i festsalen med Merete Furuberg.

Sommerens tørke gir store utfordringer for landbruket.
Hva er konsekvensene for forbrukerne, matprodusentene
og samfunnet som helhet?

MATPRODUKSJON I ET KLIMA UNDER ENDRING PÅ ØYA VGS, MELHUS TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 18.30 - les hele saken

Fårefestivalen på Gol 21. sept

Omvisning i slakteanlegget og ullstasjon

Lunsj - Fåresuppe

Åpning av festivalen v/ordfører Heidi Granli, Gol

Framtiden til bonden ift. hyttebygging, mangel av gjerder og rovdyr v Merete Furuberg

Presentasjon av BeiteSnap

Fremtiden til bonden v/ Bård Hoksrud, landbruksminister

Debatt med Jon Lilleslett, Merete Furuberg og Bård Hoksrud

Fårefestivalen på Gol 21. sept - les hele saken

Politisk plattform

Her kan du klikke deg videre til vedleggene i forbindelse med politisk plattform. Studieringdeltagerne kan laste ned og printe ut

Politisk plattform - les hele saken

Dyrsku'n 14. - 16. september

Telemark Bonde og Småbrukarlag stiller opp med innholdsrik stand under Dyrsku'n 14. - 16. september.

Du møter leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg på standen fredag ettermiddag og hele lørdag.

Velkommen til god prat og diskusjon om framtidas jordbrukspolitikk!

Fredag kl. 13.00 arrangerer Norges Husflidslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og flere Ulltimen.

Dyrsku'n 14. - 16. september - les hele saken

Tørkesommeren og Merete Furuberg

Av Dag Fossen

Når historien skal skrives om tørkesommeren 2018 vil to datoer stå fast. Disse viser hvem som forsto situasjonen og hvem som kom haltende etter.

Tørkesommeren og Merete Furuberg - les hele saken

Litt folkeopplysning - Av Kathrine Kinn, Alliansen ny landbrukspolitikk, nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og budeie

Etter sesongpremièren av Folkeopplysningen må vi snakke litt om klima i jordbruket. Og vi må snakke om hvordan vi snakker om klima i jordbruket. Jordbruket burde ha som mål å bli fossilfritt, ikke utslippsfritt. Vi må ikke måle utslipp i jordbruket per produsert enhet, slik som Folkeopplysningen på NRK legger opp til. Vi må ikke ha et så «klimasmart» jordbruk at vi i framtida ikke har mat å fø oss med.

Litt folkeopplysning - Av Kathrine Kinn, Alliansen ny landbrukspolitikk, nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og budeie - les hele saken

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer.

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18 - les hele saken

Erstatningsoppgjør rovviltskader Hedmark

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber med dette om at de samme retningslinjene legges til grunn for erstatningsoppgjøret etter årets omfattende ulveskader i Hedmark som for ulveskadene i Akershus og Oppland i 2017. Hele brevet kan du lese her.

Erstatningsoppgjør rovviltskader Hedmark - les hele saken

Klimaseminar i København

Internasjonalt Utvalg har deltatt i et nordisk klimaprosjekt. Dette prosjektet avsluttes med et seminar på Nordisk Hus i København den 5. oktober 2018.

Klimaseminar i København - les hele saken

Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk

Med bakgrunn i den krevende forsituasjonen har Landbruks- og matdepartementet fastsatt nytt forholdstall for disponibel kvote for kumelk til 1,04 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk heves til 936 000 liter.

Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk - les hele saken

Jordbruket vil forhandle om klimaavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlaget og Norges Bondelag vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Dette framkommer i et felles brev fra organisasjonene.

Jordbruket vil forhandle om klimaavtale - les hele saken

KREVER TILLEGGSFORHANDLINGER

Jeg er svært fornøyd med at et samlet jordbruk nå krever tilleggsforhandlinger for å komme opp med håndfaste kompenserende tiltak for tørkeramma bønder. Det var på tide sier Merete Furuberg leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

KREVER TILLEGGSFORHANDLINGER - les hele saken

INGEN KONKRETE LØFTER – MEN FORSTÅELSE FOR SITUASJONEN

Statsminister Erna Solberg kom ikke med konkrete løfter, men viste forståelse for den alvorlige situasjonen som mange bønder har kommet i, som en følge av tørken.

