Julehilsen

Vi ønsker alle våre medlemmer, gode samarbeidsparter og venner en riktig god jul og et godt nytt år !

Vi vil trekke fram noe av det vi har jobba med i år:

Julehilsen - les hele saken

Julefrokost med politisk ledelse i LMD

Landbruksminister Olaug Bollestad og statssekretær Widar Skogan (bak) på besøk hos NBS til den tradisjonelle julefrokosten flankert av Kjersti Hoff, Eli Berge Ness og Kathrine Kinn.

Flere temaer ble diskutert!

Julefrokost med politisk ledelse i LMD - les hele saken

KPMG Rapport om Mattilsynet – systemer og rutiner ikke gode nok

Rapporten fra KPMG om Mattilsynet peker på en rekke rutiner og systemer som må endres, samt forslag til tiltak. Les mer om hvilke de viktigste er:

KPMG Rapport om Mattilsynet – systemer og rutiner ikke gode nok - les hele saken

OECD – KUTT STØTTEN TIL LANDBRUKET

I sin toårige rapport om tilstanden i norsk økonomi, foreslår OECD blant annet kutt i støtten til landbruket. Ved å gjøre et Google søk på OECD og landbruk, vil en raskt oppdage at «det er samme medisin som tidligere år», sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

OECD – KUTT STØTTEN TIL LANDBRUKET - les hele saken

Jordhelse – kom og få siste nytt

Landbrukets Økologikongress setter søkelys på jordhelse.

21. januar vil landbruksministeren og Bondelagslederen åpne kongressen, før den internasjonale jordeksperten Joel Williams vil belyse temaet, som alle seriøse bønder er opptatt av.

https://www.agropub.no/nyheter/jordhelse-kom-og-fa-siste-nytt

Her kan du melde deg på til Øko2020

Jordhelse – kom og få siste nytt - les hele saken

Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å legge ned anlegget på Otta!

Landsmøtet i NBS 2019 vedtok uttalelse vedrørende Otta-anlegget den 10. november:

Landsmøtet mener at strukturrasjonalisering og sentralisering ikke er svaret på de utfordringene som styret i Nortura har per dags dato.

Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget - les hele saken

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREV RETTVIS ERSTATNING BASERT PÅ REELLE GARDSTAKSTAR!

Etter at kompensasjonsordninga til pelsdyrbøndene har vorte sterkt kritisert, kom regjeringa denne veka med eit nytt framlegg der dei har to alternativ til kompensasjon. I det nye framlegget reknar ein med ei utbetaling på 800-850 millionar, medan den reelle kostnaden med å dekke tap for pelsdyrbøndene er rekna til 2 milliardar.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREV RETTVIS ERSTATNING BASERT PÅ REELLE GARDSTAKSTAR! - les hele saken

Åpent møte om lokale fôrressurser

Vi trenger mer norsk-produserte fôrressurser: Hvordan lykkes med økologiske oljefrø- og proteinvekster som raps- og åkerbønner?

Mandag 25. november kl 17.30 - 21.30. Festsalen på Rådhuset, Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad

Kjersti Hoff har en sekvens om "Bærekraftig norsk landbruk på norske ressurser"

Åpent møte om lokale fôrressurser - les hele saken

Kvotedrøftingene

I dagens drøftinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner ble forholdstallet for disponibel kvote kumelk fastsatt til 0,96 og forholdstallet for disponibel kvote geitmelk fastsatt til 0,94 for kvoteåret 2020.

Kvotedrøftingene - les hele saken

Kjersti Hoff enstemmmig gjenvalgt som leder

Kjersti Hoff ble enstemmig gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på landsmøtets avslutningsdag 10. november. Som politisk nestleder ble valgt Eli Berge Ness og organisatorisk nestleder Kathrine Kinn.

Kjersti Hoff enstemmmig gjenvalgt som leder - les hele saken

Landsmøtetalen til Kjersti Hoff

Statssekretær, landsmøteutsendinger!
Gode landsmøte, gode medlemmer og gode gjester!
Velkommen til Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag!
Ja, dette er stort, stå her, se på dere, ha den tillitten og være lederen i Norsk Bonde og Småbrukarlag!
«Vi er en liten organisasjon, men jammen er vi de tøffeste bønda».

