Alle skal med!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte diskutert norsk matproduksjon i lys av fleire mediaoppslag som går på dyrehelse, folkehelse og produksjonsmåtar.

Norskprodusert mat skal alltid vera av ein slik kvalitet at forbrukarane kjenner seg trygge. Det er avgjerande for folk sin tillit til norske bønder, og at dyrehelse og produksjonsmåtar er slik som norske forbrukarar forventar at det skal vera. Medisinering gjennom dyrefôr, husdyr med liggesår og dyretettleik som fritek husdyr naturleg åtferd er uakseptabelt.

Politisk vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjennom dagleg politikk og i årlege jordbrukstingingar arbeida for at bønder oppnår gode økonomiske og sosiale vilkår som gjev rom for bærekraftig og sunn matproduksjon. Ansvaret for ein slik politikk ligg i Stortinget. Dette medfører at alle gardsbruk skal få del i dei økonomiske verkemidlane som samfunnet tildeler landbruket. Alle skal med. Det sterke bandet mellom matproduksjon, distriktspolitikk og aktivt stell av landskapet skal framleis vera bærebjelke i norsk landbrukspolitikk.

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as