Det er positivt at statsminister Solberg deltok på dagens befaring og ved selvsyn skaffer seg kunnskap og innsikt i konsekvensene av tørken, sier Merete Furuberg.

INGEN KONKRETE LØFTER – MEN FORSTÅELSE FOR SITUASJONEN - les hele saken

Coop støtter den norske bonden!

Coop er eid av kundene og har et samfunnsansvar på vegne av 1,6 millioner medlemmer hvorav mange er bønder.

- Vi har derfor jobbet for å finne tiltak som kan bidra til å løse de mange utfordringene våre fantastiske matprodusenter opplever som følge av ekstremtørken. Ett av tiltakene er at vi nå tilbyr overskuddsmat fra alle våre butikker og lagre i de utsatte områdene, sier konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke.

Coop støtter den norske bonden! - les hele saken

Landbruket inviterer statsministeren til krisebefaring

Landbruket i Sør-Norge lider under det som har vært en historisk varm og tørr sommer. Situasjonen for mange bønder er kritisk. I dag onsdag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag invitert statsminister Erna Solberg til å besøke en av gårdene som er ramma og til å diskutere situasjonen med næringa.

Landbruket inviterer statsministeren til krisebefaring - les hele saken

Forformidling

Trenger du ekstra fôr til dyrene dine?  Les om kobling av bønder som trenger fôr med bønder som har fôr til overs.

Bildet viser Emma Berge Ness på arbeid i NBS sine lokaler som koordinator for Forformidling.

Forformidling - les hele saken

Krav om krisepakke

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i møte med landbruksminister Jon Georg Dale i dag lagt fram et forslag til en krisepakke på i alt 12 punkter som et første innspill til tiltak for å motvirke konsekvensene av den ekstreme tørkesituasjonen som rammer store deler av landbruket i Norge.

Krav om krisepakke - les hele saken

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke - les hele saken

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

Om beregning av avlingssvikt og erstatning - les hele saken

Presiseringer for avlingsskaderstatning og arealtilskudd

Dersom gårdbrukerne etter konstatering av totalsvikt eller etter ensilering av umodent korn velger å så raigras, skal den eventuelle avlingen med raigras ikke tas inn i erstatningsberegningen som del av skadeårets avling. Det betyr at NBS har fått gjennomslag for at avling fra en produksjon nummer 2 ikke skal tas med i erstatningsberegningen og følgelig ikke redusere utbetalingsbeløpet. 

Presiseringer for avlingsskaderstatning og arealtilskudd - les hele saken

Avlingsskade

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendte brev til Landbruks- og matdepartementet datert 20.06.2018 og 02.07.2018 og fikk svarbrev datert 04.07.2018. Svarbrevet gir ikke svar på de spørsmål som vi har tatt opp.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at det blir kalt inn til et møte mellom departementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag snarest.

Avlingsskade - les hele saken

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer.

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. Foretak må registrere søknad om tilskudd direkte i Altinn og vil også få svar med vedtak om tilskudd der.

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer. - les hele saken

NBS ber LMD gi dispensasjon!

AVLINGSSVIKT –FORESLÅR TILTAK !

I brev til Landbruks- og matminister  Jon Georg Dale foreslår Norsk Bonde-og Småbrukarlag, at de bønder som har sådd korn og som kan dokumentere total eller tilnærmet total avlingssvikt, må få en generell dispensasjon slik at de kan så raigras.  Dispensasjonen må sikre  disse bøndene det de skulle hatt i  produksjonstilskudd som kornprodusenter.

NBS ber LMD gi dispensasjon! - les hele saken

NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK!

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt kvoter for vinterens lisensjakt på ulv.
Nemndene går inn for en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen og å felle alle ulvene i tre revirer innenfor sonen: Slettåsreviret i Hedmark og Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold.

NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK! - les hele saken

Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv!