Landsmøtetalen til Kjersti Hoff - les hele saken

Assisterende generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

Assisterende generalsekretær

i 100 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Akersgt. 41 i Oslo fra mars 2020.

Assisterende generalsekretær vil ha en viktig rolle i den daglige driften av organisasjonen. Dette innebærer bl.a. deltakelse i de årlige jordbruksforhandlingene samt andre landbrukspolitiske spørsmål, mediekontakt, utmarksforvaltning, organisasjonsarbeid mv.

Les om ønskelige kvalifikasjoner:

Assisterende generalsekretær - les hele saken

FN-fråsegna om rettane til bønder og andre arbeidsfolk i bygder

På mange måtar er landbruk og fiske globalt. Så å seie alle land importerer ein del av dei fôrvarene, dyre- og plantemedisinane og reiskapane dei bruker og landbruksmatvarene og fisken dei et. Mange land eksporterer også noko av sin produksjon av mat og landbrukstilknytte varer. Om prisen til dømes på soya eller mais går opp fordi det det har vore uår eller etterspørselen av andre grunnar er større enn tilbodet, får det følgjer for alle land.

FN-fråsegna om rettane til bønder og andre arbeidsfolk i bygder - les hele saken

Mentorordningen i jordbruket

Mentorordninga innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som en diskusjonspartner i drifta gjennom et helt år

Mentorordningen i jordbruket - les hele saken

Landbrukets Økologikongress Øko 2020 21.-22. januar 2020

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Øko 2020 er en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke.

Landbrukets Økologikongress Øko 2020 21.-22. januar 2020 - les hele saken

Klimasøksmålet

Klimasøksmålet starter i Borgarting lagmannsrett i dag, 5. november. Dette er andre runde i retten for søksmålet mot staten.

Grunnlaget for søksmålet er stortingets utvinningstillatelser i Barentshavet i 2016 og Norges ansvar for å gjøre våre bidrag for å redusere klimagassutslippene.

Klimasøksmålet - les hele saken

Dok 8 forlag om 50 % selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 fra Sp

Kjersti Hoff i Stortingets næringskomite 23 oktober:

Forslagsstillerne fikk ros for å sette en så så viktig sak på dagsorden. Det er svært viktig at Stortinget har grunnleggende kunnskaper om norsk matforsyning og matvaresikkerhet. Det er mange grunner til at Stortinget bør være bekymret for sikker matforsyning til folket. Det gjelder klimautfordringer, uroligheter i verden, befolkningsvekst og knapphet på ressurser.

Dok 8 forlag om 50 % selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 fra Sp - les hele saken

Spørreundersøkelse!

Kjære medlem eller abonnent av avisa Bonde- og Småbruker!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse om medlemsavisa Bonde- og Småbruker og organisasjonens nettside. Vi håper at du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen. Svarfristen er søndag 27. oktober.

Du kommer til undersøkelsen ved å klikke deg inn på denne: https://forms.gle/xVSiBC4Ahug2t4cd9

Tusen takk for at du tar deg tid til å gjøre oss bedre!

Bruken av beiteressursene relatert til rovviltforvaltningen

NBS setter pris på å slippe til overfor Stortinget med innspill i viktige beitepolitiske spørsmål. I ei tid som er prega av erkjennelse om at klimaavtrykket må reduseres og totalforsvaret i Norge må styrkes så kommer bruken av beiteressursene i utmarka til matproduksjon til sin rett. Da må ikke rovviltforvaltninga utvikle seg slik at disse ressursene blir låst.

Bruken av beiteressursene relatert til rovviltforvaltningen - les hele saken

Nedskalering av mjølkeproduksjonen

- Det tilbudet som vi fikk fra staten ga ikke grunnlag for Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff. – Jeg registrerer at den endelige avtalen mellom staten og Norges Bondelag er identisk med det som forelå da vi forlot forhandlingene i går ettermiddag, sier Kjersti Hoff.

Nedskalering av mjølkeproduksjonen - les hele saken

Nedskalering av mjølkeproduksjonen – NBS ute av forhandlingene

- Det tilbudet som vi fikk fra staten gir ikke grunnlag for Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff.

Nedskalering av mjølkeproduksjonen – NBS ute av forhandlingene - les hele saken

Høring i Næringskomiteen

I høringen om statsbudsjettet i dag uttrykte "bygdekvinnene" Cesilie Aurbakken og Kjersti Hoff skuffelse over manglende bevilgninger til beredskapslager for korn. I tillegg vektla Hoff viktigheten av å videreføre den regionale fordelingen av melk- og kjøttproduksjonen i lys av nedskaleringen av melkeproduksjonen ved utfasingen av Jarlsbergost eksporten. Utkastet til Mercosur-avtale må avvises og kompensasjonsordningen til pelsdyroppdretterne som blir fratatt sitt levebrød, må styrkes.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå ferdig med sitt arbeid og offentliggjør herved sin innstilling.

Det er en enstemmig valgkomité som går inn for gjenvalg av leder Kjersti Hoff. Det har ikke vært fremmet forslag om andre kandidater, og valgkomiteen har fokusert på å bygge et konstruktivt og faglig sterkt styre med Hoff som leder.

Valgkomiteens innstilling - les hele saken

Framtidsutsikter for fjørfenæringa

Framtidsutsikter for fjørfenæringa var hovedtema da daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brandsæter og Kjersti Hoff møttes på NBS sitt kontor 11. oktober.

Økonomi, dyrehelse, kontraktproduksjon, differensiert omsetningsavgift, fri etablering og lov om god handelsskikk var noen av stikkordene for samtalen.

Bli med på fotokonkurranse #spislokalt2019

Først- Tusen takk til dere som handler lokalt ❤❤
Vi i NBS ønsker å sette fokus på dette med å spise lokalt.

Aldri før har det vært større avstand mellom jord og bord. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil oppfordre flere til å spise lokalt. Det er bonden tjent med, klima og det er bra å støtte lokale produsenter!

Bli med på fotokonkurranse #spislokalt2019 - les hele saken

Markedshagekurs med Jonas Ringqvist!

Kurset gir en grundig innføring i Markedshagemetoden. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer alle som er interessert i småskala grønt til kurs med Jonas Ringqvist.

Ledige plasser på dagskurs.

For påmelding trykk HER

Markedshagekurs med Jonas Ringqvist! - les hele saken

Regjeringens kontaktutvalg 8. oktober 2019

Statsminister og Regjering!

Det går godt i landet, hører jeg dere sier ......

Ja, men tar dere utfordringene på alvor? Det siste halve året har folk, våre barn og ungdom, voksne og besteforeldre gått og demonstrert for «Klimatiltak nå». Ingen ting i dette budsjettet tar inn over seg at det haster veldig å kutte utslipp av klimagasser for alle land – også for Norge.

Regjeringens kontaktutvalg 8. oktober 2019 - les hele saken

Statsbudsjettet 2020

Jeg hadde forventninger om og regnet med at regjeringen ville komme tilbake med konkrete tiltak i statsbudsjettet for 2020 som ville ta på alvor utfordringen med å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsøkningen, basert på de ressursene vi har for matproduksjon i Norge, og samtidig redusere utslippet av klimagasser, sier Kjersti Hoff.

Statsbudsjettet 2020 - les hele saken

Nei til EUs seminar fredag 4/10

Åpent seminar om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima, økt selvberging og hvordan snu den økende importen fra EU.

Tid: Fredag 4. oktober 2019 kl. 09:00 - 12:00
Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Enkel servering ved møteslutt. Seminaret er gratis.

Program og påmelding:

https://neitileu.no/aktivitet/landbruket-25-ar-utenfor-eu

OMFATTENDE ROVVILTHØRING

Klima- og miljødepartementet gjennomfører nå en omfattende høring på endring i regelverk om rovvilt. Det høres bl.a. på en uavhengig rovvviltklagenemnd, antall forvaltningsregioner og nødverge. Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt felles uttalelse og den kan du lese her:

OMFATTENDE ROVVILTHØRING - les hele saken

Norsk Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag har kommet fram til et felles krav i forhold til hvordan vi kan ta ned mjølkeproduksjonen!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig. Dette har vært krevende forhandlinger hvor begge parter har gått flere runder.