I behandlinga av ulvemeldinga i juni 2016 avveide Stortingsflertallet ulike samfunnshensyn og landa på et bestandsmål på 4-6 ulveynglinger /år inkludert grenseflokkene. Siste telling viste 10,5 ynglinger i Norge, altså omlag dobbelt av det Stortinget har bestemt. Derfor må det tas grep som bringer bestanden ned på det nivået Stortinget har vedtatt.

Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv! - les hele saken

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Landbruks- og matdepartementet har i dag økt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk fra 0,98 til 0,99 for 2018 etter ekstraordinære kvotedrøftinger med faglagene. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99 - les hele saken

BEHOV FOR BISTAND VED ROVVILTANGREP

Alle fylkeslag har oppnevnt rovviltkontakter. Dersom du har behov for bistand /råd ved rovviltangrep kan du kontakte rovviltkontaktene. Her finner du lista over rovviltkontaktene.

BEHOV FOR BISTAND VED ROVVILTANGREP - les hele saken

Verdens miljødag 5. juni

Bli med og bekjemp plastforurensning på Verdens Miljødag 5. juni !

På frokostmøte hos NBS kl 07.00 ble det servert mat som ikke var innpakket i plast.

Verdens miljødag 5. juni - les hele saken

Mattilsynets sluttrapport fra slaktegrisprosjektet i Rogaland

Mattilsynet i Region Sør og Vest opplevde høsten 2016 en sterk økning i antall interne meldinger fra ansatte i kjøttkontrollene ved slakteriene i Rogaland. De gjorde funn på dyra som kunne tyde på dårlige oppstallingsforhold i besetningene grisene kom fra. Det ble gjennomført uvarslede tilsyn med slaktegris og gjort nedslående funn.

Mattilsynets sluttrapport fra slaktegrisprosjektet i Rogaland - les hele saken

Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt

NBS og en rekke organisasjoner var i dag i møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Organisasjonene møttes først hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å forberede hvilke temaer som skulle tas opp.

Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt - les hele saken

Politisk kvarter

Se dagens landbrukspolitiske debatt i politisk kvarter i NRK radio. Deltagere: Nils Kristen Sandtrøen, Ap´s landbrukspolitiske talsmann, landbruksminister Jon Georg Dale, FrP og Per Olaf Lundteigen, Sp

Politisk kvarter - les hele saken

Meretes framføring i Næringskomiteen

Markedsubalansen for svin, sau og kylling er hovedårsaken til at vi ikke fikk til kronemessig lik inntektsutvikling og redusering av innteksforskjellen til andre yrkesgrupper.

Meretes framføring i Næringskomiteen - les hele saken

Et vellykket ungdomsseminar

27.-29.april var en gjeng med flotte ungdommer samlet på Scandic Hell i Stjørdal for årets ungdomsseminar. Vi var en fin gjeng på 15 stykker

Et vellykket ungdomsseminar - les hele saken

INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag henvendt seg til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. I brevet heter det:

Det vises til flere oppslag i Nationen, VG og NRK, desember 2019 om død ulvetispe funnet i Åsnes-Finnskogen, Hedmark  mai 2019.  I oppslag med  Klima – og miljøminister Ola Elvestuen hevdes det at den døde ulven var forgiftet og at dette er dødsårsaken.

INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT - les hele saken

GRØNT SPATAK TRENGER FLERE SETRE

Grønt Spatak er prosjekt som lar unge mellom 16 – 30 år få arbeide på en seter eller gård i ti dager i løpet av sommeren. Deltakerne jobber mot kost og losji, og får reise dekt av Grønt Spatak.

GRØNT SPATAK TRENGER FLERE SETRE - les hele saken

Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 4. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på 1.100 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 770 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, og av dette utgjorde budsjettmidlene 670 mill. kroner, et rekordstort tilbud når det gjelder budsjettmidler. Jordbruket krevde 1.830 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.462 mill. kroner.