Norsk Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag har kommet fram til et felles krav i forhold til hvordan vi kan ta ned mjølkeproduksjonen! - les hele saken

Storfe får handlingsplan for dyrevelferd

Representanter fra organisasjonene bak Helsetjenesten for storfe utarbeider i 2019 en handlingsplan for dyrevelferd sammen med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.
Vi har som mål at dyra vi får mjølk og kjøtt fra har hatt et godt liv. Men hva er et godt liv, og hva er god velferd? Holder det å tilfredsstille forskriftene for å ha god nok dyrevelferd i besetningen? Hvordan kan vi sikre best mulige betingelser for dyra?

Storfe får handlingsplan for dyrevelferd - les hele saken

Vi vil vise solidaritet med yrkesbrødre i Brasil som mister rettigheter og livsgrunnlaget.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener som den finske landbruksministeren at importert soya fra  Brasil må fases ut så fort som mulig  pga nedhuggingen og brenningen av tropisk regnskog.

Vi vil vise solidaritet med yrkesbrødre i Brasil som mister rettigheter og livsgrunnlaget. - les hele saken

Tenker på klimaet

Vi bønder, vi vil aldri klare å produsere nok mat til det norske folk hvis det blir mer enn 2 graders global oppvarming. Og klimaendringene vil skade landbruket i sør enda mer enn i Norge. Derfor vil vi heller ikke få kjøpt mat fra andre land. Så alvorlig er det!
Derfor støtter vi Klimastreiken!
Derfor støtter vi Klimabrølet!
Derfor støtter vi Klimasøksmålet!

Tenker på klimaet - les hele saken

Handelsavtale med Mercosur landene

Norsk Bonde og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Norge (gjennom EFTA) inngikk handelsavtale med MERCOSUR landene fredag kveld. Dette er bare trist i en tid da Amazonas brenner!

Handelsavtale med Mercosur landene - les hele saken

Seminar om ulveforvaltningen

På Norsk Skogbruksmuseum på Elverum torsdag 19 september kl 18.00-20.30.

Tema er mulighetene for å drive utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesona. Statssekretær Widar Skogan i LMD vil delta.

Seminar om ulveforvaltningen - les hele saken

BEVAR SETRENE PÅ DOVREFJELL - TI ÅR MED UTVALGTE KULTURLANDSKAP

I år er det ti år siden de første utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble presentert. Dette ble markert i Stavanger/Rennesøy i dag hvor statsråd Elvestuen var til stede. Styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Torbjørn Norland var en av de som framførte en «hyllest til grunneieren/driverne i de utvalgte kulturlandskapene».

https://www.nrk.no/ho/dovre-nasjonalpark-1.14169075

BEVAR SETRENE PÅ DOVREFJELL - TI ÅR MED UTVALGTE KULTURLANDSKAP - les hele saken

Helge Bergo til minne

Helge Bergo døde 30. juli, 96 år gammel. Han var fra garden Bergo i Eksingedalen i Hordaland, et gardsbruk han tok over i relativt ung alder for å videreføre foreldrenes livsverk. Helge drev garden først i en 10-års periode før han flyttet til Canada, men kom deretter tilbake til garden i Eksingedalen om lag midt på 1960-tallet og drev garden videre.

Helge Bergo til minne - les hele saken

Søknader om erstatning avlingssvikt 2018

Pr. 06.08.2019 er det utbetalt kr 1.973.835.076
Av 14 686 saker som er ferdigbehandlet er 1169 søknader avslått/avvist og 13.517 er tilkjent erstatning.
98 % av innkommende søknader er nå ferdigbehandlet.
I gjennomsnitt ble det utbetalt kr 134.402 pr. ferdigbehandlet søknad.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Søknader om erstatning avlingssvikt 2018 - les hele saken

Småbrukarlaget krever kjøttmerking av restaurantmat

Forbrukerne må få vite hvor maten de bestiller på restaurant kommer fra, mener leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Småbrukarlaget krever kjøttmerking av restaurantmat - les hele saken

SOMMERTUR TIL GRØNA SKYSSTASJON OG NORDÅS GARDSSLAKTERI PÅ ØSTRE TOTEN SØNDAG 4. AUGUST 2019

Avreise med buss fra busstasjonen på torget i Åmot, Modum i Buskerud kl 10.00 og retur fra Grøna kl 16.00.

Muligheter for andre interesserte fra andre distrikter til å komme direkte til Grøna skysstasjon kl 12. Programmet vil foregå fra kl 12-16.

For de som blir med på bussturen inkluderer turen bussreise og ett måltid på Grøna og omvisning på Grøna og gårdsslakteriet.
Turen er gratis for medlemmer av Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag. For andre koster deltagelsen kr 300,- med mat. Pga buss og mat må vi ha påmelding innen fredag 02. august kl 21 til: Oddveig Moen, tlf 32 75 98 53 eller sms til 93 01 26 97. 

Arr. Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag.

SOMMERTUR TIL GRØNA SKYSSTASJON OG NORDÅS GARDSSLAKTERI PÅ ØSTRE TOTEN SØNDAG 4. AUGUST 2019 - les hele saken

Lær deg kuvettreglene!

I sommer skal både folk og dyr ut og nyte naturen. For å unngå konflikter og ulykker lanserer friluftslivs- og bondeorganisasjoner kuvettregler.

Lær deg kuvettreglene! - les hele saken

IKKE SVEKK NORSK MATPRODUKSJON OG IMPORTVERN !

EFTA OG MERCOSUR ( Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay) er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale. Fra regjeringen blir det pekt på at Mercosur er viktige markeder for norske eksportbedrifter.

Jeg vil på det sterkeste advare regjeringen mot å inngå en avtale med Mercosur som innebærer økt markedsadgang til Norge på jordbruksprodukter, som vi produserer i Norge i dag, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

IKKE SVEKK NORSK MATPRODUKSJON OG IMPORTVERN ! - les hele saken

Møte med statsråden om dyrevelferd hos gris

Med bakgrunn i filmen som NRK sendte i forrige uke om uakseptabel adferd i enkelte grisebesetninger hadde landbruks- og matminister Olaug Bollestad innkalt næringen til et møte i dag, onsdag.

Møte med statsråden om dyrevelferd hos gris - les hele saken

Bortfall av Jarlsbergeksporten – ingen melkeprodusenter å miste

Som følge av bortfallet av Jarlsbergeksporten må melkeproduksjonen i Norge reduseres med 100 millioner liter kumelk innen 2021. Dette utgjør 6,25% av tilgjengelig kvote. Fylkesledermøtet anbefaler mest mulig bruk av forholdstall.

Bortfall av Jarlsbergeksporten – ingen melkeprodusenter å miste - les hele saken

Inngår klimaavtale for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Inngår klimaavtale for jordbruket - les hele saken

Nrk dokumentar om uakseptabelt svinehold

I kveld vises Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Brennpunkt sin film fra svinebesetninger viser uakseptabel behandling av dyr. Dette er klare brudd på dyrevelferdsloven, og er en hensynsløs og vulgær framferd overfor dyr, uttaler Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Nrk dokumentar om uakseptabelt svinehold - les hele saken

Riksrevisjonen med rapport om rovviltforvaltningen – påpeker mangler

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringens oppfølging av rovviltforvaltningen i rapporten som ble lagt fram i dag. Dette gjelder uenighet mellom Klima og miljødepartementet og rovviltnemndene, vedr. soneforvaltning og bruken av skadefelling.

Riksrevisjonen med rapport om rovviltforvaltningen – påpeker mangler - les hele saken

Mangel på grovfôr ga stor økning i kraftfôrbruken

Fjorårets tørre sommer bidro til lave avlinger av både norsk korn og grovfôr, noe som ga seg utslag i stor import av kraftfôrråvarer og økt bruk av kraftfôr. Den norske kornavlingen ble nesten halvert fra 2017. Produksjonen av norsk korn, erter og oljefrø var på rundt 699 800 tonn i 2018. Det viser Norske Felleskjøps siste prognose for tilgangen på norsk korn i sesongen 2018–2019. I sesongen 2017–2018 var tilgangen på 1 262 400 tonn.