Inngår avtale med staten - les hele saken

Erstatning når hund blir drept av rovvilt

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt felles uttalelse på «høring – forslag til endring i regler knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt. Hele høringsuttalelsen kan du lese her:

Erstatning når hund blir drept av rovvilt - les hele saken

Går i forhandlinger!

Jordbruket har i dag meddelt statens forhandlingsleder at de er klare til å starte jordbruksforhandlingene 2018 på bakgrunn av jordbrukets krav og statens tilbud. Prosedyre vil starte 8. mai.

Går i forhandlinger! - les hele saken

Regjeringen følger ikke opp Stortingsflertallet

Pressemelding:

Staten har ikke respondert positivt på jordbrukets satsing på små og mellomstore mjølkebruk. Staten følger heller ikke opp jordbrukets forslag om et driftsvansketilskudd eller et nasjonalt setertilskudd.

Regjeringen følger ikke opp Stortingsflertallet - les hele saken

Jordbruket krever velferdsordninger på linje med andre i samfunnet!

"Gode velferdsordninger er viktig både for bondens helse og for dyrevelferden", sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ungdom trekker frem velferdsordninger når de blir bedt om å prioritere. Gode velferdsordninger har betydning for rekruttering og for likestilling:

"Gode ordninger for kvinnelige bønder i forbindelse med svangerskap og fødsel er viktig for å få flere kvinner inn i yrket. I dag er bare 14 prosent av de aktive bøndene kvinner", opplyser Furuberg.

Jordbruket krever velferdsordninger på linje med andre i samfunnet! - les hele saken

Agroøkologiens folkemakt contra agroindustriens kapitalmakt.

NBS markerer seg på Globaliseringskonferansen 2018

NBS og mange andre organisasjoner møtes i Jakobskirken i Oslo 12.-14. oktober for å diskutere hovedtemaet, MAKT med foredrag, debatt og kulturelle innslag. Det er meldt inn aktuelle tema som flyktninger, kvinner, borgerlønn, EU, Frihandel, Syria, atomvåpen, mm.

Agroøkologiens folkemakt contra agroindustriens kapitalmakt. - les hele saken

Dropp møkkspredning 1. mai!

Merete Furuberg oppfordrer medlemmer over hele landet til å gå i tog i stedet for å spre møkk 1. mai.

Dropp møkkspredning 1. mai! - les hele saken

Jordbrukets krav

HISTORISK NYTT TILSKUDD TIL SMÅ OG MELLOMSTORE MELKEBRUK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. Kravet inneholder et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk.


Jordbrukets krav - les hele saken

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet torsdag 26. april.

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav - les hele saken

Småbrukstenking er framtida

Kronikk i Klassekampen 17. april

Det viktigste av alle nyere tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon er 815 millioner. 815 millioner kronisk under- eller feilernærte mennesker, 11 prosent av oss eksemplarer av menneskearten, eller 160 ganger Norges innbyggere.

Småbrukstenking er framtida - les hele saken

NBS markerer verdens småbrukerdag

Den  17. april markeres internasjonalt som verdens småbrukerdag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å bruke jord i Matta Grosso til soyadyrking.

Det er baksiden av «det norske landbrukseventyret» enten det gjelder den raskt- voksende kyllingen eller NRF-kua som produserer 10.000 l melk i året. Dette har ikke vært mulig uten stadig økt forbruk av kraftfor med soya som protein-tilsetning.

La oss bruke den 17 april, hvert år til å markere solidaritet med de som mister alt, fra hus og hjem, til og med livet, til jord, mat og vann fordi noen skal maksimalisere fortjeneste.

NBS markerer verdens småbrukerdag - les hele saken

Gjengroing på Sørlandet

I det som blir nye Lindesnes kommune har jorbruksarealet blitt redusert med 8000 dekar, fra 38.220 til 30.243 i løpet av de siste 20 år. Kulturlandskapet mange steder, spesielt små teiger, gror igjen med skog og kratt. Støtteordninger favoriserer i dag dem som satser på stordrift.

Gjengroing på Sørlandet - les hele saken

Fosforregnestykket som ikke går opp

Hva gjør vi når verdens fosforreserver går tomme? Hvordan skal vi da dyrke fram mat? Støttekomiteen for Vest-Sahara, Framtiden i våre hender og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lanserte i dag rapport om det norske og internasjonale fosforregnestykket.

Fosforregnestykket som ikke går opp - les hele saken

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller

Budsjettnemnda for jordbruket har lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ.

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller - les hele saken

Agroøkologi-konferanse i Roma

Matproduksjon, dvs måten vi produserer på og alle aspekter rundt dette, som sosiale, økonomiske, økologiske og kulturelle (agroøkologi) er viktige tema for tiden.

Agroøkologi-konferanse i Roma - les hele saken

MÅ BLI ØKONOMISK BÆREKRAFTIG!

Det mangler bare politisk vilje ................

Av Merete Furuberg

Jeg blir hentet på flyplassen av bonden sjøl – han som representerer noe av ryggraden i norsk jordbruk: den mindre mjølkeprodusenten! De små- og mellomstore mjølkebruka kan bli økonomiske bærekraftige – det står bare på politisk vilje!
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) har valgt å besøke en mjølkeprodusent i Sogn og Fjordane med 15 mjølkekuer.

MÅ BLI ØKONOMISK BÆREKRAFTIG! - les hele saken

Frokostbesøk fra Kristelig Folkeparti

Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde i dag, onsdag, frokostbesøk fra KrF. Leder Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Steinar Reiten kom sammen med sekretæriatleder Dag Ivar Belck-Olsen og rådgiverne Emil Andre Erstad og Kristoffer Rolland.

Frokostbesøk fra Kristelig Folkeparti - les hele saken

Minneord Kari Bay Haugen

Det er med stor sorg vi har mottatt det triste budskapet om at en av våre kjære æresmedlemmer, Kari Bay Haugen, har gått bort.
«Så trist! Ei fantastisk dame – så flott og raus! Et tap for landet», er noen av reaksjonene da den triste beskjeden ble kjent.

Minneord Kari Bay Haugen - les hele saken

NBS vil løfte de minste brukene i år også !

Per-Anton Nesjan, ordfører i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og

Svein Arild Aae, leder i Averøy Bonde- og Småbrukarlag

Færre enn 25 kyr eller 200 geiter – mindre enn 200 tonn melk? Da bør du merke deg at NBS drøfter å styrke nettopp disse brukene med et årlig driftstilskudd på 50 000 kroner og i tillegg øremerke investeringsmidler. Dette vil vi finansiere ved å redusere distriktstilskuddet for melk med 2 øre literen og sette tak på tilskudd.


NBS vil løfte de minste brukene i år også ! - les hele saken

Realt løft for jordbruket

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har store forventninger til årets jordbruksoppgjør. NBS legger til grunn at det nåværende stortingsflertallet tydelig har signalisert at jordbruket må få en inntekt på linje med andre grupper i samfunnet.

Realt løft for jordbruket - les hele saken

Et løft for svinenæringa

Svinekjøtt er en naturlig del av norsk kosthold og dermed en viktig del av norsk landbruk. Motti og flesk er nasjonalretten i den skogfinske kulturen, og dette fører til at utfordringene i svinenæringa står svært nær.

Et løft for svinenæringa - les hele saken

Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunon og ACER!

Regjeringens forslag om at Norge skal slutte seg til EUs energiunion og energibyrå ACER, ligger til behandling i Stortinget og skal etter planen behandles 22. mars.

Norsk Bonde og Småbrukarlag krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge vårt land EUs energibyrå. ACER-forordningen, forordningen om grensekryssende krafthandel og elmarkedsdirektivet i EUs tredje energimarkedspakke må avvises.

Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunon og ACER! - les hele saken

Seminar om agroøkologi

Hva er agroøkologi, hvilken betydning kan det få, og hva mener norske organisasjoner om det? More and Better Network i samarbeid med Norges Vel inviterer til seminar om agroøkologi med enkel lunsj med mingling fredag 16. mars kl 10-14. Marielle de Roos, styremedlem i NBS, er en av innlederne.