Mangel på grovfôr ga stor økning i kraftfôrbruken - les hele saken

FÆRRE ROVVILTREGIONER - ØKT KONFLIKT

Klima – og miljødepartementet har sendt ut en omfattende høring på flere forslag til endringene i regelverk om rovvilt. Et av forslagene er å redusere dagens 8 rovviltregioner til 4 eller 5 regioner.

FÆRRE ROVVILTREGIONER - ØKT KONFLIKT - les hele saken

5. juni er verdens miljødag

Dagen markeres hvert år for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. I år setter Norsk Bonde- og Småbrukarlag fokus på pollinerende insekter. De er avgjørende for matproduksjonen vår, men de er truet. Derfor gjennomfører Bonde- og Småbrukarlaget en dugnad for de små, men viktige arbeiderne i matproduksjonen.

I hele landet deler lokallag og fylkeslag ut honningurtfrø. Planten er godt likt av bier, lettstelt og blomstrer rikelig utover sommeren.

5. juni er verdens miljødag - les hele saken

Krav om klimasvar

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Krav om klimasvar - les hele saken

Høring i Stortingets næringskomite vedr jordbruksoppgjøret

Gen sekr Olaf Godli representerte NBS i høringen i Stortingets næringskomite vedr jordbruksoppgjøret. Årets jordbruksforhandlinger endte med avtale mellom staten og jordbrukets organisasjoner med en ramme på 1240 millioner.

Høring i Stortingets næringskomite vedr jordbruksoppgjøret - les hele saken

Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 7. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på   1.240 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 720 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjorde 640 millioner kroner. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.360 mill. kroner.

Inngår avtale med staten - les hele saken

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg meddelte i dag at det blir forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Jordbruket går i forhandlinger - les hele saken

Stø kurs – ikke godt nok!

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 1.000 millioner kroner, noe som vil gi en inntektsvekst på 16.500 kroner pr. årsverk. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, tilsvarende en inntektsøkning på 31.000 kroner pr. årsverk.

For å oppnå samme kronemessige inntektsøkning som andre grupper på 20.000 kroner må avtalen ha en ramme på minimum 1.420 mill. kroner.

Stø kurs – ikke godt nok! - les hele saken

Statens tilbud lagt fram

Rammen på tilbudet fra Staten er på 1 milliard kroner. Jordbrukets krav var som kjent 1,92 milliarder.

I rammeoppstillingen er det lagt inn en forutsetning om økte markedspriser som følge av bedret markedsbalanse. Verdien av dette kommer fram i rammeoppstillingen med 250 millioner kroner. Dette er antageligvis en svært urealistisk forutsetning. 

Staten har lagt inn en nivåheving utover lik prosentvekst på 215 millioner kroner. Dette er nytt i tilbud fra Staten i forhold til tidligere.

Les Statens tilbud her:

Statens tilbud lagt fram - les hele saken

Jordbrukets krav

Prioriterer korn og grønt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger.

Kravet inneholder en ramme på 1.920 mill. kroner der målprisøkningene utgjør 249 mill. kroner og økte budsjettoverføringer på 1.360 mill. kroner. Det resterende består i hovedsak av inntektsvirkningen fra det eksisterende jordbruksfradraget samt effekten av et utvidet jordfradragsdrag.

Jordbrukets krav - les hele saken

Jordbrukets krav leveres mandag

Jordbrukets felleskrav ved jordbruksforhandlingene blir overlevert Landbruks- og Matdepartementet mandag 29/4 kl 11

Jordbrukets krav leveres mandag - les hele saken

Tiden er moden for å snu trenden i norsk kornproduksjon!

Det blir dyrket korn på rundt 2,8 millioner dekar i Norge. Vi må tilbake tilbake til 1972 for å finne et tilsvarende lavt areal. Vi nådde en topp i areal med korn her til lands i 1991 da arealet var rundt 3,7 millioner dekar.

Tiden er moden for å snu trenden i norsk kornproduksjon! - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2019 - pressemelding

Markedet stagnerer – kostnadene stiger

Budsjettnemnda for jordbruket har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ. Fra 2018 til 2019 viser materialet at vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk vil gå ned med 23.500 kroner til 330.000 kroner.