Seminar om agroøkologi - les hele saken

Frokostmøte med Aps medlemmer i Næringskomiteen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortsetter møtene med de politiske partiene med plass på Stortinget for å drøfte situasjonen i norsk jordbruk, prioriteringer og mulige løsninger for kommende jordbruksoppgjør, operasjonalisering og konkretisering av Stortingsmerknader, samt samspill om politikkutvikling. Torsdag kom Aps medlemmer i Næringskomiteen til frokost hos NBS

Møte med Bjørnar Moxnes, stort.repr. Rødt

NBS møtte mandag også Rødt. Bildet viser leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Møte med Per Espen Stoknes, stort.repr. MDG

Norsk Bonde- og Småbrukarlag møter for tiden alle de politiske partiene med plass på Stortinget for å drøfte situasjonen i norsk jordbruk, prioriteringer og mulige løsninger for kommende jordbruksoppgjør, operasjonalisering og konkretisering av Stortingsmerknader, samt samspill om politikkutvikling.

Møte med Per Espen Stoknes, stort.repr. MDG - les hele saken

Landbruket trenger kvinner!

Ei næring som bare snakkes om blant menn, taper. Ei næring som bare rekrutterer blant halvparten av folket, taper. Ei næring som produserer varer der kvinner er majoriteten blant kjøperne og minoriteten blant produsentene, taper. Landbruk er ei politisk næring, og taper dersom engasjementet blant kvinnelige folkevalgte mangler. Kvinner kommuniserer lettere med andre kvinner. Min påstand er: Landbruket trenger kvinner!

Landbruket trenger kvinner! - les hele saken

Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket !

En arbeidsgruppe bestående av avtalepartene i jordbruket konkluderer med at det er teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd knyttet til bratthet og teigstørrelse.

Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket ! - les hele saken

Foran jordbruksforhandlingene 2018

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar imot innspill til Jordbruksforhandlingene 2018 gjennom ulike representanter for alle produksjoner. Flere dager må til for å få med alt og alle. 5. mars var bl.a. Norsk Landbruksrådgivning på besøk for å fremme sine forslag.

Beite og gras gir sunnere dyr og sunnere kjøtt

Av Kjell Erik Brandstadmoen, styremedlem i NBS

Storfekjøtt produseres i dag enten av kombinasjonskua i mjølkeproduksjon eller i stadig større ammekubesetninger basert på tunge raser og intensiv drift. Fôrrasjonen består av mye kraftfor og stadig mindre beite.

Beite og gras gir sunnere dyr og sunnere kjøtt - les hele saken

Unngå overproduksjon på storfekjøtt!

Uten forbedringer og tiltak er vi på veg inn i overproduksjonssituasjon for storfekjøtt. Det vil næringa tape stort på», advarer leder Merete Furuberg i NBS

Unngå overproduksjon på storfekjøtt! - les hele saken

ØKENDE INNTEKTSFORSKJELLER I JORDBRUKET

Tall fra SSB viser at næringsinntekta i jordbruket har gått ned fra 2015 til 2016. Undersøkelser gjennomført av Ruralis viser økende inntektsforskjeller mellom ulike bruksstørrelser i jordbruket (Rapport 9/2017). Små og mellomstore bruk er inntektstaperne.

Skal Stortingets klare mål om jordbruk over hele landet, og ikke minst flertallsmerknaden fra Innst. 251 S (2016-2017) følges opp, må utflating av tilskudd og fjerning av tak, fra jordbruksoppgjøret 2014 rettes opp.

ØKENDE INNTEKTSFORSKJELLER I JORDBRUKET - les hele saken

Høring i Stortingets energi- og miljøkomite vedrørende Meld. St. 41 (2016 – 2017)

Norsk landbruk og Norges import av mat og fôr-råvarer er meget avhengig av klima. De klimaendringene vi allerede har fått i Norge med mer regn og mer ekstremregn vår, sommer og høst, gir nye og økte problemer med å ta stabile avlinger av god kvalitet.

Høring i Stortingets energi- og miljøkomite vedrørende Meld. St. 41 (2016 – 2017) - les hele saken

Meretes innlegg i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!