Jordbruksforhandlingene 2019 - pressemelding - les hele saken

KAN NOEN GI MEG EI GREIP?

Av Svein Arild Aae

Den første skriftlig dokumentasjon på gårdsdrift hjemme på gården er et salgsdokument, skrevet på skinn fra 1386. Det var bare 37 år etter «Svartedauen». Da klarer jeg å forestille meg at det var nok dyrkamark til å fø de som var igjen rundt fjordene her. Antall forbrukere hadde fått seg en alvorlig knekk for å si det sånn.

KAN NOEN GI MEG EI GREIP? - les hele saken

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bedre virkemidler til å forebygge og bekjempe rovvilts massakre av beitedyr.

Mattilsynet er i sin rapport «Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for komande beitesesong» bekymret for dyrevelferden for beitedyr for den kommende sesongen. Flere av regionkontorene peker på at handlingsrommet generelt og i skadefelling spesielt er for dårlig.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bedre virkemidler til å forebygge og bekjempe rovvilts massakre av beitedyr. - les hele saken

Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er bekymret for den økonomiske innstramningen Veterinærinstituttet er satt i, og de avgjørelser som er tatt for å redusere utgiftene for instituttet. En flytting av Veterinærinstituttet til Ås bør ikke gå utover virksomhet i distriktene.

Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019 - les hele saken

Ja til gras, beite og sjølforsyning

Jeg har sagt og mener følgende: Lavere ytelse på mjølkeku er et godt tiltak for å øke utnyttelsen av gras og beite, øke norsk sjølforsyning, og det gir lavere utslipp av klimagasser.

Professorene Harald Volden og Odd Magne Harstad viste for noen år siden at ei ku som melker 7000 liter kan klare seg med 1500 kg kraftfôr pr år og at 64 % av dette kraftfôret kan være norsk, men ei ku som melker 10 000 liter må ha 3000 kg kraftfôr – altså dobbelt så mye, og bare 54 % av dette kan være norsk.

Ja til gras, beite og sjølforsyning - les hele saken

Uttalelse vedtatt på Norsk Bonde- og Småbrukarlags fylkesledermøte 20/3/2019.

Jordbruksforhandlingane 2018 resulterte i ein jordbruksavtale med sterke avtrykk av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin landbrukspolitikk.

Uttalelse vedtatt på Norsk Bonde- og Småbrukarlags fylkesledermøte 20/3/2019. - les hele saken

Årets beitekommunepris for 2018

Utdelt til Meråker kommune, v/ ordfører Kari Anita Furunes i forbindelse med fylkesledermøte 20. mars

Dette er en ganske ny pris! Dette er den andre kommunen som får den. NBS vil med dette sette fokus på de kommunene som tar en aktiv rolle i arbeidet rundt verdien og bruk av utmarksbeite og de utfordringer det har, spesielt i forhold til rovviltplager.

Årets beitekommunepris for 2018 - les hele saken

Prosjektleder til prosjekt "REKO-nye veier til kunden"

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker prosjektleder!

Konseptet REKO-ringer ble lansert i Norge i 2017. REKO betyr REttferdig KOnsum. Konseptet går ut på at bønder i en region går sammen og presenterer og selger sine produkter via sosiale medier direkte til forbruker.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har siden introduksjonen i 2017 stått i spissen for etablering av REKO-ringer over hele Norge, etter inspirasjon fra Finland og Sverige.

Prosjektleder til prosjekt "REKO-nye veier til kunden" - les hele saken

Ta ansvar for klimaet !

Uttalelse fra Norsk Bonde- og Småbrukarlags fylkesledermøte 20 mars 2019.

Våre barn og ungdommer har skjønt det. Politikere og maktfolk over hele verden må ta et mye større ansvar. Endringene går for sakte. Vi må se på det store bildet. De klimavennlige alternativene må bli billigere og enklere å velge. Det er for eksempel problematisk at fly er billigere enn tog. Ansvaret ligger hos politikerne som fører dårlig klimapolitikk.

Ta ansvar for klimaet ! - les hele saken

Representantantskaps- og fykesledermøte

De fremste tillitsvalgte i NBS fra rundt omkring i landet var samlet til representantskapsmøte på tirsdag og fylkesledermøte på onsdag.