En av vår tids største utfordringer er klimaendringene – i særdeleshet for primærnæringene. I Norge har vi fått mer regn og mer ekstremvær både vår, sommer og høst. Dette fører til nye og økte problemer med å gjennomføre arbeidsoppgaver til rett tid og få stabile avlinger av god kvalitet. Derfor er vi svært interessert i å bidra og være en del av klimaløsningen. Dette forutsetter en klimapolitikk som stimulerer til økt produksjon og bærekraftig bruk av fornybare biologiske ressurser fra jord- og skogbruk.

Meretes innlegg i Regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Møte mellom Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tirsdag 6. februar møtte Trine Vaag og Leif Sørensen fra Nortura hos Norsk Bonde- og Småbrukarlags lokaler i Akersgata. Tema for møtet var prognoser for produksjon og markedsbalanse.

Møte mellom Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING

I felles høringssvar fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kreves det at dagsatsen for å ha dyr på hjemmebeite  ved pålegg om utsatt slipp eller tidlig sanking blir økt.

KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING - les hele saken

Bruk av norsk jord

Uttalelse fra styremøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 23.01.18

Dagens jordbrukspolitikk fører til overproduksjon i husdyrproduksjonene våre, fall i pris til produsent, samtidig som produksjonen løsrives ressursgrunnlaget. Det brukes for mye penger på investeringsmidler til kapasitetsøkning og prisnedskrivninger til kraftfôr, og for lite til jord

Bruk av norsk jord - les hele saken

ECVC General Assembly 2017, Brussel

General Assembly (GA) av European Coordination la Via Campesina (ECVC) ble gjennomført 15 og 16 januar. Søndag 14 januar ble det organisert kvinne -og ungdoms seminar. Dagen etter GA ble brukt for å demonstrere imot GMO og såkalte 'New GMO', med genredigering, framfor EU kommisjonen.

ECVC General Assembly 2017, Brussel - les hele saken

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa!

Styremedlem Marielle Vink de Roos i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa. Globalt har La Via Campesina rundt 300 millioner medlemmer. I Europa utgjør medlemsmassen over 100 000 bønder, småbrukere og landarbeidere organisert i 27 organisasjoner i 17 land.

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa! - les hele saken

SPIS LØRDAGSBIFFEN MED GOD «KLIMASAMVITTIGHET»!

En ny rapport viser at vi i Norden kan forsyne hele 37 millioner mennesker med mat dersom vi legger om vårt mat-system til bare å bruke lokale ressurser når vi produserer vårt kjøtt. Samtidig vil det økologiske fotavtrykket fra matproduksjonen bli med 40%.

SPIS LØRDAGSBIFFEN MED GOD «KLIMASAMVITTIGHET»! - les hele saken

Ny regjeringsplattform

Regjeringspartiene og Venstre er enige om plattformen for en ny regjering som inkluderer Venstre. Den generelle ordbruken rundt landbruk og matproduksjon er lett gjenkjennbar fra plattformen fra 2013, men det er likevel noen viktige endringer.

Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Elin Bergerud uttaler at: - Den nye plattformen er mer generell og mindre detaljert enn plattformen fra 2013. Plattformen er også mindre ideologisk fundert enn det som var tilfellet i 2013.

Ny regjeringsplattform - les hele saken

Gaute Eiterjord ny leder i Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord har vært prosjektleder for "Slipp oss til - ungdom inn i landbruket" i 3 år siden 2015. Han trer nå tilbake fra rollen i NBS for å konsentrere seg om ledervervet i Natur og Ungdom. NBS takker Gaute for vel utført jobb i NBS og ønsker han lykke til i hans nye rolle i Natur og Ungdom.

Forventninger til Regjeringen

- At vi skal produsere trygg og ren mat.

- At framtidige generasjoner skal ha minst like stor mulighet til å produsere mat som vi har i dag.

- Regjeringen må arbeide for en matproduksjon i et evighetsperspektiv.

Derfor må Regjeringserklæringen inneholde viktige punkter:

Forventninger til Regjeringen - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as