Representantantskaps- og fykesledermøte - les hele saken

Kvinnedagen

Av leder i kvinneutvalget i NBS - Romy Rohmann

Gratulerer med 8.mars, gratulerer alle kvinnebønder, kvinnelige matprodusenter, kvinner som er opptatt av å holde mat-, jord og husdyrtradisjoner i hevd og alle solidariske likestillingsopptatte menn rundt oss.

Kvinnedagen - les hele saken

Fagpolitisk seminar i Oppland Bonde og Småbrukarlag

Seminaret er lagt opp i tre samlinger. Det første blir lørdag 2. mars 2019 med oppstart kl 10.00. Se program:

Fagpolitisk seminar i Oppland Bonde og Småbrukarlag - les hele saken

TRENGER NYE VIRKEMIDLER FOR Å STOPPE NEGATIV TREND

De nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over strukturutviklingen i jordbruket, viser at den negative utviklingen med nedlegging av bruk fortsetter. De 10 siste årene har over 8.000 bruk blitt lagt ned.

TRENGER NYE VIRKEMIDLER FOR Å STOPPE NEGATIV TREND - les hele saken

Møte med Olaug Bollestad og ny politisk ledelse i LMD

Leder Kjersti Hoff, nestleder Elin Bergerud og de politisk ansatte i sekretæriatet var i dag i møte med ny landbruksminister Olaug Bollestad og den øvrige politiske ledelsen i Landbruksdepartementet for å få synliggjort vår politikk.

Møte med Olaug Bollestad og ny politisk ledelse i LMD - les hele saken

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket og ble overlevert regjeringa i et møte mellom partene.

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket - les hele saken

Rovviltnemndene og den gordiske knute

De regionale rovviltnemndene har en viktig, men krevende oppgave; å finne ut av Stortingets todelte målsetting med både utmarksutnytting og levedyktige rovviltstammer, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, (NBS). Noen «krusninger» i overflata må være til å leve med, fortsetter Hoff.

Rovviltnemndene og den gordiske knute - les hele saken

Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver

Landbruksrådene spisser arbeidsmåten. Nå er det likebehandling av begge faglag og samvirkeorganisasjoner. Oppgavene er kompetanse- og nettverksbygging til beste for norske bønder og norsk matproduksjon i hele landet. Her vil det også være mulig å synliggjøre registrerte satsingsområder og felles uttalelser til omverdenen.

Kjersti Hoff i debatten om Landbruksrådets oppgaver - les hele saken

Politisk plattform for ny regjering

Les den politiske plattformen for en ny regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristlig Folkeparti !

Politisk plattform for ny regjering - les hele saken

Regjeringserklæringen og beitenæringen

Regjeringserklæringa er uten tiltak for å styrke beitenæringa sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Regjeringserklæringen og beitenæringen - les hele saken

FAKKELTOG OG FOLKEMØTE MOT REGJERINGENS ROVVILTPOLITIKK

I kjølvannet av Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av ulv, som til stor frustrasjon for befolkningen i ulvesonen kom først på nyttårsaften, arrangerer organisasjonene i naturbruksalliansen:

Rovdyrpolitisk stormøte i KulturArena Aurskog-Høland på Bjørkelangen onsdag 22. januar.

Det blir fakkeltog med avmars kl 18, selve møtet starter kl. 19.

Les mer om møtet her:

FAKKELTOG OG FOLKEMØTE MOT REGJERINGENS ROVVILTPOLITIKK - les hele saken

Rovdyrmarkering

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltok tirsdag kveld sammen med rundt 10.000 andre i protest mot regjeringens manglende vilje til å følge opp Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk.

Rovdyrmarkering - les hele saken

INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag henvendt seg til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet . I brevet heter det:
Det vises til flere oppslag i Nationen, VG og NRK, desember 2019 om død ulvetispe funnet i Åsnes-Finnskogen, Hedmark mai 2019. I oppslag med Klima – og miljøminister Ola Elvestuen hevdes det at den døde ulven var forgiftet og at dette er dødsårsaken.

INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as